Știri

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Cazările studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2022-2023 se vor desfășura în conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea POLITEHNICA din București în anul universitar 2022-2023, respectând prevederile stabilite de Consiliul de Administrație al UPB.

Categoriile de studenți cazați scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice și didactic auxiliar aflați în activitate sau pensionați, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un părinte sau ambii părinți, (reducere 100%);
 5. studenți cu dizabilități, (reducere 50%);
 6. studenți aflați în regim de protecție specială (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadrează într-o categorie ce beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri se pot descărca de aici; chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în considerare) – în original;

 • certificat de deces părinte/părinți - copie;

 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;

 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;

 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.

STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licență) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student.

Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

STUDENȚI ANUL I

Studenții înmatriculați în anul I- licență și I – master care doresc să ocupe un loc în cămin sunt rugați, indiferent de opțiunea pe care au făcut-o la înscriere/înmatriculare, să transmită cererea de cazare la adresa camine.energetica@upb.ro în care să specifice doleanța de a fi cazați și eventuale dorințe (colegi de cameră, studenți ai Facultății de Energetică etc.). Vă rugăm ca e-mail-ul să conțină obligatoriu numele și prenumele solicitantului.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică în luna septembrie, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

Anul universitar 2022-2023 va începe luni, 03 octombrie 2022.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

CERERE CAZARE ANUL I - FACULTATEA DE ENERGETICĂ

TABERELE STUDENȚEȘTI

LISTE FINALE TABERE (după contestații)

Comisia de soluționare a contestațiilor și comisia de alocare a locurilor în taberele studențești, întrunită în data de 18.07.2022, în urma analizei listelor întocmite de secretariatul Facultății de Energetică, a cererilor și documentelor însoțitoare depuse, dar și a contestației, a procedat la finalizarea listelor studenților care beneficiează de tabără și listele de rezervă după cum urmează:

Tabere studentesti

PROCES VERBAL

Comisia de alocare a locurilor în taberele studențești, întrunită în data de 14.07.2022, în urma analizei listelor întocmite de secretariatul Facultății de Energetică, a cererilor și documentelor însoțitoare depuse, a procedat la nominalizarea studenților propuși pentru acordarea unui loc de tabără după cum urmează.

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ENERGETICĂ

Cazările studenților Facultății de Energetică pentru anul universitar 2022-2023 se vor desfășura în conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea Politehnica din București în anul universitar 2021-2022, respectând prevederile stabilite de Consiliul de Administrație al UPB.

Categoriile de studenți cazați scutiți de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice și didactic auxiliar aflați în activitate sau pensionați, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenți străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un părinte sau ambii părinți, (reducere 100%);
 5. studenți cu dizabilități, (reducere 50%);
 6. studenți aflați în regim de protecție specială (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadrează într-o categorie ce beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri sunt anexate: chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în calcul) – în original;
 • certificat de deces părinte/părinți - copie;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;
 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.

STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licența) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student.

Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

STUDENȚI ANUL I

Toți studenții de anul I- licență și I - master vor beneficia de un loc în căminele facultății. După finalizare înmatriculărilor ciclurilor de licență și masterat pentru sesiunea SII, vom reveni cu informații și documente necesare.

Desfășurarea procesului de cazare, condițiile și programarea vor fi comunicate pe site-ul Facultății de Energetică, după aprobarea acestora în Consiliul de Administrație al UPB.

DECAN: Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Tabere studentesti 2022

Studenții Facultății de Energetică care doresc să beneficieze de un loc în taberele studențești sunt rugați să depună cererea și documentele însoțitoare/doveditoare (conform Metodologiei afișate)

Termenul limită pentru depunerea/transmiterea cererii și a documentelor aferente este 10.07.2022.

