Știri

LISTA FINALA TABERE 10.07.2024

LISTA INTERMEDIARĂ A LOCURILOR ALOCATE ÎN TABERELE STUDENȚEȘTI (august 2024)

Festivitate de absolvire promoția 2024 „George Bărănescu”, 7 iulie 2024

Dragi absolvenți,

Stimați colegi,

Vă invităm să participați la festivitatea de absolvire a promoției 2024 „George Bărănescu” a programelor de studii universitare de licență ale Facultății de Energetică, organizată duminică, 7 iulie 2024, începând cu ora 14:00, în AULA MAGNA a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Vă așteptăm cu drag! Felicitari tuturor absolvenților programelor de studii de licență!

Premiul de excelență Mihnea Constantinescu

Nu au fost contestații si clasamentul premiului de excelență "Mihnea Constantinescu" nu s-a modificat.

Rezultatele evaluării dosarelor pentru obținerea Premiului de excelență “MIHNEA CONSTANTINESCU” anul universitar 2023-2024

Premiul de excelență „Mihnea CONSTANTINESCU”

Facultatea de Energetică acordă premiul de excelență „Mihnea CONSTANTINESCU” unui student înscris în anul IV la programele universitare de licenţă ale Facultății de Energetică. Premiul se acordă pe bază de concurs pentru merite deosebite obţinute în anii universitari precedenți.

Perioada de înscriere la competiție este 25.06.2024-28.06.2024.

Calendar premiu de excelenta Mihnea Constantinescu 2024

Cerere - premiu de excelenta Mihnea Constantinescu 2024

Regulament premiu Mihnea Constantinescu

Scrisoare motivationala - premiu Mihnea Constantinescu

Festivitate de absolvire promoția 2024 - studii universitare de masterat

Dragi absolvenți ai programelor de masterat ale Facultății de Energetică,

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la festivitatea de absolvire, care are loc în data de 28 iunie 2024, începând cu ora 17:30, în Aula MAGNA a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Vă așteptăm cu drag!

Listele studenților care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești organizate prin MFTES, august

Anunț tabere

Comisia de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești este formată din:

Președinte:

Conf. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – Prodecan

Membrii:

 1. Anca POPA – Secretar Șef

 2. Andrei Ionuț DAVID – Student

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru acordarea taberelor studențești este formată din:

Președinte:

Ș.L. dr. ing. Mihaela NORIȘOR – Prodecan

Membrii:

 1. Raluca DOGARU – Secretar

 2. Georgiana DOSPRA – Student

Comisia se va întruni în vederea selecției studenților beneficiari ai locurilor de tabără în data de21.06.2024, ora 12:00, în Birou Prodecani de la Decanatul Facultății de Energetică.

SESIUNE SPECIALĂ DE REEXAMINARE

Studenții de la studii de masterat (Anul II) vor putea susține la cerere examenele rămase nepromovate în perioada 18 - 20 iunie 2024

Cererile pentru susținerea reexaminărilor se trimit pe adresa de email a facultății (secretariat.energetica@upb.ro) până Luni 17 iunie, ora 11:00

Lista reprogramărilor va fi afișată pe site-ul facultății Luni 17 iunie, începând cu ora 15:00

Internship la ICSI Râmnicu Vâlcea

Explorăm azi, inovăm mâine, construim viitorul împreună!

Vrei să:

 • Participi la proiecte de cercetare în domeniul energiei, al tehnologiilor bazate pe hidrogen?
 • Dezvolți materiale și componente pentru pile de combustibil, electrolizoare și baterii?
 • Participi la proiecte de cercetare în domeniul protecției mediului și securității alimentare?

Dacă răspunsul este DA, atunci aplică pentru acest internship!

SESIUNE SPECIALĂ DE REEXAMINARE

Studenții de la studii de licență (Anul IV) vor putea susține la cerere examenele rămase nepromovate în perioada 18 - 27 iunie 2024

Cererile pentru susținerea reexaminărilor se trimit pe adresa de email a facultății (secretariat.energetica@upb.ro) până Luni 17 iunie, ora 9:00

Lista reprogramărilor va fi afișată pe site-ul facultății Luni 17 iunie, începând cu ora 15:00

Înscrierea absolvenților la secretariatul faculății pentru Examenul de diplomă/disertație, se efectuează individual conform programării

ANUNȚ TABERE STUDENȚEȘTI VARĂ 2024

Studenții Facultății de Energetică care doresc să beneficieze de un loc în taberele studențești sunt rugați să depună cererea, declarația GDPR și alte documentele însoțitoare/doveditoare conform Metodologiei afișate la secretariatul facultății, sau on-line, la adresa de mail secretariat.energetica@upb.ro

Calendarul este afișat aici

Termenul limită pentru depunerea/transmiterea cererii și a documentelor aferente este 17.06.2024.

Pentru detalii suplimentare trimiteți e-mail la adresa mihaela.diminescu@upb.ro

Her Energy Academy powered by OMV Petrom

Dăm START înscrierilor în noua ediție a Her Energy Academy powered by OMV Petrom - programul care te pregătește pentru o carieră strălucitoare în domeniul tehnic.

De la branding personal 🎨, la critical thinking 🧠, autocunoaștere , sau viziune pentru viitor, Her Energy Academy este locul în care îți încarci bateriile cu energie și cunoaștere pentru viitorul tău. 🔋💡 Power up today the leadership of tomorrow - fă primul pas și înscrie-te acum pe www.herenergyacademy.ro

Programul EURO 200 - pentru achiziție calculatoare

Conform Ordinul atașat (link către fișierul OM_4138-2024.pdf), puteți accesa la programul EURO 200 în vederea achiziționării de calculatoare. Beneficiarii pot fi studenți sub 26 de ani, cu venitul brut pe membru de familie sub 500 lei.

Conținutul dosarului:

 1. Cerere tip
 2.  Act de identitate al studentului (copie și original);
 3.  Certificatele de naștere și/sau ale actele de identitate, ale membrilor familiei (original și copie)
 4.  Adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev/student a celorlalți frați/surori;
 5.  Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii;
 6.  Declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 500 lei/lună și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 7.  Adeverința eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat numărul minimum de credite (conf. HG 1294/2004) în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.
 8.  Veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile proprietate a familiei - dacă este cazul.

Documentele se pot depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original.

Copiile se confruntă cu originalul, pe ele se trece mențiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub semnătura primitorului și a solicitantului.

ATENȚIE: Termenul limită de depunere la secretariatul facultății este 30.05.2024, ora 14.00.  

Actele din dosarele scanate și complete - se vor trimite prin e-mail la adresa: secretariat.energetica@upb.ro

REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ

În cadrul domeniului de studiu „Inginerie Energetică” există următoarele specializări:ETI (Energetică și Tehnologii Informatice); ETM (Energetică şi Tehnologii de Mediu); ETN (Energetică şi Tehnologii Nucleare); EIF (Energetică şi Ingineria Fluidelor); ISE (Ingineria Sistemelor Electroenergetice); ME (Managementul Energiei) şi TE (Termoenergetică).

Calendarul procesului de repartizare pe specializări aprobat de BExF din 14.05.2024 prevede

Program educational CIGRE

Honeywell

Proiect Student Energy Network (SEN)

AIEE - Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni și Facultatea de Energetica - UPB implementează mai multe proiecte pentru studenții facultății în vederea dezvoltării profesionale a acestora și crearea unei mai bune conexiuni cu mediul economic, iar unul dintre aceste proiecte este Student Energy Network (SEN).

În cadrul acestui proiect vor fi organizate mai multe întâlniri cu specialiștii din domeniul energetic din cadrul AIEE cu studenții de anul I de la Facultatea de Energetică.

Joi 28 martie 2024 va fi organizată întâlnirea cu tema Conducerea operativa prin dispecer a SEN, iar invitați vor fi colegii noștri:

 • Nicolae Valentin, inginer energetician cu o experiență de peste 15 ani în activitatea de operare a centralelor de producere a energiei electrice
 • Adrian Constantin, inginer energetician cu o experiență de peste 10 ani în activitatea de conducere operativă prin dispecer a SEN

ANUNȚ BURSE 22.03.2024

Cu energie către viitor!

EnergyFEST este locul de întâlnire al profesioniștilor din industria energetică, dar și spațiul în care viitorii specialiști vor înțelege cum se pot forma și care sunt oportunitățile de carieră ale viitorului.

Anual, timp de trei zile, POLITEHNICA București reunește, pe un teren neutru, cei mai importanți jucători de pe piața energiei (companii, autorități de reglementare, instituții publice, cercetători și reprezentanți ai mediului academic) pentru a discuta despre cele mai noi tendințe, soluții și tehnologii care stau la baza schimbării de paradigmă în acest domeniu.

Unde?

Splaiul Independenței nr. 313, București

Când?

14 - 16 martie 2024

10:00 - 16:00

Forum Carieră în industria energetică 2024!

🎙️𝑉𝑟𝑒𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑒𝑧𝑖 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑢𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆-𝑡̦𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑒𝑠̦𝑡𝑖 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠?

👉🏻Atunci nu rata Forum Carieră în industria energetică 2024!

Te invităm să participi în perioada 11-13 Martie la:

⚡️prezentări de carieră

⚡️standuri ale companiilor

⚡️pauze de networking

⚡️vizite tehnice

Aici ai ocazia să întâlnești profesioniști, să afli despre cele mai recente tendințe și inovații din domeniu, dar și să-ți construiești o rețea valoroasă de persoane din industrie.👥

Te așteptăm cu mai multe detalii pe site: www.carieraenergetica.ro

Drumul tău spre o carieră de succes în industria energetică începe acum! 🌟

#AIEE #CarieraEnergetica #FCIE2024

Alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților

În atenția studenților Facultății de Energetică Universitate Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București !

În data de 6 martie vor avea loc alegerile în toată universitatea pentru funcțiile de studenți reprezentanți (Consilieri și Senatori).

Pe data menționată, în holurile AN, între orele 09:00-19:00, va exista un stand dedicat facultății de Energetică. Puteți vota cu legitimația de student și cartea de identitate, iar acolo vi se vor oferi două buletine de vot: unul pentru studenții senatori, iar celălalt pentru studenții consilieri.

Vă așteptăm în număr cât mai mare!

Rezultatele evaluării dosarelor pentru obținerea BURSEI NOMINALE – URSUS anul universitar 2023-2024

Comisia de evaluare a nominalizat următorii studenților pentru acordarea burselor Bursa URSUS – Studenți pentru Comunitate după cum urmează:

Rezultatele evaluării dosarelor pentru obținerea “Bursa URSUS – Studenți pentru Comunitate”

Contestațiile se transmit electronic pe adresa: decanat.energetica@upb.ro și mihaela.diminescu@upb.ro, în perioada 28.01.2023 - 29.01.2023, până cel târziu la ora 15.00.

Observație: Calculul punctajului a fost efectuat pe baza actelor anexate la dosar din anul universitar 2022-2023, nu din toată cariera.

DECAN, Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Bursa URSUS – „Studenți pentru Comunitate”

Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizează prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acordarea unui numar de 2 burse  în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (ianuarie 2024 – septembrie 2024).

Participarea şi înscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, din anul 1 nivel master şi studentii aflaţi în anul 2 sau 3 nivel licenţă.

 Bursierii nu au nici o obligaţie contractuală faţă de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord.

La concurs pot participa doar studenţii români, integralişti, care au obținut în semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar.

 Studenţii care se vor înscrie la concurs vor prezenta următoarele documente:

 1. Cerere tip adresată Facultăţii de Energetică;

 2. Adeverinţă eliberată de facultate care atestă media generală pe ultimul semestru încheiat;

 3. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

 4. Curriculum Vitae;

 5. Acord prelucrare date cu caracter personal conform modelului tip;

 6. Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:

 • organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte pe perioada studiilor universitare;

 • poziţia ocupată (ex. coordonator departament/vice-preşedinte/preşedinte) în cadrul acestora şi în ce perioadă;

 • activitatea desfăşurată în cadrul acestora (ex. voluntar/coordonator/iniţiator), proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor proiecte;

  1. Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.

  2. Acorduri prelucrare date cu caracter personal (fișiere GDPR)

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 28 februarie 2024, ora 14:00.

Documentele de mai sus se depun on-line la adresa de e-mail decanat.energetica@upb.ro şi în dosar, la sediul Decanatului Facultăţii de Energetică, zilnic în intervalul 10:00-15:00.

Calendar burse URSUS 2024

Ghid acordare burse URSUS 2024

Anunț acordare tabere studențești de iarnă

Comisia de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești din vacanța de iarnă 2023-2024, pentru Facultatea de Energetică, este formată din:

Președinte:

Conf. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – Prodecan

Membrii:

1. Anca POPA – Secretar Șef

2. Oana-Elena ARAMĂ – student

Comisia de selecție a studenților beneficiari se va întruni în data de 01.02.2024, ora 13.00, la Decanatul Facultății de Energetică, birou prodecani.

