Parteneriate

Parteneriatele cu mediul socio-economic reprezintă un element esențial pentru îmbunătățirea calității educației și cercetării și pentru promovarea imaginii facultății.

În anul 2017 s-a constituit Consiliul Consultativ al Facultăţii de Energetică în conformitate cu art. 214(7) din Legea Învăţământului, format din reprezentanţi ai mediului socio - economic din domeniul energetic.

Consiliul Consultativ al Facultăţii de Energetică este un organism extern consultativ, independent şi proactiv, menit să ghideze, să promoveze, să consilieze şi să sprijine eforturile de îndeplinire a misiunii şi strategiei facultăţii.

Facultatea de Energetică are parteneriate strânse cu companii importante din domeniul energetic, care se materializează prin:

Dezvoltarea programelor educaționale prin consultare cu mediul socio-economic
Sprijinirea cercetării din facultate și dezvoltarea în comun de proiecte de cercetare
Organizarea de către partenerii industriali de seminarii și sesiuni de informare a studențiilor pentru a dezvolta interesul acestora pentru cariera în inginerie energetică
Organizarea și sponsorizare evenimente științifice
Vezi mai mult
Stagii de practică și internship pentru studenți, elaborare proiecte de diplomă și lucrări de disertație, prelegeri ale reprezentanților mediului economic în cadrul prgramelor de licență și de masterat
Burse private pentru studenți
Cursuri gratuite de pregătire pentru studenți
Parteneri