Pentru informații suplimentare vă rog să trimiteți e-mail la mihaela.diminescu@yahoo.com

Documente:

Metodologie tabere studentesti 2022

Anexa 4 Cerere individuala 2022

Anexa 7.1 Declaratie consimtamant prelucrare date caracter personal 2022

Cazarea studenților pe timpul vacanței de vară

In urma întâlnirii conducerii Universității POLITEHNICA din București cu studenții senatori, din data de 20/06/2022, s-au luat o serie de decizii cu privire la cazarea studenților pe timpul vacanței de vară. Documentul care conține aceste decizii este disponibil aici (vezi linkul de mai jos).

Programare pentru inscrierea la examenul diploma

Marți 21 iunie – specializarea ISE +ME

Miercuri, 22 iunie – specializarea ETI + HE

Joi, 23 iunie – specializarea ETN + ETM

Vineri, 24 iunie – specializarea TE

SESIUNE SPECIALĂ DE REEXAMINARE

Sesiunea speciala de reexaminare s-a afisat aici: https://energ.upb.ro/studenti/examene/restanta

SESIUNE SPECIALĂ DE REEXAMINARE

Studenții de la studii de licență (Anul IV) cu 1 sau 2 restanțe vor putea susține la cerere examenele rămase nepromovate în perioada 21 - 23 iunie 2022

Cererile pentru susținerea reexaminărilor se trimit pe adresa de email a facultății (secretariat.energetica@upb.ro) până Luni 20 iunie, ora 9:00

Wetskills Water Challenge Romania 2022

Dragi studenți,

Vă invităm să participați la Wetskills Water Challenge Romania 2022, o experiență unică în care vei aborda provocările din lumea reală a apei!

Evenimentul va avea loc în perioada 24 iunie- 6 iulie 2022 la Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din București.

Veți lucra în echipe multidisciplinare în care veți avea ocazia să stabiliți conexiuni cu alți studenți/tineri profesioniști internaționali din domeniul apei, pentru a dezvolta soluții inovatoare la studii de caz reale furnizate de sectorul apei.

Persoane de contact: prof.dr.ing. Diana Robescu, diana.robescu@upb.ro ș.l.dr.ing. Ștefan Simionescu, stefan.simionescu@upb.ro

Premiul de Excelență pentru ”Angajamentul în continuarea tradiției energeticii românești”

Premiul de Excelență pentru ”Angajamentul în continuarea tradiției energeticii românești”

Ioana Stan, membru fondator AIEE - Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni, a primit Premiul de Excelență pentru ”Angajamentul în continuarea tradiției energeticii românești” în cadrul Galei Focus Energetic ”Doamne în Energie”, organizată în data de 23 mai 2022.

Felicitări Ioana Stan , felicitări tuturor Doamnelor din Energie pentru Premiile de Excelență primite în cadrul Galei Focus Energetic ”Doamne în Energie”!

⚡️Mulțumiri și aprecieri Focus Energetic pentru organizarea evenimentului!

Crystal Data Science Workshop

Crystal Data Science Workshop

explore 2023 Technology Award.

explore 2023 Technology Award.

Dragi studenți care doresc să modeleze viitorul, vă invităm să participați la competiția explore 2023 Technology Award.

Dacă aveți o idee, pentru o soluție inovatoare pe tema sustenabilității, vă invităm să o înscrieți în competiție realizând un video de 100 de secunde pana pe 30 iunie 2022. Puteți câștiga produse și software Phoenix Contact în valoare de 3.000 de euro, iar cele mai bune 20 de echipe vor fi invitate în Germania pentru marea finală. Știm că românii au multe idei inovative, haideți să le punem în practică cu ajutorul tehnologiei de conectare, electronicii și automatizării.

Mult succes!

Află detalii ➡️

#explore2023technologyaward

“WE-inTech” Program

“WE-inTech” Program

The “WE-inTech” Program, an exciting global initiative to empower women, organized by Arçelik in Turkey, Arctic in Romania, Defy in South Africa and Dawlance in Pakistan.

The “WE-inTech” Program aims to encourage more women to enter and take up careers in engineering and other STEM fields, while also promoting Research and Development (R&D) and innovation on a global scale.