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru acordarea taberelor studențești din vacanța de iarnă 2023-2024, pentru Facultatea de Energetică, este formată din:

Președinte:

Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC – prodecan

Membrii:

1. Raluca DOGARU – secretar

2. Marian-Alexandru MANOLE – student

Listele studenților care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești se pot vizualiza mai jos

Numărul de locuri alocat Facultății de Energetică este 4 (patru), în perioada 16 – 21 februarie 2024, locația taberei este pensiunea Casa Bella (S.C. CASA BELLA PLACE SRL), sat Bughea de Sus, str. Izvoarelor, nr. 621, jud. Argeș. Detalii despre accesul la locație se pot vizualiza mai jos.

Mobilități de scurtă durată ATHENS

Programul de mobilități de scurtă durată ATHENS dedicat studenților va avea loc în acestă primăvară în perioada 16 - 23 martie 2024.

 Pentru a aplica la acest program este obligatoriu să parcurgeți etapele de mai jos:

 • Accesarea website-ului ATHENS și crearea unui cont pentru selectarea  cursurilor pe care doresc să le urmeze http://athensnetwork.eu/
 • Descărcarea și completarea Formularului de înregistrare și a Formularului Student Commitment, pe care să le transmită semnate la adresa de e-mail international@upb.ro  si ghinea2003@yahoo.com  
 • Notificarea facultatii prin email (itristiu@upb.ro) cu privire la intentia de participare

Termenul limită pentru înregistrarea participanților pe platforma ATHENS este 30 ianuarie 2024.

Programul ATHENS se desfășoară bianual, în martie si noiembrie, și cuprinde cursuri științifice și activități culturale. La încheierea sesiunii se organizează examinarea și se acordă o diplomă cu puncte de credit. 

CV-urile si Planurile Manageriale ale candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea functiei de decan al Facultatii de Energetica

Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana Robescu

CV

Plan managerial

Prof. dr. ing. Sanda Carmen Georgescu

CV

Plan managerial

ANUNȚ TABERE STUDENȚEȘTI februarie 2024

Studenții Facultății de Energetică care doresc să beneficieze de un loc în taberele studențești în vacanța intersemestrială de iarnă sunt rugați să depună cererea, declarația de consimțământ GDPR și documentele însoțitoare/doveditoare conform Metodologiei afișate.

la secretariatul facultății, sau on-line, la adresa de mail secretariat.energetica@upb.ro

Termenul limită pentru depunerea/transmiterea cererii și a documentelor aferente este 30.01.2024, ora 14.00.

Pentru detalii suplimentare trimiteți e-mail la mihaela.diminescu@upb.ro sau mihaela.diminescu@yahoo.com

Perioada de derulare a taberelor studențești în iarna 2024 este de 5 nopți (6 zile) și se va încadra pe durata vacanței intersemestriale, respectiv 10-23.02.2024. Locația taberei și numărul locurilor alocate facutății nu este încă stabilit.

Selecția și primirea contestațiilor se va efectua în perioada 31.01.2024 - 05.02.2024.

Anunț privind desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor de DECAN din cadrul facultăților UNSTPB pentru mandatul 2024 - 2029

UNSTPB anunță demararea concursului pentru ocuparea funcțiilor de DECAN din cadrul facultăților Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București pentru mandatul 2024 – 2029.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din UNSTPB, pentru mandatul 2024-2029, conform următorului calendar:

 1. Depunerea candidaturilor: 12 – 19 ianuarie 2024, orele 9.00 – 16.00
 2. Avizul de legalitate a dosarelor candidaților - Direcția juridică și contencios:22 ianuarie 2024
 3. Avizarea candidaților de către Consiliile facultăţilor: 23, 25, 26, 29, 30 ianuarie 2024
 4. Concursul propriu-zis: 1 - 8 februarie 2024
 5. Senatul pentru validarea concursului: 9 februarie 2024

Documentele și informațiile de participare la concurs se regăsesc în Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului public de ocupare a funcției de decan la facultățile din UNSTPB, pentru mandatul 2024-2029

In memoriam

In memoriam

Prof. dr. ing. Radu POPA

18 mai 1946 – 28 decembrie 2023

Sincere regrete pentru trecerea în neființă a colegului și profesorului nostru Radu POPA!

De-a lungul a 46 de ani, din 1974 și până în 2020, Radu POPA a fost un membru activ al Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM).

În 1969 a obținut diploma de inginer în profilul mecanic, specializarea Construcții de aviație, la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic București (IPB), iar în 1988 a obținut titlul de doctor inginer în cadrul IPB - actualmente UNSTPB.

În perioada 1969-1974, a fost inginer stagiar și cercetător științific la Institutul de Mecanica Fluidelor şi Construcţii Aerospaţiale din București. Între 1974 și 1991 a fost cercetăror științific principal la Laboratorul de Hidraulică al Catedrei de Hidraulică şi Maşini Hidraulice (actualmente DHMHIM) din IPB. În perioada 1991-1998 a ocupat funcția de conferențiar universitar titular, apoi până în 2012 a fost profesor universitar titular în cadrul DHMHIM. După pensionare, din 2012 și până în 2020 și-a continuat activitatea didactică și de cercetare în calitate de cadru didactic asociat, în cadrul aceluiași departament. Radu POPA a predat cursuri ca profesor asociat atât la Facultatea de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcţii București (1992-2002), cât și la Catedra UNESCO din POLITEHNICA București (1994-2010).

Radu POPA și-a dobândit renumele de expert în programarea avansată, pe care a stăpânit-o în limbajele Fortran, Free Pascal și MATLAB. A elaborat programe complexe de calcul pentru dimensionarea și/sau verificarea hidraulică a rețelelor de distribuție a apei, respectiv a rețelelor de termoficare. A elaborat programe de suport decizional pentru gestiunea apelor urbane, respectiv pentru operarea pe termen lung, mediu şi scurt a lacurilor de acumulare cu folosinţă complexă. Profesorul Radu POPA va rămâne în mod incontestabil în memoria colectivului DHMHIM drept expert în optimizarea exploatării pe termen lung a lacurilor energetice de mari dimensiuni, ținând seama de natura stocastică a stocurilor afluente și a cererii de energie.

Radu POPA a fost membru în Comisia de specialişti a M.E.E. de pe lângă Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru SHEN Porţile de Fier (1982-1986); membru în Consiliul Tehnico-Știinţific al Regiei Apele Române (1991-1993), precum și membru în Comitetul Editorial al revistelor ”Romanian Journal of Hydrology and Water Resources” (1994-2016) și ”Hidrotehnica” (2010-2019).

Modest și cu suflet mare, profesorul Radu POPA a sprijinit mulți colegi mai tineri în realizarea tezelor lor de doctorat. Și-a împărtășit cu generozitate notițele de curs, programele de calcul și materialele elaborate, ajutându-și astfel colegii în activitatea lor didactică și de cercetare.

Mulți dintre colegi vor rămâne profund recunoscători profesorului Radu POPA pentru tot sprijinul acordat!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

In memoriam

In memoriam

Prof. dr. ing. Diana BROBOANĂ

3 iunie 1958 – 27 decembrie 2023

Cu profundă tristețe, vă anunțăm că prietena și colega noastră Diana BROBOANĂ s-a stins din viață astăzi, 27 decembrie 2023, la vârsta de 65 de ani.

Diana BROBOANĂ a dăruit 38 de ani din viață carierei didactice, din care peste 32 de ani în cadrul Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM), de la Facultatea de Energetică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (UNSTPB).

În 1982 a obținut diploma de inginer la Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, a Institutului Politehnic București  actualmente UNSTPB. În 2001, a obținut titlul de doctor inginer în cadrul aceleiași universități.

A lucrat în perioada 1982-1985 în proiectare, la Institutul de Reactori Nucleari Energetici de la Măgurele, apoi a predat discipline tehnice în calitate de cadru didactic la Liceul ”Gheorghe Lazăr” din București. Din februarie 1991, a devenit asistent universitar în cadrul DHMHIM din POLITEHNICA București, ocupând succesiv toate funcțiile didactice, până la cea de profesor universitar.

În cadrul activității sale didactice din POLITEHNICA București, a predat ore de curs și aplicații la diferite discipline din statul de funcții al departamentului, însă a fost în mod constant titulara disciplinei ”Mecanica fluidelor” pentru foarte multe generații de studenți de la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, facultate la care a fost aleasă și membru al Consiliului Profesoral. A fost responsabila Laboratorului ”CFD – Strat limită” din DHMHIM (sala ELa 221).

De peste 21 de ani, și-a derulat activitatea de cercetare științifică în cadrul Grupului REOROM, activitate concretizată prin publicare de cărți științifice (dintre care se remarcă ”Mecanica fluidelor cu FLUENT”, volumele II și III), prin publicarea a peste 50 de articole științifice (dintre care 23 indexate WOS), respectiv prin coordonare de granturi și/sau participare ca membru în echipă la granturi de cercetare câștigate prin competiție.

Membru fondator al Societății Române de Reologie (din 2009), membru al Societății Franceze de Reologie (din 2003), profesor invitat în Franța în 2005 (INP Grenoble) și în Germania în 2007 (Deutsches Kunststoff Institut, Darmstadt și Max Plank Institut for Polymer Research, Mainz), organizator de manifestări științifice naționale și internaționale, respectiv editor de proceedings sunt doar câteva dintre exemplele care demonstrează recunoașterea și impactul activității sale.

Diana BROBOANĂ va dăinui în gândurile noastre!

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

Prof.dr.ing. GEORGE DARIE

17.04.1961 – 29.11.2023

Cu tristeţe nemărgintă vă anunţăm că Geo DARIE, profesor, prieten, coleg drag și OM deosebit ne-a părăsit astăzi pentru cele veşnice.

Absolvent al Facultății de Energetică, specializarea Termoenergetică, în anul 1986, a lucrat iniţial la Centrala Termoelectrică Ișalnița, apoi la Institul de Cercetări și Proiectări Energetice.

Din anul 1990 a devenit asistent în cadrul Facultății de Energetică și a ocupat succesiv toate funcțiile didactice până la cea de professor în 2005.

A fost un om cu dăruire deosebită pentru şcoală, care a avut contribuții extrem de valoroase, atât la dezvoltarea facultății, cât și a universității.

Pe lângă activitățile didactice și de cercetare, s-a implicat în activitățile administrative, fiind prorector (2012-2013, 2015-2020), Rector (2013-2014), Decan al Facultății de Energetică (2008-2012) și Director al Departamentului de Producere și Utilizare a Energiei (2003-2008).

A fost director adjunct al Programului Național De Cercetare Dezvoltare Inovare – Mener și membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România, director al Centrului de Cercetări Avansate.

A avut întotdeuna gândul bun, blandeţe cuvântului, un calm și un echilibru deosebit, mereu a fost un sprijin pentru comunitatea noastră şi nu numai, un OM de echipă, pierderea lui fiind imensă pentru noi toți.

Drum lin spre cer, OM minunat! Ne vei lipsi, cu atât mai mult în momentele dificile!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

ANUNȚ BURSE 21.11.2023

ANUNŢ BURSE SOCIALE 2023-2024

În anul universitar 2023-2024, bursele se vor acorda conform:

Ordinului Ministerului Educației nr. 6463 / 2023 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvenţă – OM burse 6463/2023

și

Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București începând cu anul universitar 2023-2024 –Metodologie burse

NOTĂ: Fiecare membru al familiei va completa acordul GDPR membrii familiei și Declarația de venit, conform Model Declaratie venit permanent si impozabil și acestea se anexează la dosarul depus la secretariatul facultății.

ATENTIE, fiecare membru completează individual, iar ulterior studentul solicitant va cumula toate veniturile familiei într-o altă declarație de venit. 

EXEMPLU completare pentru o familie cu 4 membri:

 1. mama: declarație venit unde se completată venitul anual în coloana MAMA + **declarație GDPR

 2. tata:  declarație venit completat venitul în coloana TATA + declarație GDPR

 3. copil 1 minor:  declarație venit completat de MAMA sau TATA, dar în coloana alți membrii + declarație GDPR

 4. copil 2 major (studentul solicitant):  declarație venit completat în coloana alți membrii + declarație GDPR

 5. copil 2 major completează a 5-a declarație unde adună pe categorii toate veniturile cumulate de membrii familiei în perioada celor 12 luni.

Art. 29. Depunerea documentelor în vederea acordării burselor sociale

(1) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de solicitanți se face de către reprezentanții instituției de învățământ superior, respectiv, Comisia de atribuire a burselor la nivel de facultate, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal, în a cărui rază teritorială se află situația beneficiarii, de eliberare a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către aceștia.

