Examen disertație
2021 - 2022

Domeniu

Inginerie Energetică

Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice - MS 2
calendar
13 Sep 2022
calendar
10:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Radu PORUMB – președinte
2. Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
5. Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru
6. Ș.l. dr. ing. Tudor LEONIDA – membru
7. As. drd. ing. Andreea IANTOC – secretar 
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 10:00, sala EI-204

02-ENERG-DISERTATIE-Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice

Eficiență Energetică - MS 4
calendar
13 Sep 2022
calendar
10:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Roxana PǍTRAŞCU - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN – membru 
3. Prof. dr. ing. Radu PORUMB - membru 
4. Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC – membru
5. Conf. dr. ing. Cora BULMAU – membru
6. Ş.l.dr.ing. Ionut BITIR-ISTRATE – membru
7. Ş.l. dr. ing. Nela SLAVU - secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 10:00, sala EH-017

02-ENERG-DISERTATIE-Eficienta Energetica

Inginerie Nucleară - MS 5
calendar
13 Sep 2022
calendar
12:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Niculae MIHĂILESCU – membru
3. Ş.l. dr. ing. Roxana NISTOR - membru
4. Ş.l. dr. ing. Gabriel PAVEL - membru	
5. Ş.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
6. As. drd. Ing. Cristian GHEORGHIU – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 12:00, sala ENb-104

02-ENERG-DISERTATIE-Inginerie Nucleara

Surse Regenerabile de Energie - MS 9
calendar
12 Sep 2022
calendar
12:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Carmen SAFTA – membru
3. Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU – membru
4. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
5. Conf. dr. ing. Daniel ILINA – membru
6. Sl. dr. ing. Gabriela IORDACHE – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 12.09.2022 ora 12:00, sala EH-017

02-ENERG-DISERTATIE-Surse Regenerabile de Energie

Informatică Aplicată în Energetică - MS 11
calendar
13 Sep 2022
calendar
08:30
Comisie
1. Conf. dr. ing. Lucian TOMA – președinte
2. Prof. dr. ing. Constantin BULAC – membru
3. Prof. dr. ing. Ioana FǍGǍRĂŞAN - membru 
4. Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU - membru
5. Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – membru
6. Ş.l. dr. ing. Dorian Octavian SIDEA - membru
7. As. drd. ing. Nicolae ANTON - secretar 
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 08:30, sala EI-204

02-ENERG-DISERTATIE-Informatica Aplicata in Energetica

Servicii Energetice - MS 12
calendar
13 Sep 2022
calendar
10:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ - preşedinte
2. Prof.dr.ing. Paul ULMEANU - membru 
3. Prof. dr. ing. Cosmin MARCULESCU - membru
4. Conf. dr. ing. Mircea SCIPCARIU – membru
5. Ş.l. dr.ing. Mihaela NORISOR
6. Ş.l. dr. ing. Diana TUTICA – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 10:00, sala EH-110

02-ENERG-DISERTATIE-Servicii Energetice

Hidro-Informatică şi Ingineria Apei - MS 13
calendar
13 Sep 2022
calendar
10:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – preşedinte 
2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
3. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
6. Ș.l. dr. ing. Claudiu PĂTRAȘCU – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 10:00, sala ELa-217b

02-ENERG-DISERTATIE-Hidro-Informatică și Ingineria Apei

Energetica Oraşelor Inteligente - MS 14
calendar
13 Sep 2022
calendar
10:30
Comisie
1. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ - membru
	3. Conf. dr. ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ - membru
4. Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru - membru
5. Ș.l. dr. ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
6. Ș.l. dr. ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc pe data de 13.09.2022 ora 10:30, sala ELa 024

02-ENERG-DISERTATIE-Energetica Orașelor Inteligente

Hidraulică Tehnică și Hidroenergetică - MS 6
calendar
13 Sep 2022
calendar
11:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – preşedinte 
2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
3. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – membru
4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
6. Ș.l. dr. ing. Claudiu PĂTRAȘCU – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 11:00, sala ELa-217b

02-ENERG-DISERTATIE-Hidraulica Tehnica si Hidroenergetica


Domeniu

Inginerie și Management

Managementul Sistemelor Energetice - MS 8
calendar
13 Sep 2022
calendar
12:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – președinte
2. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ - membru
3. Ş.l. dr. Cătălina ALEXE - membru
4. Ş.l. dr. ing. Paula TUDOR - membru
5. Ş.l. dr. ing. Petruța MIHAI – membru
6. As. dr. ing. Georgiana BALABAN – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc la data de 13.09.2022 ora 12:00, sala EI-206

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Sistemelor Energetice

Ingineria Mediului în Energetică - MS 7
calendar
13 Sep 2022
calendar
11:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL - preşedinte
2. Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - membru
3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
5. Ș.l. dr. ing. Constantin STAN – membru
6. Ș.l. dr. ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc pe data de 13.09.2022 ora 11:00, sala ELa 024

02-ENERG-DISERTATIE-Ingineria Mediului in Energetica


Domeniu

Ingineria Mediului

Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă - MB 1
calendar
13 Sep 2022
calendar
12:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Gabriela DUMITRAN - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - membru
3. Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL - membru
4. Conf. dr. ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ – membru
5. Ș.l. dr. ing. Gabriela IONESCU – membru
6. Ș.l. dr. ing. Constantin STAN – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022.

Susținerea va avea loc pe data de 13.09.2022 ora 12:00, sala ELa 216

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila


PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 14.07.2022

  1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022 și Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2021-2022, semestrul II și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de master în sesiunea septembrie 2022.

  2. Se pot prezenta la examenul de disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2022;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de disertaţie

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022 in intervalul orar 9-14, pentru fiecare program de studii de master.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si conducator, se depune la Secretariatul Facultăţii și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) lucrarea de disertatie si tema lucrarii de disertatie semnata, se incarca on-line pe platforma Moodle si se depun la Secretariatul Facultăţii; Modelul de elaborare a proiectului de disertatie poate fi descarcat de aici!

c) dovada eliberata de secretarul comisiei de examen ca a incarcat on-line lucrarea se depune la Secretariatul Facultăţii;

d) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului se depune la Secretariatul Facultăţii şi în format electronic, scanat, se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

e) declarația de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si coordonator, şi se depune la Secretariatul Facultăţii, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

f) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale; astfel absolvenții promotiilor anterioare care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vor completa chestionarul prin accesarea link-ului: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2022;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății;

h) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Secretarul comisiei de disertaţie va prelua toate documentele necesare pentru examen de la Secretariatul Facultăţii.