The program is applicable to all women who are currently in their 3rd or 4th year of their undergraduate studies in subjects related to engineering, science, and technology. While the program’s primary goal is to promote ‘Next Generation R&D’, we are committed to encouraging women to engage with R&D and engineering professions, therefore only applications from female students will be considered.

Throughout the virtual 3-day workshop, students will have the opportunity to meet with researchers from all over the world and as well as teams from Arçelik, Arctic, Defy, Dawlance to transform innovative ideas into applied solutions. Additionally, workshop attendees will also work on developing products and business models that add value to society in design-oriented thought leadership sessions.

Students eligible to participate will work on ongoing programs at our companies, while also receiving mentorship and support provided within the program’s scope, which will then carry on for a year after the program. Furthermore, students will also benefit from internships and job opportunities for open positions at our companies, following completion of the workshop.

We will be accepting applications for the program between April 29th and May 23rd, 2022.The workshop itself will take place between June 24-26, 2022.

We kindly request that you share this information about the program with relevant audiences. Details and the e-announcement for the program can be found at: www.we-intech.com .

Anunț pentru studenții anului 2 - Prezentare specializari Facultatea de Energetica

Dragi studenți,

Vineri, 13 mai 2022, începând cu orele 17.00 pe platforma TEAMS se va organiza o ședință virtuală cu studenții anului 2 pentru prezentarea specializărilor din cadrul Facultății de Energetică. Accesarea platformei TEAMS se face cu numele de utilizator şi parola UPB (la fel ca şi pe MOODLE), iar ȋntâlnirea se poate accesa la link-ul următor: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9TfoX0pVYaOR1YH78YJ7DDVbv0X8abw1TUM2Kdz53O01%40thread.tacv2/1652158898473?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22676921b2-7334-4d64-ac47-0145d938a905%22%7d

REPARTIZAREA PE SPECIALIZĂRI A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ENERGETICĂ

În cadrul domeniului de studiu „Inginerie Energetică” există următoarele specializări: ETI (Energetică și Tehnologii Informatice); ETM (Energetică şi Tehnologii de Mediu); ETN (Energetică şi Tehnologii Nucleare); HE (Hidroenergetică); ISE (Ingineria Sistemelor Electroenergetice); ME (Managementul Energiei) şi TE (Termoenergetică). Calendarul procesului de repartizare pe specializări aprobat de BExF din 03.05.2022 prevede:

 • Modelul de cerere este disponibil pentru descărcare pe pagina de internet a facultății (https://energ.upb.ro/despre-noi/secretariat/documente-utile).
 • În cererea de repartizare, în dreptul fiecărui program de studii se completează o cifră (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) reprezentând ordinea preferințelor dvs, cifra 1 reprezentând opțiunea cea mai dorită și 7 cea mai puțin dorită. Se recomandă ierarhizarea tuturor celor 7 opțiuni (în ordinea dorită).
 • Cererea, cu dată şi semnătura studentului, se ȋncarcă scanată, ȋn format .pdf, pe platforma Moodle la secţiunea „https://curs.upb.ro/2021/user/index.php?id=11297”.
 • Prioritate la repartizarea pe specializări o au studenții integraliști, în ordinea mediilor obținute în primii doi ani de studii (după sesiunea din toamnă), conform opțiunilor exprimate în cererea de repartizare, în limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare, și având in vedere posibilitățile și strategia de școlarizare existente în facultate. Pentru studenții cu restanțe repartizarea se va face în funcție de numărul de credite de studiu transferabile acumulate, de media obținută în primii doi ani de studiu și de ierarhia preferințelor.
 • La calcularea mediei pe cei doi ani de studii se vor lua ȋn considerare disciplinele obligatorii şi opţionale. Media se va calcula cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la toate disciplinele prevăzute ȋn planul de ȋnvăţământ (promovate cu note ≥ 5, nepromovate şi a notelor de trei cu care se echivalează disciplinele la care studentul a fost absent).
 • Departajarea studenţilor care au aceeaşi medie se va face ţinând seama de numărul de credite de studiu transferabile obţinute ȋn primii 2 ani.
 • Studenții care nu depun cererea de repartizare până la termenul fixat (30 iunie 2022, ora 14.00), vor fi repartizați din oficiu.
ENERGY DATA HACK 2022