(2) În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

a) cererea solicitantului, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de atribuire a burselor poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

c) copie a certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinților, copie a actelor de stare civilă/decizia instanței de menținere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul;

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 26 alin. (8) lit. b) din prezenta metodologie;

(3) Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei, așa cum sunt precizate la alin. (2), este necesar acordul olograf al studentului și membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

Tipizatele și alte informații necesare pentru depunerea dosarului de burse sociale sunt:

Pentru anului universitar 2023-2024, plafonul pentru acordarea bursei sociale este salariul de bază minim net pe economie este de 2079 lei lunar / membru de familie. Perioada considerată pentru evaluarea veniturilor nete – 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar.

Dosarele depuse deja pentru obținerea bursei sociale se vor actualiza la secretariatul facultății conform calendar

Cuantumul burselor în anul universitar 2023 – 2024

ANUNŢ BURSE 2023-2024

În anul universitar 2023-2024, bursele se vor acorda conform:

Ordinului Ministerului Educației nr. 6463 / 2023 – privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvenţă – OM burse 6463/2023

și

Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București începând cu anul universitar 2023-2024 –Metodologie burse

**Art. 1. Categorii de burse **

(1) Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, denumită în continuare Politehnica București, poate acorda, în condițiile legii, pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, următoarele categorii de burse:

a) burse de excelență olimpică I/internațională;

b) burse de performanță;

c) burse de studiu;

d) burse pentru masterat didactic;

e) burse pentru învățământ dual;

f) burse sociale;

g) burse speciale;

h) burse de performanță sportivă.

Calendarul acordării burselor îl puteți accesa de aici

Art.21. Bursele de performanță

(6) Bursa de performanță gradul I se acordă astfel:

a) numai studenților din anii II-IV ai ciclului de licență și pentru studenții din anul II ai ciclului de masterat, dacă media generală a anului precedent este de minimum 9,70 și studentul respectiv are minim 30 de puncte obținute conform listei de criterii prevăzute în Anexa nr. 1 a Metodologiei -Anexa 1_metodologie

b) la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar și se revizuiește după sesiunea din iarnă, când comisia de burse a facultății poate hotărî retragerea bursei acelor studenți care nu au obținut rezultate profesionale corespunzătoare.

c) candidații vor depune la comisia de burse a facultății/decanat un dosar ce va cuprinde: cererea Model cerere_bursa performanta_2023-2024 însoțită de C.V., lista cu participări la concursuri profesionale, lucrări și articole publicate, participarea la contracte de cercetare științifică și alte acte doveditoare conform calendarului burselor.

(7) Bursa de performanță gradul II se poate acorda din fondul de burse al facultății, începând cu anul II de studii, studenților de la studii universitare de licență și anul II pentru studenții de la masterat, care în anul precedent sau după sesiunea din iarnă, au obținut media >= 9,50.

(8) Bursa de performanță gradul III se acordă astfel:

 • studenților admiși în anul I, ciclul de licență, care au obținut, la admitere, media >= 8,00;
 • studenților din anii II, III si IV ai ciclului de licență, care la sfârșitul anului universitar precedent (la atribuirea burselor în semestrul I) sau după sesiunea din iarnă (la atribuirea burselor în semestrul al II-lea) au obținut media 8,00;
 • studenților de la studii universitare de masterat din anul I dacă au obținut la concursul de admitere (la atribuirea burselor în semestrul I) sau după sesiunea din iarnă (la atribuirea burselor în semestrul al II-lea) media 8,00 și studenților din anul II ai ciclului de studii de masterat care au obținut media peste 8,00 în semestrul I sau în anul precedent.

Art. 26. Bursele sociale – detalii în metodologie

(8) Beneficiarii burselor sociale pot fi:

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Art. 28. Calculul venitului lunar mediu net

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează până la împlinirea vârstei de 26 de ani. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform prevederilor legale.

(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestora și ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În situația în care personalul instituției de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, rectorul Politehnicii București sesizează situația autorităților publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale. Personalul instituției de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.

(4) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistență socială și pe baza unui raport de anchetă socială.

**Art. 29. Depunerea documentelor în vederea acordării burselor sociale **

(1) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de solicitanți se face de către reprezentanții instituției de învățământ superior, respectiv, Comisia de atribuire a burselor la nivel de facultate, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal, în a cărui rază teritorială se află situația beneficiarii, de eliberare a unui document care să ateste situația veniturilor declarate de către aceștia.

(2) În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite:

a) cererea solicitantului, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de atribuire a burselor poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care nimeni din familia studentului, incluzându-l și pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin un părinte al studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

c) copie a certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinților, copie a actelor de stare civilă/decizia instanței de menținere a stării de arest/raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, dacă este cazul; d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 26 alin. (8) lit. b) din prezenta metodologie;

(3) Pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei, așa cum sunt precizate la alin. (2), este necesar acordul olograf al studentului și membrilor familiei, după caz, privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

Tipizatele și alte informații necesare pentru depunerea dosarului de burse sociale sunt:

Pentru anului universitar 2023-2024, plafonul pentru acordarea bursei sociale este salariul de bază minim net pe economie este de** 2079 lei lunar / membru de familie**. Perioada considerată pentru evaluarea veniturilor nete – 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar.

Dosarele depuse deja pentru obținerea bursei sociale se vor actualiza la secretariatul facultății conform calendar

Cuantumul burselor în anul universitar 2023 – 2024

Programul de burse & mentorat OMV Petrom Excellence Scholarship

Programul de burse & mentorat OMV Petrom Excellence Scholarship

Și în acest an universitar noi, echipa People&Culture din cadrul OMV Petrom, desfășurăm programul de burse & mentorat OMV Petrom Excellence Scholarship și tocmai am dat startul înscrierilor.

Suntem la a 5-a ediție, dedicată unei noi serii de studenți cu rezultate academice excepționale, dornici să se dezvolte personal și profesional alături de colegii noștri. Aceștia au ocazia să descopere aplicabilitatea noțiunilor teoretice studiate în mediul de business. În timpul programului, studenții vor beneficia de sesiuni regulate de mentorat, sub îndrumarea colegilor noștri.

În plus, vor fi răsplătiți cu o bursă lunară în perioada noiembrie 2023 – iunie 2024 (200 euro pentru anul II; 300 euro pentru anul III; 400 euro pentru anul IV).

Anul acesta, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica din București, recrutăm studenți cu următoarele specializări: Inginerie Chimică și Biotehnologii; Transporturi; Inginerie Electrică; Energetică; Inginerie Mecanică; Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor.

Condițiile de admitere sunt:

 • Media minim 8 pe ultimul an de studii, promovabilitate 100%
 • Cunoștințe cel puțin medii de limba engleză
 • Participarea la cursuri de zi
 • Dorința de dezvoltare alături de noi

Înscrierile se fac la următoarea adresă, trimițând un CV actualizat, o scrisoare de intenție și adeverința cu media generală din anul universitar precedent (2022-2023): bursaomvpetrom@professional.com.ro

Deadline-ul pentru înscrieri este 15 noiembrie 2023.

Toate detaliile pot fi găsite pe site-ul nostru: https://www.omvpetrom.com/excellence-scholarship

Săptămână frumoasă și un an universitar plin de succes!

Selecție studenți Grup țintă, proiect derulat pentru studenții ciclului de licență.

Lista finală a beneficiarilor burselor acordate de Heat Instal S.R.L anul universitar 2023-2024

Rezultatele evaluării dosarelor pentru obținerea burselor acordate de Heat Instal S.R.L anul universitar 2023-2024

PROGRAMAREA pentru semnarea Contractelor de studii

Va rugam sa respectati aceasta programare, in vederea asigurarii normelor sanitare!

Concurs de selecţie pentru mobilităţile Erasmus sem. 2, 2023-2024

În data de 31.10.2023, ora 14:00, în sala EI 106 va avea loc interviul aferent procesului de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile ERASMUS+ pentru semestrul 2, anul universitar 2023-2024. Începând cu octombrie 2023 depunerea candidaturilor pentru concursul de selecţie pentru mobilităţile Erasmus se face exclusiv online, prin accesarea link-ului platformei Erasmus: https://erasmus.upb.ro/login. Informaţiile privind etapele depunerii dosarului de candidatură se pot obţine din documentul: Mini-ghid de informare Biroul Erasmus+. Criteriile de eligibilitate: 1. student la Facultatea de Energetică; 2. acumularea tuturor punctelor de credit aferente activităţilor din planul de învăţământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilităţii.

Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web: https://upb.ro/erasmus/

Detalii privind testările lingvistice organizate de Departamentul de Limbi moderne din UPB pot fi găsite la adresa: https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/

Athens 2023

Athens 2023

Vrei sa ai parte de o experienta academica si culturala memorabila? Programul de mobilitati de scurta durata Athens, ce se va desfasura in perioada 18-25 Noiembrie 2023, vine in intampinarea ta. Pentru a aplica la acest program este obligatoriu sa parcurgi urmatoarele etape:

– Acceseaza site-ul Athens si creeaza un cont pentru selectarea universitatii, precum si cursurile pe care doresti sa le urmezi http://athensnetwork.eu/

– Descarca formularul de inregistrare si formularul Student Commitment, pe care le vei trimite semnate la adresa international@upb.ro

Mai multe informatii se pot gasi pe pagina web a programului, sau pe pagina https://international.upb.ro/mobilities/student-mobility/athens-program.

CAZARE CĂMIN ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

Perioada cazărilor nu s-a încheiat și evident că va continua pentru toți, în funcție de situația fiecăruia. Sunt unii dintre dumneavoastră fără contracte semnate personal.

LUNI, 02.10.2023, în intervalul 8.00 – 9.30, în sala EI 003 se continuă cazarea!

Vă rog să trimiteți solicitările necesare pe adresa camine.energetica@upb.ro indiferent de problemă și veți primi răspuns.

PROGRAMUL INTERNSHIP 2023 – 31 LOCURI

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în Programul Internship 2023

https://www.nuclearelectrica.ro/jobs/programul-internship-2023-31-locuri/

Informatii cazari

La cazare este obligatoriu să aveți:

 • Dovada achitării regiei de cămin aferente categoriei din care faceți parte
 • Plata cuantumului lunar aferent regiei de cămin se poate face doar pentru căminul în care ați fost repartizat/ă (luna aceasta strict).

Decizie promovare ani studiu 2023-2024

Consiliul Facultății de Energetică a aprobat în data de 15.09.2023 propunerea Biroului Executiv al Facultății de Energetică întrunit în data de 13.09.2023 referitoare la următoarele baremuri de promovare a studenților în anul universitar 2023-2024:

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Primirea cererilor de cazare a studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2023-2024, valabil tuturor ciclurilor de învățământ Licență, Master și Doctorat se va încheia miercuri, 20 septembrie 2023, ora 14:00. Ulterior acestei date NU se mai centralizează cererile de cazare trimise prin e-mail sau modificate în platforma cazărilor.

În data de 24.09.2023 se va afișa programarea cazărilor și actele necesare. Cazare se va efectua la sediul facultății în perioada 27.09.2029 – 30.09.2023, planificată pe anii de studiu.

Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele Facultății de Energetică:

 1. Cazuri sociale
 2. Studenţii admişi la Facultatea de Energetică în anul I – studii de Licență, Master și Doctorat;
 3. Studenţii integralişti din anii II, III, IV ciclul de licență și master anul II;
 4. Doctoranzii Şcolii Doctorale a Facultății de Energetică;
 5. Studenţii Facultăţii de Energetică care au restanţe: n-1, n-2 etc. repetenți.

STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licență) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student. Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

STUDENȚI ANUL I

Studenții înmatriculați în anul I – Licență și I – Master care doresc să ocupe un loc în cămin sunt rugați, indiferent de opțiunea pe care au făcut-o la înscriere/înmatriculare, să transmită cererea de cazare (aici) la adresa camine.energetica@upb.ro în care să specifice doleanța de a fi cazați și eventuale dorințe (colegi de cameră, studenți ai Facultății de Energetică etc.). Vă rugăm ca e-mail-ul să conțină obligatoriu numele și prenumele solicitantului.

STUDENȚI DOCTORANZI

Studenții doctoranzi în orice an care solicită cazare trebuie să aibă completată atât de către ei, cât și de îndrumătorul de doctorat următoare cerere de cazare aici care să însoțească celelalte documente.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Cazările studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2023-2024 se vor desfășura în conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea POLITEHNICA din București în anul universitar 2023-2024, respectând prevederile stabilite de Consiliul de Administrație al UPB.

Categoriile de studenți cazați scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice și didactic auxiliar aflați în activitate sau pensionați, (reducere 100%);

 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);

 3. studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, (reducere 100%);

 4. orfani de un părinte sau ambii părinți, (reducere 100%);

 5. studenți cu dizabilități, (reducere 50%);

 6. studenți aflați în regim de protecție specială (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadrează într-o categorie ce beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri se pot descărca de mai jos, chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în considerare) – în original;

 • certificat de deces părinte/părinți - copie;

 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;

 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;

 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.

STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licență) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student.

Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

STUDENȚI ANUL I

Studenții înmatriculați în anul I – Licență și I – Master care doresc să ocupe un loc în cămin sunt rugați, indiferent de opțiunea pe care au făcut-o la înscriere/înmatriculare, să transmită cererea de cazare la adresa camine.energetica@upb.ro în care să specifice doleanța de a fi cazați și eventuale dorințe (colegi de cameră, studenți ai Facultății de Energetică etc.). Vă rugăm ca e-mail-ul să conțină obligatoriu numele și prenumele solicitantului.

STUDENȚI DOCTORANZI

Studenții doctoranzi în orice an care solicită cazare trebuie să aibă completată atât de către ei, cât și de îndrumătorul de doctorat următoare cerere de cazare aici care să însoțească celelalte documente.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică în luna septembrie, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

Anul universitar 2023-2024 va începe luni, 02 octombrie 2023.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Premiul de excelenta Mihnea Constantinescu

Deoarece la secretariatul facultății nu au fost înregistrate contestații, rezultatele finale sunt cele afișate

Premiul de excelenta Mihnea Constantinescu

Facultatea de Energetică acordă premiul de excelență „Mihnea CONSTANTINESCU” unui student înscris în anul IV la programele universitare de licenţă ale Facultății de Energetică.

Contestațiile se transmit electronic pe adresa: decanat.energetica@upb.ro, în perioada 22.06.2023 - 23.06.2023, până cel târziu la ora 14:00.

SESIUNE SPECIALĂ DE REEXAMINARE

Studenții de la studii de licență (Anul IV) cu 1 sau 2 restanțe vor putea susține la cerere examenele rămase nepromovate în perioada 20 - 22 iunie 2023

Cererile pentru susținerea reexaminărilor se trimit pe adresa de email a facultății (secretariat.energetica@upb.ro) până Luni 19 iunie, ora 900

Listele studenților care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești

Conform NR. DPATS 646/19.05.2023 și nota nr. 45/17.05.2023 privind repartizarea numărului de studenți beneficiari ai taberelor studențești și perioada de desfășurarea a acestora, definitivarea listelor cu studenții beneficiari se va face conform calendarului:

 • 16.06.2023 întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art.15 din metodologie și afișarea acestora
 • 19-20.06.2023 se întrunește comisia de selecție
 • 20.06.2023 se afișează procesul verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați
 • 21-23.06.2023 perioada de depunere a contestațiilor
 • 26-27.06.2023 se întrunește comisiei de soluționare a contestațiilor
 • 27.06.2023 se afișează listele finale ale studenților selectați după contestații
 • 04.07.2023 se repartizează către facultăți, conform art. 10 din metodologie, numărul locurilor de tabără, locațiilor și perioadelor de desfășurare a taberelor
 • 05-06.07.2023 se întâlnește comisia de selecție cu studenții beneficiari ai taberelor studențești
 • 06.07.2023 se afișează listele de studenți beneficiari ai taberelor, listelor de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare.

Contestațiile se depun la secretariatul facultății sau prin e-mail la adresa secretariat.energetica@upb.ro în perioada 21-23.06.2023.

Întâlnirea comisiei de alocare a locurilor de tabără cu beneficiarii va avea loc în data de 05.07.2023, ora 10.00, în sala de consiliu de lângă decanatul Facultății de Energetică. Prezența este obligatorie pentru confirmarea locului de tabără și semnarea documentelor de atribuire. Absența la această întâlnire are ca efect pierderea locului de tabără alocat.

Listele finale și listele de rezervă vor fi afișate joi, 06.07.2023, după întrunirea comisiei de atribuire a burselor.

Energeticianul, noul „most wanted“ din piaţa muncii:

Energeticianul, noul „most wanted“ din piaţa muncii:

Sunt necesari peste 30.000 de oameni pentru a realiza toate eolienele, solarele şi centralele nucleare până în 2030. Goana după profesioniştii din energie va rivaliza cu lupta pentru creierele din IT.

♦ Fără oameni bine pregătiţi în domeniul energetic, inclusiv în zone de avangardă cum sunt energia nucleară, hidrogenul şi eolienele offshore, România riscă să se „înece“ în propriul său potenţial.

România se află într-un moment fără precedent din punctul de vedere al investiţiilor în domeniul energetic local, fondurile europene semnificative, orientarea spre decarbonizarea economiilor sau tehnologiile de nişă cum ar fi reactoarele nucleare modulare şi hidrogenul declanşând oportunităţi imense. Dar dincolo de accesarea banilor europeni şi de calculele privind recuperarea investiţiilor, necesitatea formării forţei de muncă este un element cheie în îndeplinirea acestui potenţial.

„Nu mai vorbim de un val, ci despre o cerere continuă de proiecte de energie verde“, spune Sebastian Enache, business development manager la Monsson, cel mai mare dezvoltator local de proiecte de energie verde, deţinut de omul de afaceri Emanuel Muntmark. Pornind de la datele din teritoriu, Enache crede că la finalul acestei decade România va avea alţi 10.000 MW în eoliene şi solare şi va avea nevoie pentru ridicarea şi operarea acestora de circa 20.000 de oameni. Dar asta nu este tot, pentru că România are multiple proiecte în derulare. La Midia, la Năvodari, anul acesta ar trebui finalizată o investiţie într-o centrală pe gaze de 80 MW în incinta rafinăriei Petromidia. La anul, Romgaz ar trebui să termine în sfârşit proiectul de 430 MW de la Iernut început în 2019, iar până în 2026 Complexul Energetic Oltenia are banii necesari pentru centrale pe gaze de 1.300 MW. Mai departe, la Mintia ar trebui să apară un proiect de 1.700 MW tot pe gaze, pentru care deja a fost selecţionat furnizorul de tehnologie, nemţii de la Siemens Energy.

Peste acestea, spre finalul decade ar trebui să vine cei 462 MW de la Doiceşti, acolo unde vor fi montate 6 module NuScale SMR iar tot în 2030 ar trebui să fie gata Unitatea 3 de la Cernavodă. Hidrogenul, stocarea energiei, proiectele eoliene din Marea Neagă înseamnă alţi oameni necesari, cu calificări de vârf, astfel că, în total, România ar putea avea nevoie de 30.000 de energeticieni pentru a duce la bun sfârşit toate aceste proiecte.

„Toate aceste investiţii trebuie executate cu fortă de muncă locală şi în acest sens este nevoie de crearea unor centre de formare profesională pentru aceste noi competenţe pe care le implică evoluţia în domeniul energetic, inclusiv cu crearea unor centre de excelenţă“, spune Ştefan Gadola, preşedintele consiliului de administraţie al EnergoBit.

De departe, cea mai mare provocare pentru România va fi adresarea proiectelor de nişă, aşa cum sunt cele din energia nucleară sau hidrogen, cu specialişti locali.

„Găsim din ce în ce mai greu personal, am dezvoltat propria structură care dezvoltă personal, Academia Adrem, avem o direcţie care găseşte personal, îl dezvoltă, atât la nivelul tehnicienilor, cât şi a specialiştilor cu studii superioare. Este o luptă continuă şi una din preocupările majore pe care†le†am†ca†CEO“, a spus recent Corneliu Bodea, CEO al Adrem şi preşedintele Centrului Român al Energiei, în cadrul proiectului ZF Meeting Office.

Premiul de excelenta Mihnea Constatinescu

Facultatea de Energetică acordă premiul de excelență „Mihnea CONSTANTINESCU” unui student înscris în anul IV la programele universitare de licenţă ale Facultății de Energetică. Premiul se acordă pe bază de concurs pentru merite deosebite obţinute în anii universitari precedenți.

Perioada de înscriere la competiție este 12.06.2023-21.06.2023.

Schneider Global Student Experience

We are running our Schneider Global Student Experience again this year!

Through a series of e-learning and project simulation, students will get the opportunity to explore our Industry and get an inside look at Schneider Electric’s global business. We offer learning tracks in Sales & Marketing, Services, Supply Chain, Digital Careers, and Sustainability as a business. The Schneider Global Student Experience is the perfect opportunity for students to explore possible career paths, enhance their personal and professional development and getting their foot in the door with Schneider Electric, all while learning skills that students can take with them for their next project, interview or internship.

In order to be eligible, students must meet the following criteria:

 • Currently enrolled in university or college in a Bachelor’s or Master’s level degree
 • Studying in a related field, such as Business & Marketing, Supply Chain, Sustainability, Engineering, IT/Technology, Artificial Intelligence, Software, Cybersecurity, and Data Science.
 • Graduating between November 2023 – December 2025
 • Proficient in English (written and spoken)

Key details of the experience:

 • Registration period:1st June – 16th June 2023 (2 weeks)
 • Program Dates: 1st July – 11th August 2023 (6 weeks)
 • Post-program feedback & certificate: Received by 29th September 2023
 • Time commitment: 8 – 10 hours self-paced e-learning
 • Mode: 100% online

Here are some helpful links for more information and attached are digital posters for promotion.

Tabere studențești 2023

Studenții Facultății de Energetică care doresc să beneficieze de un loc în taberele studențești sunt rugați să depună cererea și documentele însoțitoare/doveditoare (conform Metodologiei afișate)

Termenul limită pentru depunerea/transmiterea cererii și a documentelor aferente este 13.06.2023.

Pentru detalii suplimentare trimiteți e-mail la adresa mihaela.diminescu@yahoo.com

Summer Internship in cadrul Photon Energy Group

Summer Internship in cadrul Photon Energy Group

Daca esti pasionat de energia fotovoltaica, Photon Energy Group ofera oportunitatea perfecta pentru ca noua generatie sa isi aplice cunostintele si sa se dezvolte personal.

Aplica la adresa careers@photonenergy.com , iar pentru mai multe detalii acceseaza link-ul https://www.photonenergy.com/uploads/careers/2023/2023-05-summer-intership-ro-en.pdf.

Premiul de excelență „Mihnea CONSTANTINESCU”

Facultatea de Energetică acordă premiul de excelență „Mihnea CONSTANTINESCU” unui student înscris în anul IV la programele universitare de licenţă ale Facultății de Energetică.

Contestațiile se transmit electronic pe adresa: decanat.energetica@upb.ro, în perioada 22.06.2023 - 23.06.2023, până cel târziu la ora 14:00.

Prelungire perioada de inscriere teste British Council

Termenul de inscriere pentru testele Aptis si English Score a fost prelungit pana la data de 31 mai 2023. 

Inscrierea se face prin completarea formularului online https://forms.gle/TFY7oPzyabAJJMnr9 ) aflat pe pagina UPB International https://international.upb.ro/academics/courses/british-council .

Codul institutional care trebuie folosit pentru sustinerea testului English Score este ROM-UPB1

EELISA International Career Days

EELISA International Career Days

Dragi studenți,

Vă invităm să participați la evenimentele EELISA International Career Days, care sunt organizate de universități partenere în alianța EELISA:

Franța (PSL + ENPC) May 25th 5:30-6 PM (CEST)

România (UPB) May 26th 11 AM (CEST)

Germania (FAU) May 31st 5 PM (CEST)

Ungaria (BME) June 1st 2:30 PM (CEST)

Seria de evenimente este o oportunitate pentru voi de a vă conecta cu companii din domenii inginerești multiple care oferă locuri de practică și oportunități de angajare.

Evenimentele vor avea loc online pe platforma Zoom, iar pentru participare trebuie să vă înregistrați. După înregistrare veți primi un email de confirmare a înregistrării și adresa de conectare la platforma Zoom.

Detalii se găsesc la adresa: https://eelisa.eu/events/make-sure-you-do-not-miss-the-eelisa-international-career-days/ .

Vă așteptăm în număr cât mai mare.

PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA CERCETĂTORILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚILOR ARUT

Stimularea activității de cercetare realizată în cadrul Universităților ARUT printr-un program de cercetare propriu care se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor din Universitățile ARUT.

Prin acest program fiecare Universitate va acorda un numar de granturi pe fiecare domeniu, în condițiile stabilite prin prezentul pachet de informații.

REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ

În cadrul domeniului de studiu „Inginerie Energetică” există următoarele specializări: ETI (Energetică și Tehnologii Informatice); ETM (Energetică şi Tehnologii de Mediu); ETN (Energetică şi Tehnologii Nucleare); EIF (Energetică şi Ingineria Fluidelor); ISE (Ingineria Sistemelor Electroenergetice); ME (Managementul Energiei) şi TE (Termoenergetică).

Calendarul procesului de repartizare pe specializări aprobat de BExF din 02.05.2022 se gaseste pe canalul 02-ENERG-REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II

Atentie! La acest canal au acces doar studentii din anul II.

