Conducerea facultății

Structurile de conducere la nivelul facultății sunt Consiliul Facultății și Biroul Executiv al Facultății. Consiliul Facultății este structura de conducere cea mai înaltă din facultate. Acesta este constituit reprezentanți ai cadrelor didactice titulare (75%) și ai studenților (minim 25%) și este prezidat de Decan.

Durata mandatului membrilor Consiliului Facultății este de patru ani. Consiliul Facultății are un Birou Executiv din care fac parte Decanul, Prodecanii și Directorul Școlii doctorale.

Funcțiile de conducere la nivelul facultății sunt decanul și prodecanii.