Departamente

Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului

Istorie

Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului (DHMHIM), cu denumirea inițială Catedra de Hidraulică și Mașini Hidraulice (CHMH), a luat ființă în urmă cu peste 100 de ani, în anul 1920, sub conducerea profesorului Dionisie Ghermani, odată cu transformarea Școlii Naționale de Poduri și Șosele din București, în Școala Politehnică din București.

Cursuri care urmau să devină disciplinele de bază ale CHMH au fost predate la Școala de Poduri și Șosele încă din a doua jumatăte a secolului XIX. Primul tratat de Hidraulică din România, intitulat „Hidraulică teoretică și aplicată”, a apărut în anul 1942, elaborat de profesorul Dionisie Ghermani.

DHMHIM este format din colective/laboratoare care acoperă din punct de vedere educațional și de cercetare următoarele domenii:

 • Mecanica fluidelor și modelare numerică în ingineria fluidelor;
 • Reologie și fluide complexe;
 • Microfluidică;
 • Dinamica fluidelor polifazate, ingineria și managementul resurselor de apă;
 • Monitorizarea şi conducerea centralelor hidroelectrice şi stațiilor de pompare;
 • Hidro-aerodinamica surselor regenerabile de energie şi a maşinilor şi sistemelor hidraulice şi pneumatice;
 • Sisteme hidraulice şi pneumatice de acţionare şi reglare;
 • Tehnologii inovative de tratare şi epurare a apelor;
 • Recuperarea energiei și altor resurse din apele uzate;
 • Reutilizarea și reciclarea apei; sisteme de alimentare, tratare și distribuție a apei;
 • Evaluarea efectelor poluării asupra mediului;
 • Prevenirea poluării şi tehnologii de remediere în procesele energetice;
 • Monitorizarea mediului și sisteme SCADA.

La inființarea Facultății de Energetică, în anul 1950, Catedra de Hidraulică și Mașini Hidraulice a trecut sub tutela acestei facultăți, pregătind absolvenți în specializările Hidroenergetică la Facultatea de Energetică, respectiv Mașini Hidraulice și Pneumatice, la Facultatea de Mecanică.

Responsabilități

În prezent, DHMHIM este responsabil cu organizarea următoarelor programe de studii ale Facultății de Energetică:

 • Energetică și Ingineria Fluidelor, licență;
 • Energetică și Tehnologii de Mediu, licență;
 • Hidro-informatică și Ingineria Apei, masterat;
 • Energetica Orașelor Inteligente, masterat;
 • Managementul Mediului și Dezvoltare Durabilă, masterat;

Activitate

DHMHIM sprijină/coordonează prin specialiștii săi derularea activităților didactice în celelalte programe de licență și de masterat ale Facultății de Energetică, dar și ale altor facultăți din universitate: Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie Medicală, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor și Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.

Prestigiul științific și tehnic al DHMHIM este rezultatul activității laborioase a membrilor săi în cadrul proiectelor de cercetare, proiectelor educaționale și colaborării cu companii din domeniu, finalizate atât prin lucrări științifice remarcabile, citate în lucrări de notorietate mondială, cât și prin brevete, instalații și echipamente de înalt nivel tehnic, recunoscute de comunitatea științifică și tehnică națională și internațională.

Mai multe detalii pe: http://hydrop.pub.ro/
Sanda Carmen GEORGESCU

Director de departament

Prof.dr.ing. Sanda Carmen GEORGESCU

Biografie ›