Locuri de practică pentru studenți

Locuri de practică pentru studenți

Compania S.N.G.N. ROMGAZ S.A ofera 5 locuri de practică studenților de la Facultatea de Energetică, la sucursala de la Iernut.

Cazarea este asigurată de companie

Pentru detalii contactați pe dl. Prodecan Ion Triștiu

Locuri de practică pentru studenți

Locuri de practică pentru studenți

Compania OX2, https://www.ox2.com/, oferă locuri de practică studenților de la Facultatea de Energetică.

Pentru detalii contactați pe dna. Lacramioara Diaconu-Pințea, Country Manager, lacramioara.diaconu@ox2.com

Informare

Începând cu acest an universitar, Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu British Council, lansează testarea oficială a cunoștințelor de limbă engleză, disponibilă în mod gratuit pentru studenții universității.

Energy, Always a Challenge 7 - EESTEC București

Energy, Always a Challenge 7 - EESTEC București

Evenimentul Energy, Always a Challenge a ajuns la cea de a șaptea ediție și își propune sa crească interesul în rândul studenților asupra digitalizării în industria energetică.

Tema este reprezentată de Industry 4.0 și va îngloba sesiuni de traininguri și workshopuri pe subiecte precum:

 • impactul digitalizării asupra SCADA
 • realitate augmentata în industrie
 • rețele inteligente
 • e-mobility
 • PLC programing - Schneider Electric, 4 Gara Herastrau St., Green Court Building - A 2nd floor Bucharest Romania

Evenimentul se desfășoară în perioada 15-19.05, iar înscrierile se pot face până miercuri, 10.05, completând formularul de pe site-ul evenimentului.

Programul evenimentului, dar și mai multe detalii, pot fi regăsite pe site.

Crystal System oferă 30 de locuri de practică studenților.

Pentru a vă înscrie, accesați link-ul de mai jos, în care regăsiți și informații despre programul de practică.

Concurs TECHALLENGE – ediția a VII-a

Derularea celei de-a șaptea ediții a concursului TECHALLENGE - Etapa Studenți, organizat de către UPB în parteneriat cu Honeywell România a început!   La concurs se pot înscrie studenţi înmatriculaţi în ciclurile de licenţă, masterat, doctorat de la:

 • Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  
 • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti;
  
 • Universitatea POLITEHNICA Timişoara;
  
 • Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti;
  
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
  

  De asemenea, sunt eligibili şi studenţii din anii terminali care la momentul susținerii proiectului în etapa II vor avea statut de student. În echipele de proiect pot fi implicaţi şi studenţii altor universităţi.

Participanții se pot înscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă. Numărul componenților unei echipe nu este limitat.    Cele 20 de echipe de proiect selecţionate în prima etapă, vor primi fiecare pentru etapa II o bursă în valoare de 10000 lei pentru implementarea proiectelor (realizarea practică la nivel demonstrativ sau aplicativ).   Valoare burselor după susținerea celei de-a doua etape:

 • Premiul I - 6000 lei;

 • Premiul II - 5000 lei;

 • Premiul III - 4000 lei;

 • Menţiuni - 5 x 2000 lei;

 • Premiul Special "Elisa Leonida Zamfirescu" (pentru studente) –2000 lei.   Competiţia vizează Tehnologiile viitorului în "Smart City" şi Industria 4.0. Proiectele trebuie să abordeze subiecte referitoare la următoarele domenii:

 • Energii regenerabile;

 • Clădiri inteligente;

 • Trafic (monitorizare şi eficientizare în trafic urban);

 • Agricultură urbană;

 • Producţie/Transport/Distribuţie energie electrică şi termică;

 • Siguranţă şi securitate;

 • Eficienţă energetică;

 • Folosirea de tehnologii de tip IoT, Big data & Analytics şi interconectarea sistemelor utilizate în industrie;

 • Inteligenţa artificială în mediul industrial şi în clădiri inteligente;

 • Securitate cibernetică în mediul industrial.

Participanții se pot înscrie oricând până la data de 09.06.2023 prin transmiterea proiectului la adresa techallenge@upb.ro, după parcurgerea cu atenție a Regulamentului de concurs.   Mai multe detalii privind desfășurarea competiției se regăsesc și pe site-ul dedicat concursului: https://techallenge.upb.ro/

Vizita tehnica

Vizita tehnica

Sambata, 22.04.2022 studentii de la specializarea Hidroenergetica anul III au efectuat o vizita tehnica la priza de apa cu baraj și la Centrala Hidroelectrica de Mica Putere Sinaia 0 de pe raul Prahova, precum si la Microhidrocentrala Peleș, de pa paraul cu acelasi nume.

Multumim Hidroelectrica pentru vizită și pentru explicațiile primite!

REZULTATE CONCURS ROMGAZ SCHOLARSHIPS

SAP Automation with UiPath

SAP Automation with UiPath

The course aims to guide participants in creating automation robots for SAP applications.

Learning outcomes:

 • The learner will be able to understand the basic concepts of process automation robots.
 • The student will be able to extract and use data from the SAP environment.
 • The student will become familiar with SAP ERP and UiPath technology.

The registration deadline is 27 April and the course lasts between 2nd and 11 May, 3 times a week for 2 hours. The registration link is: https://survey.crystal-system.eu/index.php?r=survey/index&sid=741467&lang=en

Ingesting Energy data into Google cloud

Ingesting Energy data into Google cloud

We are inviting students from your faculty to join our “Ingesting Energy data into Google cloud” course, free of charge. The course aims to guide the participants in defining a data architecture towards public cloud services. The learner will be able to understand various architectures of transporting industrial data to the cloud area, will become familiar with various cloud services and will be able to choose the service corresponding to the task to be analyzed.

The course lasts for three weeks, 24 April – 12 May, 3 times a week for 2 hours, fully online. The places are limited and the registration deadline is 19 April.

Registration link: https://survey.crystal-system.eu/index.php?r=survey/index&sid=435414&lang=en

„ROMGAZ Scholarships”

În atenția studenților la zi din anii III şi IV la specializările Termoenergetică, Managementul energiei, Hidroenergetică, Energetică și Tehnologii Informatice și în atenția celor care urmează un program de studii universitare de masterat la specializările Servicii energetice, Eficiență energetică, Hidro-informatică și ingineria fluidelor, Managementul sistemelor energetice în cadrul Universității Politehnice București - Facultatea de Energetică

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. demarează programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Universitatea Politehnice București - Facultatea de Energetică.

În cadrul programului se vor acorda, pe bază de concurs de dosare și interviu un număr de 2 burse. Sunt eligibili pentru participarea la Concurs studenții/masteranzii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Studenți/masteranzi de cetățenie română;
 • Vârsta maximă 26 de ani;
 • Sunt studenți integraliști care frecventează Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Energetică, la categoriile „fără plată” sau „cu plată”, la zi, în anul III sau IV de studii la specializările Termoenergetică, Managementul energiei, Hidroenergetică, Energetică și tehnologii informatice (studenți cu media anului anterior de studii minimum 8.00)

sau

sunt absolvenți de învățământ superior de stat acreditat din România, specializările Termoenergetică, Managementul energiei, Energetică și ingineria fluidelor și urmează un program de studii universitare de master la una dintre specializările Servicii energetice, Eficiență energetică, Hidro-informatică și ingineria fluidelor, Managementul sistemelor energetice în cadrul Universității POLITEHNICA din București, Facultatea de Energetică (media generală a anilor de studii universitare de licență minimum 8.00, pentru masteranzii din anul I și II, iar pentru masteranzii din anul II și media anului anterior de studii minimum 8.00).

 • nu înregistrează venituri din alte surse (de ex.: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de excelență/de studii/de merit, burse sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat. In situatia in care studentii/masteranzii vor fi admisi in programul de burse acestia vor fi nevoiti sa renunte la veniturile din aceste surse.

Toţi cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesare a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitoare la desfăşurarea programului de burse.

Concursul se va desfășura în perioada: 4 – 25 aprilie 2023

Regulamentul concursului are caracter public și este disponibil pe site-ul https://energ.upb.ro/.

Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.

Succes tuturor candidaților!

Regulament acordare burse private UPB - Facultatea de Energetica - Romgaz SA - aprilie 2023

Acord prelucrare date cu caracter personal

SCRISOARE MOTIVATIONALA

Seara Masteratelor la Facultatea de Energetică

Seara Masteratelor la Facultatea de Energetică

Joi, 30 martie 2023, Facultatea de Energetica - UPB organizează Seara Masteratelor: prezentarea programelor Facultății de Energetică.

Facultatea de Energetică oferă 10 programe de studii universitare de masterat în 3 domenii, care reunesc într-o manieră cuprinzătoare și echilibrată programe de studii de masterat de aprofundare și interdisciplinare care oferă o paletă largă de opțiuni pentru absolvenții ciclului de licență atât ai Facultății de Energetică cât și ai altor facultăți.

Programele de studii de masterat își propun să confere absolvenților rezultate ale învățării necesare pentru a se adapta cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii bazate pe cunoștințe tehnice, economice şi manageriale care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi de protejare a mediului înconjurător.

Evenimentul se va desfășura online pe Microsoft Teams, începând cu ora 18:00.

ANUNȚ BURSE 20.03.2023

Concurs de selecţie pentru mobilităţile Erasmus 2023-2024

Concurs de selecţie pentru mobilităţile Erasmus 2023-2024

În data de 23.03.2023, ora 12:00, în sala EI 106 va avea loc procesul de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile ERASMUS+ pentru anul universitar 2023-2024.

Dosarele vor fi scanate şi vor fi trimise electronic la adresa erasmus.energetica@upb.ro până la data de 22.03.2023.

Criteriile de eligibilitate:

 1. student la Facultatea de Energetică;
  
 2. acumularea tuturor punctelor de credit aferente activităţilor din planul de învăţământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilităţii.
  

Conţinutul dosarului:

 • cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate (se va trimite fără semnătura decanului);
 • situaţia şcolară, inclusiv media semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (fac excepţie doctoranzii, care vor prezenta adeverinţă de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale);
 • prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoaştere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi;
 • scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză, franceză sau germană);
 • Curriculum Vitae, model EUROPASS (redactat în limba engleză, franceză sau germană);
 • Copie a Cărţii de Identitate.

Pe coperta dosarului trebuie înscrise, după caz:

 • Facultatea de Energetică;
 • Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
 • Student (Numele şi prenumele)
 • Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...
 • Codul ERASMUS al universităţii partenere...
 • Data ...

Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web: http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html

TenarisSilcotub - Internship de vară

Dragi parteneri,

Vă anunțăm cu bucurie ca TenarisSilcotub își deschide porțile pentru o nouă ediție a Programelor Educaționale 2023. Ca in fiecare an, așteptăm studenți ambițioși și dornici de învățare, pentru a le oferi:

Internship de vară

O experiență reală de munca, lucrând pe un proiect cu impact în business; anul acesta vom continua și seria de training-uri cu focus pe îmbunătățirea abilităților soft, astfel încât internii noștri să beneficieze de un pachet complet de dezvoltare.

Bursa Roberto Rocca

O recunoaștere în plus pentru excelentă academică, 1500 lei / luna, cu scopul de a le susține efortul timp de un an de zile, fără nicio obligație față de companie.

Global Trainee

Este jobul ideal pentru absolvenți pentru a-și începe cariera în inginerie. Timp de 2 ani, tineri profesioniști, ingineri juniori cu potențial pot ajunge lideri în Tenaris fiind îndrumați și susținuți să își dezvolte abilitățile.

Perioada de înscrieri: 31 Martie 2023

Stagii pe Bune 2023

Sâmbătă, 4 martie, în clădirea PRECIS a Facultății de Automatică și Calculatoare are loc evenimentul Stagii pe Bune 2023.

După 3 ani de evenimente online vă așteptăm în sfârșit să ne vedem față în față și să vă întâlniți cu peste 20 de companii, dintre cele mai importante din România, să vorbiți cu oameni tehnici și de HR, să aflați mai multe despre oferta de stagii de vară. Sunt prezentări tehnice organizate de Bitdefender, Unicredit Services, Deutsche Bank și Orange Services, evenimente de gaming organizate de Lenovo, discuții în grupuri mai mici organizate de celelalte companii participante.

Vă invităm să participați și mai ales să intrați pe stagiipebune.ro și să vă rezervați locul la prezentări (pentru că e foarte probabil să fie pline mai ales sălile mici). Pentru a ne ajuta să estimăm necesarul de apă/pizza/etc. vă rugăm să vă anunțați prezența aici: https://stagiipebune.ro/webinars/?webinar=83 (ignorați că parametrul se numește webinar, vă rugăm :) )

Mai multe informații găsiți pe pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/1938283709850009

Pentru updates vă recomandăm să instalați și aplicația Stagii pe Bune (pe play store/app store), cu mențiunea că este încă în testing și apreciem dacă ne trimiteți bugurile descoperite la contact@stagiipebune.ro

Vă așteptăm începând cu 9.30 la cafea, încheiem la ora 15.00 cu pizza.

