Studii

Facultatea de Energetică oferă 13 programe de studii universitare de masterat în 3 domenii, care reunesc într-o manieră cuprinzătoare și echilibrată programe de studii de masterat de aprofundare și interdisciplinare care oferă o paletă largă de opțiuni pentru absolvenții ciclului de licență atât ai Facultății de Energetică cât și ai altor facultăți tehnice

Toate programele de studii de masterat ale facultății au o durată de 4 semestre, cu minim 120 credite de studiu transferabile (cst).

Programele de studii de masterat își propun să confere absolvenților rezultate ale învățării necesare pentru a se adapta cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii bazate pe cunoștințe tehnice, economice şi manageriale care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi de protejare a mediului înconjurător.