ENERGY DATA HACK 2022

THE HACKATHON ON THE USE OF ENERGY DATA, ORGANIZED BY THE FRENCH MINISTRY OF THE ARMED FORCES

For its second edition, from May 23 to June 6, the ENERGY DATA HACK 2022 will virtually bring together hundreds of French and European students, public officials and partners around concrete challenges to advance the thinking on a major challenge for the French Ministry of the Armed Forces: the use of energy data.

OFFER YOUR STUDENTS THE OPPORTUNITY TO PRACTICE THEIR ACADEMIC LEARNING

ON CONCRETE CHALLENGES WITH INTERNATIONAL TEAMS!

*data science, data analysis, social hacking, data visualization

On the agenda: masterclasses, conferences, coaching by business experts in data science, energy strategy and intelligence…

The Energy Data Hack encourages teams to leverage their ability to build innovative approaches to the challenges.

A valuable experience in all sectors of activity with challenges relating to the major current topics of energy and data.

The Energy Data Hack is also an opportunity for participants to develop their professional network and win prizes!

Become an event partner: depending on the number of participating students from your university, benefit from an interview or masterclass with a business expert from the Ministry !

Contact: carine@lacapsule.co or valerie.plier@intradef.gouv.fr

OPEN4U, un program dedicat studenților la licență și master

Programul Open4U Internship OMV Petrom continuă și anul acesta.

Ești student sau masterand, pasionat de industria de energie și nerăbdător să pui în practică ce ai învățat? Vrem să te cunoaștem!

Te așteptăm vara aceasta să faci primii pași în carieră alături de echipa OMV Petrom.

Află mai multe detalii și înscrie-te chiar acum: https://bit.ly/3O81LbK

Te susținem cu energie!

Prezentare programe masterat

Prezentare programe masterat

Marti, 19.04.2022, la ora 18 are loc intalnirea cu anul IV pentru prezentarea programelor de masterat si a etapelor de admitere.

Intalnirea are loc pe MSTeams pe canalul 02-ENERG-Administrativ-2021, canalul Prezentare programe masterat:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af034d103f64444f09d147f2e021e0065%40thread.tacv2/Prezentare%2520programe%2520de%2520masterat?groupId=8ac47ab0-5409-42da-9bdd-c3006467ae99&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac

Agenda intalnirii este:

 • Introducere.......... 5'
 • Prezentare programe.......30 '
 • Prezentare admitere.............5'
 • Q&A....5'

”The Art of Economic Diplomacy - Career Choices in the International World”.

Mâine, 19 aprilie, ora 11.00, va avea loc o conferință organizată în parteneriat cu Ambasada Israel în România - ”The Art of Economic Diplomacy - Career Choices in the International World”.

Prezentarea va fi susținută de doamna Bareket Knafo, Head of Israel’s Economic and Trade Missions, având ca scop si recrutarea de studenti care să lucreze in cadrul Ambasadei.

Evenimentul are loc online pe platforma MSTeams.

Link-ul de conectare este:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZLmP4Mq1caFKn675Pt4wiZ8qZDKequGQYz2fM3t5UwY1%40thread.tacv2/1650266806008?context=%7b%22Tid%22%3a%222d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac%22%2c%22Oid%22%3a%22b3def788-6486-4e80-a6d6-ac4a64692306%22%7d

Pentru participare vă rugăm să vă înscrieți la link-ul https://rb.gy/ucqhfd.