Insertion of energy data in the Google Cloud platform

Insertion of energy data in the Google Cloud platform

Cursul “Insertion of energy data in the Google Cloud platform”

Ești student la Facultatea de Energetică și vrei să înveți despre PLC-uri și gestionarea datelor cu ajutorul brokerului MQTT în industria energetică, despre modul în care datele măsurate în instalațiile energetice sunt transferate în cloud, în particular pentru un sistem fotovoltaic?

Hai la EnergyFest!

Vineri, 10 martie 2023, în intervalul 10:00- 14:00 poți participa la cursul “Insertion of energy data in the Google Cloud platform” .

Înscrie-te cât mai repede și ocupă unul dintre cele 20 de locuri disponibile prin completarea formularului de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0l3MZ_Kr7YKnHlqB5TSEZ9AdmVzS-r9ZRqaFL0J0y8Fcoyw/viewform

Veți fi admiși la curs pe principiul primul venit – primul servit.

Our flagship International Hackathon is now live!

Our flagship International Hackathon is now live!

Dear Students,

Happy New Year! We hope you and your families are well.

We are _ VOIS (Vodafone Intelligent Solutions), the strategic arm of Vodafone Group Plc. We create value and enhance quality and efficiency for Vodafone globally while operating from 7 locations: Albania, Egypt, Hungary, India, Romania, Spain, and the UK. Established in 2006, _ VOIS has evolved into a global, multi-functional organisation, a Centre of Excellence for Intelligent Solutions focused on adding value and delivering business outcomes for Vodafone). We have also been certified as a Great Place to Work by the Great Place to Work Institute for 2 years in a row.

Over 27,000 highly skilled individuals are dedicated to making _ VOIS the partner of choice for Talent, Technology, and Transformation for Vodafone Group. We deliver the best in class services across areas like Software Engineering, IT Operations, Business Intelligence & Analytics, Business Operations, HR, Finance, Supply Chain, Customer Operations and many more.

Our flagship International Hackathon is now live!

About Our International Hackathon: With this international team-based Hackathon, we aim to bring together bright young minds from premier technical Institutes from India, Egypt & Romania and test their knowledge, logical reasoning, and creativity. You will get to innovate and disrupt while being guided by our technology experts and global leaders.

Registration and Idea submission phase will be open between 30 January – 14 February 2023. This year's theme is “Creating Our Digital Future”. You will get a chance to build a solution supporting one of the following tracks: Planet, Inclusion for All or Digital Society. Cash prizes worth EURO 10,500 will be up for grabs.

Register and submit your pitch here: https://hackathon.tvois.vodafone.com/

Participation Eligibility and Guidelines:

 • Registration is now open until 6:00 PM GMT, 14 February 2023.
 • The competition is open to all students pursuing a technical graduation or post-graduation course.
 • This is a team-based competition where each team can have 2-4 participants. (Individual participation is not accepted).
 • Only students between the age of 18 to 26 years are eligible to participate.
 • Participation in the competition is free, and the language of communication is English.
 • We encourage diversity. So, it is recommended that you create a diverse team, i.e., representative gender ratio, different specialisations, etc.
 • One person cannot be a member of more than one team.

Please adhere to all the rules above to be admitted to the competition.

Competition Structure:

Registration & Online Pitch Submission:

 • The participating teams will have time from 9:00 AM GMT, 30 January, till 6:00 PM GMT, 14 February 2023, to create their teams and submit their pitch.
 • The pitch must be aligned to the theme ‘Creating Our Digital Future’ and to at least one of the three tracks Planet, Inclusion for All or Digital Society.
 • The solution pitch should be submitted in the format of PPT, PDF or MP4 format with a size not exceeding 20 MB
 • The submissions will be evaluated between 15 - 28 February 2023, and the Top 30 solutions from each location will be invited to participate in Hackathon Round 1: National Competition.
 • The results for Round 1 will be declared on our social media channels on 01 March 2023, and the shortlisted teams will receive further details via email.

Round 1 – National Competition:

 • Each shortlisted team will be assigned a buddy they can connect with during 01 – 08 March 2023 to receive guidance, familiarise themselves with the competition instructions, and understand more about _ VOIS. Keynote speeches on various Technology topics will be delivered virtually throughout this week.
 • The Shortlisted teams from each location will have 20 mins to virtually present their pitch to the panel on 09 March 2023.
 • The Jury will select 10 teams from each of our three geographies (Egypt, India, Romania) to enter Round 2: National Finale and the results to be declared on 09 March 2023.

Round 2 - National Finale:

 • Each participating team will be allowed to continue improving their solution from 09 March to 12 March 2023.
 • The teams will have 20 minutes to present their solution to the international jury on 13 March 2023.
 • The jury will select the Top 2 solutions from each location to move to the International Finale, and the results to be declared on 13 March 2023 after the National Finale event.

Round 3 - International Finale:

 • Each of the 6 teams will virtually present their solutions on 16 March 2023 to our global leadership. Between the National and International Finale, teams will be able to make any final tweaks to their solutions and presentation.
 • The jury will select the Winner (team ranked 1st place) and the two Runners-up (teams ranked 2nd & 3rd place) to receive cash prizes worth 6000, 3000 and 1500 Euros respectively.
 • Results will be declared on 16 March during the closing event.

Follow us on social media to stay updated with Hackathon news. Spread the word by sharing the registration live post with your friends & connections:

Hackathon 2023 Registration Live Posts:

Our Social Media Channels:

Social Media Guidelines: (Please follow the below guidelines while engaging with our posts)

 • We are _ VOIS. The “ _ ” is a must, as it’s not just a part of the logo but also a part of our brand identity.
 • Since there is a Vodafone Telecommunications company in your country as well, please refrain from referring to us as “Vodafone”. You can use “_ VOIS” or “Vodafone Intelligent Solutions”.
 • Add the hashtags: #_ VOIS #_ VOISHackathon #_ VOISCareers in your posts and tag our company’s social media profiles in your posts.

Stay tuned for more details and looking forward to your participation! For any further information, kindly reach out to Chetan Khatri (Chetan.Khatri@Vodafone.com).

All the Best!

Regards,

_ VOIS Employer Brand & Youth Team

Bursa URSUS – „Studenți pentru Comunitate”

Procedura de contestare si de rezolvare a contestatiilor privind evaluarea studentilor

ANUNȚ Bursa URSUS – „Studenți pentru Comunitate”

Compania SC Ursus Breweries SA sponsorizează prin programul “Bursa URSUS – Studenti pentru Comunitate” acordarea unui numar de 2 burse  în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni (ianuarie 2023 – septembrie 2023).

CALENDAR - Competiția de acordare a burselor URSUS pentru anul 2022-2023

18.01.2023 – 25.01.2023: Înscrierea candidaților

26.01.2023: Evaluarea dosarelor

26.01.2023: Afișarea rezultatelor

26.01.2023 - 27.01.2023: Depunerea contestațiilor

30.01.2023: Afișarea rezultatelor finale

Participarea şi înscrierea la concurs:

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, din anul 1 nivel master şi studentii aflaţi în anul 2 sau 3 nivel licenţă.

 Bursierii nu au nici o obligaţie contractuală faţă de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun acord.

La concurs pot participa doar studenţii români, integralişti, care au obținut în semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar.

 Studenţii care se vor înscrie la concurs vor prezenta următoarele documente:

 1. Cerere tip adresată Facultăţii de Energetică ;

 2. Adeverinţă eliberată de facultate care atestă media generală pe ultimul semestru încheiat;

 3. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;

 4. Curriculum Vitae;

 5. Acord prelucrare date cu caracter personal conform modelului tip;

 6. Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:

• organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut parte pe perioada studiilor universitare;

• poziţia ocupată (ex. coordonator departament/vice-preşedinte/preşedinte) în cadrul acestora şi în ce perioadă;

• activitatea desfăşurată în cadrul acestora (ex. voluntar/coordonator/iniţiator), proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor proiecte.

 1. Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 25 ianuarie 2023, ora 14:00.

Documentele de mai sus se depun on-line la adresa de e-mail decanat.energetica@upb.ro şi în dosar, la sediul Decanatului Facultăţii de Energetică, zilnic în intervalul 10:00-12:00, cu excepția datelor de 23.01 și 24.01.2023.

Ghid acordare burse URSUS

„ROMGAZ Scholarships”

În atenția studenților la zi din anii III şi IV la specializările Termoenergetică, Managementul energiei, Hidroenergetică și în atenția celor care urmează un program de studii universitare de master la specializările Servicii energetice, Eficiență energetică, Hidro-informatică și ingineria apei, Managementul sistemelor energetice în cadrul Universității POLITEHNICA din București - Facultatea de Energetică

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. demarează programul de burse „ROMGAZ Scholarships” derulat în colaborare cu Universitatea POLITEHNICA din București - Facultatea de Energetică.

În cadrul programului se vor acorda, pe bază de concurs de dosare și interviu un număr de 2 burse. Sunt eligibili pentru participarea la Concurs studenții/masteranzii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Studenți licență/masterat de cetățenie română;
 • Vârsta maximă 26 de ani;
 • Sunt studenți integraliști care frecventează Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Energetică, la categoriile „fără plată” sau „cu plată”, la zi, în anul III sau IV de studii la specializările Termoenergetică, Managementul energiei, Hidroenergetică (studenți cu media anului anterior de studii minimum 8.00)

sau

sunt absolvenți de învățământ superior de stat acreditat din România, specializările Termoenergetică, Managementul energiei, Energetică și ingineria fluidelor și urmează un program de studii universitare de masterat la una dintre specializările Servicii energetice, Eficiență energetică, Hidro-informatică și ingineria apei, Managementul sistemelor energetice în cadrul Universității POLITEHNICA din București, Facultatea de Energetică (media generală a anilor de studii universitare de licență minimum 8.00, pentru masteranzii din anul I și II, iar pentru masteranzii din anul II și media anului anterior de studii minimum 8.00).

 • nu înregistrează venituri din alte surse (de ex.: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepția veniturilor din burse de excelență/de studii/de merit, burse sociale, pensii alimentare, pensii de urmaș, alocații sociale de stat. In situatia in care studentii/masteranzii vor fi admisi in programul de burse acestia vor fi nevoiti sa renunte la veniturile din aceste surse.

Toţi cei interesați sunt invitați să consulte Regulamentul concursului care cuprinde toate informațiile necesare privind înscrierea în concurs, documentele necesare a fi înaintate comisiei de analiză a dosarelor și de selecție a candidaților (a se vedea şi anexele la Regulament), dar şi alte detalii referitoare la desfăşurarea programului de burse.

Concursul se va desfășura în perioada: 9 ianuarie 2023 – 20 ianuarie 2023

Regulamentul concursului are caracter public și este disponibil pe site-ul https://energ.upb.ro/.

Informații suplimentare se pot obține şi la adresa de e-mail burse@romgaz.ro.

Succes tuturor candidaților!

Acord prelucrare date cu caracter personal

Regulament acordare burse ROMGAZ - UPB 2023

Scrisoare Motivationala

Economia Circulară într-un cadru internațional

Economia Circulară într-un cadru internațional

📣Cu ocazia Săptămânii Științei și Inovării la Madrid din acest an, vă invităm să participați la o nouă activitate propusă de 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐄𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 în cadrul căreia veți avea ocazia să învățați prin joc despre Economia Circulară într-un cadru internațional.

👉Evenimentul se adresează studenților, dar și elevilor de liceu, și se va desfășura via Zoom. Vă puteți înscrie scanând codul QR din fotografie, până pe data de 16 noiembrie, ora 12:00.

🗓️ data: 18 noiembrie ⏳ ora: 18.00 – 20.00 (ora locală)

Vă așteptăm cu drag! ⚡️

POLIJOBS TE ANGAJEAZĂ!

POLIJOBS TE ANGAJEAZĂ!

POLIJOBS TE ANGAJEAZĂ!

Te așteptăm în perioada 𝟭𝟲-𝟭𝟳 𝗡𝗼𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮, î𝗻 𝗛𝗼𝗹 𝗔𝗡 𝗱𝗶𝗻 𝗥𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁, interval orar 10.00-17.00, la cea de-a V-a ediție a celui mai mare Târg Universitar de Cariere organizat de către Universitatea POLITEHNICA din București, prin intermediul POLIJobs.

𝗣𝗲𝘀𝘁𝗲 𝟲𝟬 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗽 𝗱𝗶𝗻 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝘂𝗹 𝗶𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶𝗲𝗶 au pregătit pentru tine numeroase oportunități de carieră: programe de burse, internshipuri, joburi part-time sau full-time, entry-level, middle-level sau senior level!

