Studii

Începând cu anul universitar 2019-2020, Facultatea de Energetică organizează pregătirea studenților din cadrul studiilor universitare de licență într-un singur domeniu, Inginerie energetică.

Studiile universitare de licență au durata de 8 semestre, cu minim 240 credite de studiu transferabile (cst).

Pregătirea fundamentală, de domeniu şi de specialitate a studenţilor din facultate este asigurată prin planurile de învăţământ aprobate de Senatul universităţii.

În primii doi ani și jumătate de studii, planurile de învăţământ ale specializărilor sunt comune şi urmăresc asigurarea unei pregătiri de bază, specifică învăţământului superior tehnic în profilul facultăţii, prin cursuri de matematică, fizică, metode numerice de calcul, mecanică, electronică, termodinamică, bazele electrotehnicii etc. În aceeaşi perioadă, studenţii îşi însuşesc cunoştinţe generale de informatică şi limbaje de programare, precum şi cunoştinţe de limbi străine.

La sfârșitul anului II studenții sunt repartizați pe următoarele specializări:

În cadrul acestor specializări studenţii urmează atât cursuri obligatorii și opționale ce definesc profilul de bază al specializării, cât şi cursuri opţionale care oferă posibilitatea individualizării pregătirii de specialitate prin discipline specifice în planurile de învăţământ ale anilor III şi IV.

Prezentare specializări