Ai idei smart? Pune-le în lumină în cadrul concursului „Energie la raft”

Ai idei smart? Pune-le în lumină în cadrul concursului „Energie la raft”

Ai idei smart care pot fi implementate pentru a spori eficiența energetică? Atunci ești persoana potrivită pentru noua provocare lansată de Kaufland!

Între 13 și 21 aprilie, Kaufland România și Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Energetică (UPB-ENG) te invită să te înscrii la Concursul „Energie la raft”, o competiție deschisă tuturor studenților interesați de proiecte și soluții inovatoare în aria eficienței energetice. Cele mai valoroase propuneri vor fi răsplătite cu premii în bani și vor putea fi puse în aplicare în magazinele, depozitele sau birourile Kaufland.

Competiția include 3 teme principale, pentru care se pot înscrie atât proiecte realizate individual, cât și proiecte de grup, în funcție de preferințele studenților:

 • Soluții de eficiență energetică pentru îmbunătățirea instalațiilor energetice (frigorifice, iluminat, climatizare, ventilație) pentru magazine și depozite Kaufland.
 • Soluții de eficiență energetică pentru optimizarea parametrilor instalațiilor electrice.
 • Soluții pentru ameliorarea consumului energetic în magazine, depozite sau birouri.

Calendarul și etapele de concurs

13 – 21 aprilie, Înscrierea participanților – individual sau în echipe de maximum 3 participanți. Înscrierea se va realiza prin completarea unui Formular care va conține datele de identificare ale participanților și o declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale și cesionarea dreptului de autor. Formularul se va completa și depune la secretariatul Facultății de Energetică.

21 – 25 aprilie, Programarea vizitelor de lucru în locațiile Kaufland – după finalizarea înscrierilor, participanții vor fi invitați să efectueze vizite de familiarizare cu echipamentele și instalațiile din locațiile Kaufland.

27 - 29 aprilie, Vizite în locațiile Kaufland (magazine, depozite, birouri) – în această etapă, participanții vor efectua vizite în locații și vor obține toate informațiile tehnice și economice necesare pentru realizarea proiectelor. De asemenea, participanții vor beneficia de suport tehnic pe întreaga perioadă a pregătirii proiectelor pentru concurs.

23 mai - 03 iunie, Predarea proiectelor și susținerea acestora în fața unei comisii de selecție

06-12 iunie, Jurizarea proiectelor – jurizarea se va efectua ținând cont de următoarele criterii: posibilitatea tehnică de implementare a proiectului, raportul cost/câștig economic rezultat din implementare, caracterul inovativ al proiectului și impactul asupra magazinului.

13 – 30 iunie, Premierea câștigătorilor – cele mai valoroase proiecte înscrise în concurs vor fi răsplătite cu premii, după cum urmează:

 • Premiul I – 6.750 lei (2.250 lei / persoană, pentru o echipă de 3 persoane)
 • Premiul II – 4.500 lei (1.500 lei / persoană, pentru o echipă de 3 persoane)
 • Premiul III – 3.000 lei (1.000 lei / persoană, pentru o echipă de 3 persoane).

Pentru jurizare, comisia va ține cont de criteriile următoare:

 • Posibilitatea tehnică de implementare a proiectului – 30%
 • Raportul cost/câștig economic rezultat din implementarea proiectului – 30%
 • Caracterul inovativ al proiectului – 20%
 • Impactul asupra magazinului și oamenilor rezultat din implementarea proiectului – 20%

Pentru mai multe informații legate de concurs vă rugăm să vă adresați domnului Conf.dr.ing. Lucian TOMA, la adresa de email lucian.toma@upb.ro, sau consultați REGULAMENTUL concursului.

Mult succes tuturor participanților!

IT For All

IT For All

INFORMATII GENERALE

Registration: 07.03.2022 – 23.03.2022

Start: 28.03.2022

Duration: 28.03.2022 – 31.05.2022

Final Exam: 29.05.2022

Online: University POLITEHNICA of Bucharest (UPB) and Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (ChNU)

Vrei să-ți dezvolți cariera în domeniul IT fără să plătești nimic?