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝗲: Philip Morris, Nuclearelectrica, Societe Generale Global Solution Centre, Tema Energy, Schlumberger, BearingPoint, Adobe, Engie, NXP Semiconductors, Vodafone, Aectra Plastics, Turbomecanica, Infineon Technologies Romania, BCR, Aerostar S.A., AMS Osram, Schneider Electric, Sartorom Impex SRL, GMV, NHR Agropartners, Hilti, APA NOVA București, Tenaris Silcotub, Bosch, Enel, Stefanini Emea, SRI, DIGI | RCS & RDS, Rohde & Schwarz Topex S.A., Microchip Technology, Prysmian Group, JTI (JT International Romania), PREH Romania, Grupul Holchim Romania, Coca-Cola, Contec, Imsat, Onsemi, DSV, Comoti, PEPSICo, Cegeka Romania, Claritech, Akkodis, ICSI Râmnicul Vâlcea, Devhd | Premier ServiceNow Partner, BA Glass, Standul Carierei Feroviare, Axway Romania, Transfer Rapid, BRIARIS dealer IVECO, Orange Services, Bunge, Teletrans S.A., Schwarz Global Services Hub SCS, Haynespro Data SRL, SES Satellites, Heidelbergcement, Sisecam Automotive Romania, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Renault, Altex, Metroul.

Vino și tu la cel mai important eveniment din domeniul tehnic, să afli care sunt job-urile disponibile, să interacționezi direct cu angajatorii și să aplici pentru jobul dorit!

Intră pe www.cariere.upb.ro pentru a descoperii care sunt companiile participante și joburile oferite!

Pentru î𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗹𝗮 𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁, vă rugăm să accesati 𝗹𝗶𝗻𝗸𝘂𝗹: https://tinyurl.com/27wktw6u

Detalii suplimentare despre organizarea evenimentului, puteți afla la: Email: polijobs@upb.ro Website: www.cariere.upb.ro

Listele cu studenții care vor beneficia de bursele sociale, de performanță și de merit grad 1 și 2, pe parcursul semestrului I al anului universitar 2022-2023.

Sunt disponibile listele cu studenții care vor beneficia de bursele sociale, de performanță și de merit grad 1 și 2, pe parcursul semestrului I al anului universitar 2022-2023.

Listele se regăsesc atât pe platforma MS Teams, canalul Administrativ, secțiunea Files/Burse, cât și pe platforma curs.upb.ro, secțiunea Administrativ.

Fiecare student se poate identifica în funcție de numărul matricol, pe care îl găsiți în contul de student, secțiunea Date Personale.

Felicitări tuturor și succes!⚡️

Burse semestrului I

Toate informațiile despre burse semestrului I, anul universitar 2022-2023 le găsiți pe MSTeams canalul 02_Energ_Administrativ_2022 !

O echipa de cadre didactice si doctoranzi de la Facultatea de Energetica reprezinta UPB in proiectul european WEDISTRICT.

O echipa de cadre didactice si doctoranzi de la Facultatea de Energetica reprezinta UPB in proiectul european WEDISTRICT.

Educație pentru piața muncii

Proiectul Educație pentru piața muncii și-a deschis porțile spre recrutarea grupului țintă.

Dacă te interesează viitorul tău în domeniul energetic, te încurajăm să participi la selecție. Locurile sunt limitate, iar perioada de înscriere se încheie pe 22.10.2022.

PROGRAMAREA pentru semnarea Contractelor de studii la secretariatul faculății

PROGRAMAREA pentru semnarea Contractelor de studii la secretariatul faculății conform programării pe grupe -afisata mai jos:

Va rugam sa respectati aceasta programare și sa aveți buletinul la dumneavoastra!

CONCURSUL DE CREAȚII VIDEO „ENERGETICA ÎN 30 DE SECUNDE”

CONCURSUL DE CREAȚII VIDEO „ENERGETICA ÎN 30 DE SECUNDE”

Ești student la Energetică?

Ai talent la grafică?

Super! Înscrie-te la concursul „ENERGETICA ÎN 30 DE SECUNDE” până pe 17 octombrie 2022 și creează un video cu o durată de cel puțin 30 de secunde până pe 28 octombrie 2022 despre domeniul Energetic.

Ai șansa să câștigi 1200 lei (Premiul I), 900 lei (Premiul II) sau 600 lei (Premiul III).

Vrei o sugestie? Vorbește-ne despre ce înseamnă pentru tine Energetica, cum putem să limităm încălzirea globală, cum putem proteja mediul înconjurător, cum se produce energia, ce înseamnă eficiența energetică.

In Memoriam Prof. emerit dr. Ing. Valeriu Nicolae PANAITESCU

Regretăm profund trecerea în nefiinţă a dragului nostru coleg, profesor emerit dr. ing. Valeriu Nicolae PANAITESCU, dascăl cu vocație și un om de o aleasă noblețe sufletească, care a dăruit peste 55 de ani din viață carierei academice în cadrul Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului, de la Facultatea de Energetică a Universității POLITEHNICA din București. Valeriu Nicolae Panaitescu s-a născut pe 13 aprilie 1940, la Turnu Măgurele, judeţul Teleorman. A decedat în data de 3 octombrie 2022, la București.

Studii și specializări:

A studiat la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Energetică, secţia Hidroenergetică şi Maşini Hidraulice, în perioada 1958-1964, obținând diploma de inginer, cu media anilor de studii 9,60 şi nota 10 la Examenul de Stat (Diplomă de Merit, Şef de promoţie).

A obținut diploma de doctor inginer, specialitatea Hidraulică teoretică, în 1974, pentru teza Contribuţii la studiul mişcării fluidelor vâscoase în domeniul numerelor Reynolds mici şi mijlocii, cu referire la tranziţia de la mişcarea laminară la mişcarea turbulentă, teză elaborată sub coordonarea acad. prof. dr. docent Dumitru Dumitrescu.

A urmat o specializare în perioada octombrie 1974 - ianuarie 1975, în U.R.S.S., la Institutul Politehnic din Sankt Petersburg şi la Institutul Energetic din Moscova. În perioada 1993-2011, a fost profesor asociat, profesor invitat, respectiv a efectuat numeroase stagii de studii/cercetare în Franța (ENSIMEV - Universitatea din Valenciennes; Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne; Institutul Naţional Politehnic din Toulouse; ENSHMG - Institutul Naţional Politehnic din Grenoble), Italia (International Centre for Mechanical Sciences, Udine; Universitatea de Studii din Trento), U.K. (Universitatea din Greenwich) și Rusia (Universitatea Tehnică din Sankt Petersburg).

Funcții și locuri de muncă:

După obținerea diplomei de inginer, a lucrat ca inginer montaj, mai întâi pe Şantierul de Montaj Bistriţa Bacău (01 septembrie 1964 - 01 august 1966), apoi la Întreprinderea Energomontaj Bucureşti (01 august 1966 - 01 mai 1967).

Din 1967 și până la finalul vieții sale, și-a derulat întreaga carieră în cadrul Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului, din Facultatea de Energetică a Universității POLITEHNICA din București. Și-a început cariera didactică ca asistent universitar (cumul de funcții, 01 noiembrie 1966 - 01 mai 1967) la Institutul Politehnic Bucureşti (IPB), iar din data de 01 mai 1967 a devenit asistent universitar titular la IPB - actuala Universitate POLITEHNICA din București (UPB). A parcurs toate etapele universitare, devenind șef de lucrări la 15 septembrie 1974, conferenţiar la 15 februarie 1981, profesor universitar între 15 februarie 1991 și 30 septembrie 2010 în cadrul UPB. S-a pensionat la 1 octombrie 2010, dar și-a continuat activitatea în calitate de profesor consultant conducător de doctorat, iar de la 1 martie 2012 a devenit profesor universitar emerit în cadrul UPB.

Prin rezultatele valorificate prin elaborare și publicare de lucrări științifice, respectiv prin cărțile sale - consacrate drept cărți de referință în domeniu, Profesorul Valeriu Nicolae Panaitescu va dăinui mereu drept una dintre personalitățile marcante din domeniul Mecanicii fluidelor și Teoriei stratului limită.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

ERASMUS

ATHENS

ATHENS

Dear students,

🔷 Don't miss out on your ATHENS experience!

You still have time to sign up for the ATHENS program until the 4th of October!

🟢 Network of 15 European Universities

🟢 1 intensive week in Europe: 30 hours of scientific course and final project

🟢 10 hours of "European Dimension" cultural activities

🟢 ATHENS session: 12th -19th November 2022

🟢 Deadline for registration: 4th of October

📝To apply go to http://athensnetwork.eu

Pentru a aplica la acest program este obligatoriu ca studenții să parcurgă etapele de mai jos:

 • Accesarea website-ului ATHENS și crearea unui cont pentru selectarea universității și a cursurilor pe care doresc să le urmeze http://athensnetwork.eu/
 • Descărcarea și completarea Formularului de înregistrare și a formularului Student Commitment, pe care să le transmită semnate la adresa de e-mail international@upb.ro

Programul ATHENS se desfășoară de două ori pe an, în lunile martie si noiembrie, si cuprinde cursuri științifice și activități culturale. La încheierea sesiunii se organizează o examinare și se acordă diploma cu puncte de credit.

Cazare cămine

În perioada 29.09 – 01.10.2022 cazarea se va face la sediul facultății de Energetică, în Sala de Consiliu, etajul 1 (lângă Decanat și secretariatul facultății).

Se vor afișa listele programărilor în ordine alfabetică și zi calendaristică programată, în funcție de anul de studiu și categoria studenților.

Programările, pot suferi mici modificări, dar în principiu se vor desfășura astfel:

 • Joi 29 septembrie 2022**, Sala de Consiliu ora 8.00 – 19.00 studenții anul I Licență și anul I Master – integraliști și doctoranzi.
 • Vineri 30 septembrie 2022, Sala de Consiliu ora 8.00 – 17.00 studenții*** anul II Licență*** integraliști și n-1, n-2 și anul III Licență integraliști și n-1, n-2, anul II Master integral,*** anul I Master*** n-3 … n-14.
 • Sâmbătă 01 octombrie 2022, Sala de Consiliu ora 8.00 – 17.30 studenții anul IV integral, anul II Licență n-3…n-14, anul III Licență – n-3…n-14 .

Programările sunt stabilite pentru a se procesa 10 contracte de cazare în jumătate de oră. 

Este indicat să respectați intervalul programat, nu veniți decât maxim cu o jumătate de oră mai devreme.

În cazul în care unul dintre studenți nu se regăsește pe listele afișate, este rugat să se adreseze în scris la adresa de e-mail camine.energetica@upb.ro .

Cazare doctoranzi

În atenția doctoranzilor facultății de Energetică

doctoranzii care au solicitat cazare în camin trebuie să dovedească statulul de doctorand prin completarea și semnarea acestei cereri, care se aduce în original la comisia de cazare în ziua programată cazării doctoranzilor.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Primirea cererilor de cazare ale studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2022-2023, valabil tuturor ciclurilor de învățământ Licență, Master și Doctorat se va încheia joi, 22 septembrie 2022, ora 16:00. Ulterior acestei date nu se mai centralizează cererile de cazare trimise prin e-mail sau modificate în platforma cazărilor.

În curând se va afișa programarea cazărilor care se va efectua la sediul facultății în perioada 30.09.2022 – 02.10.2022, planificată pe anii de studiu.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Internship CNE Cernavoda 2022

📝 Înscriere: până pe 19.09.2022!

🔍 Oferim 27 de locuri de internship pentru absolvenții de studii superioare de licență/master și masteranzii în curs, cu o indemnizație lunară brută de 3852 lei!

➡️ Vino alaturi de echipa Nuclearelectrica și hai să generăm împreună energie curată la standarde de excelență!

😀 Fii parte din următoarea generație de nucleariști!

Descoperă mai multe: https://www.nuclearelectrica.ro/.../programul-internship.../

UPB & Crystal System Academy organizează cursul – DATA SCIENCE

UPB & Crystal System Academy organizează cursul – DATA SCIENCE

“Digitalizarea” este un termen în vogă în cadrul oricărei discuții de business în zilele noastre, iar acest curs are ca scop dezvoltarea sau îmbunătățirea abilităților de care ai nevoie pentru cariera ta.

Cursul este organizat de Crystal System Academy & Universitatea Politehnica din București.

Pregătirea este desfășurată într-un mediu profesionist de către experții de Data Analytics din cadrul companiei Crystal System folosindu-se noile tehnologii și instrumente digitale.

Pentru a participare nu sunt necesare cunoștințe avansate în domeniul IT sau Matematică & Statistică, dar reprezintă un avantaj. Cursul se va desfășura exclusiv în limba Engleză.

Absolvenții cursului vor primi certificate de finalizare a cursului și premii.

De asemenea, studenții vor avea oportunitatea de angajare în cadrul Companiei Crystal System.

Subiectele cursurilor vor fi:

 • Data Science in a business context

 • Math and statistics fundamentals for Data Science

 • Python Programming

 • Python programming for Data Science

 • Data Science with Python

 • Artificial Intelligence and Machine Learning

 • Web Scraping with Beautiful Soup

 • ML Data Wrangling & Manipulation

 • Data Science Case Study Project, Real databases from various fields

Baze de date reale din diverse domenii

Cursul va avea loc începând cu data de 17.10.2022

Link de inregistrare: AICI

Cursuri facultative

Facultatea de Energetică oferă în anul universitar 2022-2023 următoarele cursuri facultative:

 1. Tehnologia cloud aplicată în domeniul ingineriei energetice - 3 cst, semestrul I; cursul se desfășoară în colaborare cu Crystal System în Laboratorul Crystal Industria 4.0, sala 201 CET

 2. Industria 4.0 - Managementul datelor industriale - 3 cst, semestrul al II-lea, cursul se desfășoară în colaborare cu Crystal System în Laboratorul Crystal Industria 4.0, sala 201 CET

 3. Economia circulară în orașe inteligente - 3 cst, semestrul I, cursul se desfășoară în colaborare cu parteneri din alianța de universități europene EELISA

Disciplinele facultative se organizează în regim cu taxă, total 90 lei/curs (1 cst= 30 lei).

Studenții interesați sunt rugați să depună o cerere la Secretariatul facultății până pe data de 30 septembrie, în care să specifice anul de studii, grupa, specializarea și cursul/cursurile pentru care optează.

Compania Air Liquide - Recrutare tineri absolventi

📢Do you want to become the Talent of the future?

🆙 Join ALLEX program as a full-time employee for unlimited contract.

The right ALLEX profile has:

Engineering master’s degree or Business degree

✔️Maximum 3 years of work experience, showing early signs of leadership potential

✔️English fluency written and spoken & strong communication skills

✔️Project management skills could be an advantage

✔️Capacity to work in an international environment and the availability to travel

✔️Curiosity and opened mindset to discover new ideas

✔️Willingness to learn new things outside of your comfort zone

💡As an ALLEX you will:

✔️Directly hold a position of responsibility e.g. in Project Engineering or Management , working on projects such as efficiencies, Integrated Cylinder Operation Program, Integrated Bulk Operation Program, Access EU funding/subsidies, efficiency programs, sustainability; work on energy transition (i.e hydrogen)

✔️Gain experience working abroad for two project assignments within Europe (3 months each)

✔️Benefit from an international network: through events, development programs and mentoring

✔️Discover new business lines and working environment

✔️Constantly increase your knowledge about what our customers do

✔️Be inspired by your colleagues in our office in Bucharest and other countries

📢The ALLEX (Air Liquide Leading Excellence) training and development program offers a cross-functional exposure within and across business functions to provide a holistic view of the company. The program aims at integrating fresh graduates into the Group to build their leadership and business acumen through a challenging, fast-paced rotation experience at the early stages of their professional career. This is your chance to combine an interesting entry position with a graduate program.

📧 For more information about the programme send an email to andreea.ciubotaru@airliquide.com.

Cazare pe perioada restanțelor

Studenții care au nevoie de cazare pe perioada restanțelor se pot caza în caminul P4, tariful fiind 15 RON/zi.

Pentru cazare trebuie mers direct la caminul P4.

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Cazările studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2022-2023 se vor desfășura în conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea POLITEHNICA din București în anul universitar 2022-2023, respectând prevederile stabilite de Consiliul de Administrație al UPB.

Categoriile de studenți cazați scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice și didactic auxiliar aflați în activitate sau pensionați, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un părinte sau ambii părinți, (reducere 100%);
 5. studenți cu dizabilități, (reducere 50%);
 6. studenți aflați în regim de protecție specială (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadrează într-o categorie ce beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri se pot descărca de aici; chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în considerare) – în original;

 • certificat de deces părinte/părinți - copie;

 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;

 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;

 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.

STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licență) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student.

Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

STUDENȚI ANUL I

Studenții înmatriculați în anul I- licență și I – master care doresc să ocupe un loc în cămin sunt rugați, indiferent de opțiunea pe care au făcut-o la înscriere/înmatriculare, să transmită cererea de cazare la adresa camine.energetica@upb.ro în care să specifice doleanța de a fi cazați și eventuale dorințe (colegi de cameră, studenți ai Facultății de Energetică etc.). Vă rugăm ca e-mail-ul să conțină obligatoriu numele și prenumele solicitantului.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică în luna septembrie, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

Anul universitar 2022-2023 va începe luni, 03 octombrie 2022.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

CERERE CAZARE ANUL I - FACULTATEA DE ENERGETICĂ

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Cazările studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2022-2023 se vor desfășura în conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea Politehnica din București în anul universitar 2021-2022, respectând prevederile stabilite de Consiliul de Administrație al UPB.

Categoriile de studenți cazați scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice și didactic auxiliar aflați în activitate sau pensionați, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un părinte sau ambii părinți, (reducere 100%);
 5. studenți cu dizabilități, (reducere 50%);
 6. studenți aflați în regim de protecție specială (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadrează într-o categorie ce beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri sunt anexate: chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în calcul) – în original;
 • certificat de deces părinte/părinți - copie;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;
 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.

STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licența) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student.

Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

STUDENȚI ANUL I

Toți studenții de anul I- licență și I - master vor beneficia de un loc în căminele facultății. După finalizare înmatriculărilor ciclurilor de licență și masterat pentru sesiunea SII, vom reveni cu informații și documente necesare.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Cazarea studenților pe timpul vacanței de vară

In urma întâlnirii conducerii Universității POLITEHNICA din București cu studenții senatori, din data de 20/06/2022, s-au luat o serie de decizii cu privire la cazarea studenților pe timpul vacanței de vară. Documentul care conține aceste decizii este disponibil aici (vezi linkul de mai jos).

Programare pentru inscrierea la examenul diploma

Marți 21 iunie – specializarea ISE +ME

Miercuri, 22 iunie – specializarea ETI + HE

Joi, 23 iunie – specializarea ETN + ETM

Vineri, 24 iunie – specializarea TE

SESIUNE SPECIALĂ DE REEXAMINARE

Sesiunea speciala de reexaminare s-a afisat aici: https://energ.upb.ro/studenti/examene/restanta

SESIUNE SPECIALĂ DE REEXAMINARE

Studenții de la studii de licență (Anul IV) cu 1 sau 2 restanțe vor putea susține la cerere examenele rămase nepromovate în perioada 21 - 23 iunie 2022

Cererile pentru susținerea reexaminărilor se trimit pe adresa de email a facultății (secretariat.energetica@upb.ro) până Luni 20 iunie, ora 9:00

Wetskills Water Challenge Romania 2022

Dragi studenți,

Vă invităm să participați la Wetskills Water Challenge Romania 2022, o experiență unică în care vei aborda provocările din lumea reală a apei!

Evenimentul va avea loc în perioada 24 iunie- 6 iulie 2022 la Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din București.

Veți lucra în echipe multidisciplinare în care veți avea ocazia să stabiliți conexiuni cu alți studenți/tineri profesioniști internaționali din domeniul apei, pentru a dezvolta soluții inovatoare la studii de caz reale furnizate de sectorul apei.

Persoane de contact: prof.dr.ing. Diana Robescu, diana.robescu@upb.ro ș.l.dr.ing. Ștefan Simionescu, stefan.simionescu@upb.ro

Premiul de Excelență pentru ”Angajamentul în continuarea tradiției energeticii românești”

Premiul de Excelență pentru ”Angajamentul în continuarea tradiției energeticii românești”

Ioana Stan, membru fondator AIEE - Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni, a primit Premiul de Excelență pentru ”Angajamentul în continuarea tradiției energeticii românești” în cadrul Galei Focus Energetic ”Doamne în Energie”, organizată în data de 23 mai 2022.

Felicitări Ioana Stan , felicitări tuturor Doamnelor din Energie pentru Premiile de Excelență primite în cadrul Galei Focus Energetic ”Doamne în Energie”!

⚡️Mulțumiri și aprecieri Focus Energetic pentru organizarea evenimentului!

Crystal Data Science Workshop

Crystal Data Science Workshop

explore 2023 Technology Award.

explore 2023 Technology Award.

Dragi studenți care doresc să modeleze viitorul, vă invităm să participați la competiția explore 2023 Technology Award.

Dacă aveți o idee, pentru o soluție inovatoare pe tema sustenabilității, vă invităm să o înscrieți în competiție realizând un video de 100 de secunde pana pe 30 iunie 2022. Puteți câștiga produse și software Phoenix Contact în valoare de 3.000 de euro, iar cele mai bune 20 de echipe vor fi invitate în Germania pentru marea finală. Știm că românii au multe idei inovative, haideți să le punem în practică cu ajutorul tehnologiei de conectare, electronicii și automatizării.

Mult succes!

Află detalii ➡️

#explore2023technologyaward

“WE-inTech” Program

“WE-inTech” Program

The “WE-inTech” Program, an exciting global initiative to empower women, organized by Arçelik in Turkey, Arctic in Romania, Defy in South Africa and Dawlance in Pakistan.

The “WE-inTech” Program aims to encourage more women to enter and take up careers in engineering and other STEM fields, while also promoting Research and Development (R&D) and innovation on a global scale.

The program is applicable to all women who are currently in their 3rd or 4th year of their undergraduate studies in subjects related to engineering, science, and technology. While the program’s primary goal is to promote ‘Next Generation R&D’, we are committed to encouraging women to engage with R&D and engineering professions, therefore only applications from female students will be considered.

Throughout the virtual 3-day workshop, students will have the opportunity to meet with researchers from all over the world and as well as teams from Arçelik, Arctic, Defy, Dawlance to transform innovative ideas into applied solutions. Additionally, workshop attendees will also work on developing products and business models that add value to society in design-oriented thought leadership sessions.

Students eligible to participate will work on ongoing programs at our companies, while also receiving mentorship and support provided within the program’s scope, which will then carry on for a year after the program. Furthermore, students will also benefit from internships and job opportunities for open positions at our companies, following completion of the workshop.

We will be accepting applications for the program between April 29th and May 23rd, 2022.The workshop itself will take place between June 24-26, 2022.

We kindly request that you share this information about the program with relevant audiences. Details and the e-announcement for the program can be found at: www.we-intech.com .

Anunț pentru studenții anului 2 - Prezentare specializari Facultatea de Energetica

Dragi studenți,

Vineri, 13 mai 2022, începând cu orele 17.00 pe platforma TEAMS se va organiza o ședință virtuală cu studenții anului 2 pentru prezentarea specializărilor din cadrul Facultății de Energetică. Accesarea platformei TEAMS se face cu numele de utilizator şi parola UPB (la fel ca şi pe MOODLE), iar ȋntâlnirea se poate accesa la link-ul următor: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9TfoX0pVYaOR1YH78YJ7DDVbv0X8abw1TUM2Kdz53O01%40thread.tacv2/1652158898473?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22676921b2-7334-4d64-ac47-0145d938a905%22%7d

ENERGY DATA HACK 2022

ENERGY DATA HACK 2022

THE HACKATHON ON THE USE OF ENERGY DATA, ORGANIZED BY THE FRENCH MINISTRY OF THE ARMED FORCES

For its second edition, from May 23 to June 6, the ENERGY DATA HACK 2022 will virtually bring together hundreds of French and European students, public officials and partners around concrete challenges to advance the thinking on a major challenge for the French Ministry of the Armed Forces: the use of energy data.

OFFER YOUR STUDENTS THE OPPORTUNITY TO PRACTICE THEIR ACADEMIC LEARNING

ON CONCRETE CHALLENGES WITH INTERNATIONAL TEAMS!

*data science, data analysis, social hacking, data visualization

On the agenda: masterclasses, conferences, coaching by business experts in data science, energy strategy and intelligence…

The Energy Data Hack encourages teams to leverage their ability to build innovative approaches to the challenges.

A valuable experience in all sectors of activity with challenges relating to the major current topics of energy and data.

The Energy Data Hack is also an opportunity for participants to develop their professional network and win prizes!

Become an event partner: depending on the number of participating students from your university, benefit from an interview or masterclass with a business expert from the Ministry !

Contact: carine@lacapsule.co or valerie.plier@intradef.gouv.fr

OPEN4U, un program dedicat studenților la licență și master

Programul Open4U Internship OMV Petrom continuă și anul acesta.

Ești student sau masterand, pasionat de industria de energie și nerăbdător să pui în practică ce ai învățat? Vrem să te cunoaștem!

Te așteptăm vara aceasta să faci primii pași în carieră alături de echipa OMV Petrom.

Află mai multe detalii și înscrie-te chiar acum: https://bit.ly/3O81LbK

Te susținem cu energie!