Ți s-a ivit o oportunitate extraordinară de a participa la cursul gratuit „IT FOR ALL” organizat de Crystal System în cadrul Facultății de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din București și în cadrul Facultății de Economie din Universitatea Națională „Iuri Fedkovîci” din Cernăuți în perioada 28 Martie – 31 Mai 2022.

“Digitalizarea” este un termen la modă în cadrul oricărei discuții de afaceri în zilele noastre, care influențează fiecare companie, indiferent de industria din care face parte, precum și educația, prin modul nostru de viață și de gândire, indiferent de domeniul în care activezi tu ca și individ. Pentru a avea succes în cariera ta, indiferent de nivelul tău de pregătire profesională, competențele IT la ora actuală sunt obligatorii.

In perioada 28 Martie – 31 Mai 2022, Crystal System – una dintre cele mai de succes companii de inginerie și consultanță IT din Sud-Estul Europei – va organiza în cadrul Facultății de Energetică de la Universitatea Politehnică din București un curs gratuit de programare.

Subiectele cursului vor fi:

– Algoritmică

– Programare în limbajul ABAP (SAP)

– Baze de date

Participarea la curs este gratuită și nu sunt necesare competențe deosebite în domeniul IT.

La sfârșitul cursului „IT FOR ALL”:

veți dobândi cunoștințe IT fundamentale de la profesioniștii Crystal System, care vă vor permite sa va însușiți deprinderi in domeniu alături de o expertiză digitală de top; veți primi gratuit Certificatul Crystal, după participarea la examen, recunoscut în semn de excelență în domeniul IT; primele 5 locuri vor primi un premiu valoros oferit de compania Crystal System. De asemenea cei mai buni studenți vor avea oportunitatea de a se angaja în domeniul IT în cadrul Crystal System sau al partenerilor noștri.

Pentru a vă înregistra gratuit până în data de 23 Martie 2022 click https://survey.crystal-system.eu/index.php?r=survey/index&sid=268297&lang=en

Programele Educationale 2022 – Internship de Vara, respectiv Bursele Private Roberto Rocc

Programele Educationale 2022 – Internship de Vara, respectiv Bursele Private Roberto Rocc

Ca in fiecare an, asteptam studenti ambitiosi si dornici de invatare, pentru a le oferi:

In cazul internship-ului, o experienta reala de munca, lucrand pe un proiect cu impact in business; anul acesta vom continua si seria de training-uri cu focus pe imbunatatirea abilitatilor soft, astfel incat internii nostri sa beneficieze de un pachet complet de dezvoltare. In cazul burselor private, o recunoastere in plus pentru excelenta academica, cu scopul de a le sustine efortul timp de un an de zile, fara nicio obligatie fata de companie
Procesul de selectie va incepe pe data de 4 aprilie 2022, aceste programe adresandu-se studentilor inrolati incepand cu anul 2, nivel licenta si pana la Master 2, inclusiv.

Un alt criteriu important este cunoasterea limbii engleze la nivel mediu/ avansat.

Va incurajam sa impartasiti invitatia noastra inspre studenti pe toate canalele disponibile, folosind in masura posibilitatilor si materialele din atasament.

Studentii se pot inscrie prin completarea acestui formular: https://forms.office.com/r/eGxrdPPrF9

Pentru orice alte informatii, ii puteti indruma sa ne trimita un e-mail la adresa aseres@tenaris.com

Innovation Labs

Innovation Labs este un ecosistem de inovare, centrat pe un program de formare, la nivel național, ce oferă tinerilor experiența unui start-up tehnic, în cadrul unui program intens de mentorat de până la cinci luni. Pe scurt - programul de accelerare Innovation Labs este un program universitar de accelerare pentru start-up-uri bazate pe tech (în general startup-uri bazate pe soluții IT, software/ hardware/ applied engineering), early-stage (start-up-uri la început de drum), equity-free (start-up-urile nu cedează acțiuni în schimbul programului de suport), free of charge (program oferit gratuit)

 • structurat sub forma unui program de 5 luni de mentorat, suport tehnic și de business, evenimente de prezentare, facilitate de conexiuni în ecosistem și expunere media.

Cui se adreseaza programul Innovation Labs?

Programul este adresat studenților, tinerilor absolvenți și cercetătorilor din facultăți tehnice și complementare, orientându-i în drumul de la o idee inovativă la un produs viabil, ancorat în piață și susținut de nevoi ale unor utilizatori reali; cu accent pe validare constantă cu clienți reali.

Pot beneficia de programul de accelerare

-start-up-uri;

-university spin-off-uri;

-scale-up-uri.

Pentru inregistrare: https://www.innovationlabs.ro/register

Idei de proiect: https://innovationlabs.ro/openchallenges

FB event: https://www.facebook.com/events/1075521576347079

”EURO 200”

”EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate din România, cu o vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar de maximum 250 lei pe membru de familie(Brut), pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro, eliberat sub forma unor bonuri valorice, pentru achiziţionarea unui calculator personal nou și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, studenții completează o cerere conform modelului prevăzut in anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004 pe care o depun de secretariatul facultatii. .

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați următoarele documente:

 1. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

2.Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achiziționarii de calculatoare

Depunerea cererilor se va face până la data de 14.04.2022.

Cererile se depun împreună cu toate documentele solicitate la Secretariatul Facultății de Energetică, în timpul programului cu publicul.

Euro 200 calendar 2022 - http://energ.upb.ro/fisiere/2021_2022/euro200/Calendarul%20Euro%20200%20-2022.pdf

Euro 200 Cerere - http://energ.upb.ro/fisiere/2021_2022/euro200/Euro%20200%20Cerere.pdf

HG-1294_2004_actualizata - http://energ.upb.ro/fisiere/2021_2022/euro200/HG%201294.pdf

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare - http://energ.upb.ro/fisiere/2021_2022/euro200/Legea%20269_2004_cu%20modif%20si%20compl%20ulterioare.pdf

Hotărâre privind metodologia de organizare a studiilor universitare de licență, master, doctorat și postuniversitare în semestrul al II-lea, an universitar 2021-2022

Hotărâre privind metodologia de organizare a studiilor universitare de licență, master, doctorat și postuniversitare în semestrul al II-lea, an universitar 2021-2022

Senatul UPB, întrunit în sistem hibrid în data de 28.01.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se organizează o sesiune suplimentară de examene, cu prezență fizică, în perioada 28 februarie – 4 martie 2022, pentru disciplinele ciclului de licență din semestrul I al anului universitar 2021-2022.

Art.2

(1) În această sesiune studenții pot susține doar examenele din sesiunea ianuarie - februarie 2022, programate în perioada în care au fost plasați în carantină sau izolare.

(2) Dovada carantinării/izolării se va face exclusiv prin prezentarea Deciziei de confirmare a carantinării sau izolării, emisă de Direcțiile de Sănătate Publică. (...mai mult)

Pentru programarea sesiunii suplimentare de examene conform HS 381/28.02.2022, studenții care nu se pot prezenta la examene din cauza plasării în izolare sau carantină, care nu au avut posibilitatea de a susține examenul cu altă grupă și doresc susținerea examenului în sesiunea suplimentară 28.02 - 04.03.2022, vor trimite o cerere în acest sens la Secretariatul facultății până la data de 18.02.2022 însoțită de copia Deciziei DSP de carantinare sau izolare.

Vă reamintim că în cazul confirmării unui caz pozitiv cu infectarea SARS-CoV-2 a unui salariat/student din facultate, aveți obligația să anunțați imediat, în funcție de situație, responsabilul pentru coordonarea activităţilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, care vă va transmite formularele de anchetă epidemiologică ce trebuie completate și transmise la facultate.