Examen disertație
2022 - 2023

Domeniu

Inginerie Energetică

Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice - MS 2
calendar
02 Mar 2023
calendar
13:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Radu PORUMB – președinte
2. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
3. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
4. Prof. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru
5. Ş. l. dr. ing. Dorian Octavian SIDEA – membru
6. Ș.l. dr. ing. Tudor LEONIDA – membru
7. As. drd. ing. Andreea IANTOC – secretar     
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 2 martie ora 13:00, sala EI-204

02-ENERG-DISERTATIE-Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice

Eficiență Energetică - MS 4
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Roxana PǍTRAŞCU - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN – membru 
3. Prof. dr. ing. Radu PORUMB - membru 
4. Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC – membru
5. Conf.dr.ing. Ionut BITIR-ISTRATE – membru
6. Conf. dr. ing. Cora BULMAU – membru
7. Ş.l. dr. ing. Nela SLAVU - secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 27.02.2023 ora 10:00, sala EH017

02-ENERG-DISERTATIE-Eficienta Energetica

Inginerie Nucleară - MS 5
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Niculae MIHĂILESCU – membru
3. Ş.l. dr. ing. Roxana NISTOR - membru
4. Ş.l. dr. ing. Gabriel PAVEL - membru	
5. Ş.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
6. As. drd. Ing. Cristian GHEORGHIU – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 27.02.2023 ora 10:00, sala ENb104

02-ENERG-DISERTATIE-Inginerie Nucleara

Surse Regenerabile de Energie - MS 9
calendar
28 Feb 2023
calendar
13:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Carmen SAFTA – membru
3. Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU – membru
4. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
5. Conf. dr. ing. Daniel ILINA – membru
6. Sl. dr. ing. Gabriela IORDACHE – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 28.02.2023 ora 13:00, sala EH017

02-ENERG-DISERTATIE-Surse Regenerabile de Energie

Informatică Aplicată în Energetică - MS 11
calendar
02 Mar 2023
calendar
14:00
Comisie
 1. Conf. dr. ing. Lucian TOMA – președinte
2. Prof. dr. ing. Ion TRIȘTIU - membru
3. Prof. dr. ing. Ioana FǍGǍRĂŞAN - membru 
4. Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – membru
5. Ş. l. dr. ing. Tudor LEONIDA
6. Ş.l. dr. ing. Dorian Octavian SIDEA - membru
7. As. drd. ing. Nicolae ANTON - secretar 
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 14:00, sala EI204

02-ENERG-DISERTATIE-Informatica Aplicata in Energetica

Servicii Energetice - MS 12
calendar
28 Feb 2023
calendar
12:00
Comisie
 1. Conf. dr. ing. Victor CENUSĂ - preşedinte
2. Prof.dr.ing. Paul ULMEANU - membru 
3. Prof. dr. ing. Cosmin MARCULESCU - membru
4. Conf. dr. ing. Mircea SCIPCARIU – membru
5. Ş.l. dr.ing. Mihaela NORISOR
6. Ş.l. dr. ing. Diana TUTICA – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 28.02.2023 ora 12:00, sala EHs002

02-ENERG-DISERTATIE-Servicii Energetice

Hidro-Informatică şi Ingineria Apei - MS 13
calendar
27 Feb 2023
calendar
11:00
Comisie
 1. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – preşedinte 
2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
3. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
6. Ș.l. dr. ing. Claudiu PĂTRAȘCU – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 27.02.2023 ora 11:00, sala ELa217b

02-ENERG-DISERTATIE-Hidro-Informatică și Ingineria Apei

Energetica Oraşelor Inteligente - MS 14
calendar
02 Mar 2023
calendar
10:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - preşedinte
2. Conf. dr. ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ - membru
3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ - membru
4. Conf. dr. ing Mihai SĂNDULEAC – membru - membru
5. Ș.l. dr. ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
6. Ș.l. dr. ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 10:00, sala EL024

02-ENERG-DISERTATIE-Energetica Orașelor Inteligente

Hidraulică Tehnică și Hidroenergetică - MS 6
calendar
27 Feb 2023
calendar
11:30
Comisie
1. Conf. dr. ing. Bogdan POPA – preşedinte 
2. Prof. dr. ing. Daniela VASILIU – membru
3. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – membru
4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
5. Ş.l. dr. ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – membru
6. Ș.l. dr. ing. Claudiu PĂTRAȘCU – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 27.02.2023 ora 11:30, sala ELa217b


Domeniu

Inginerie și Management

Managementul Sistemelor Energetice - MS 8
calendar
02 Mar 2023
calendar
13:30
Comisie
1. Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU – președinte
2. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ - membru
3. Ş.l. dr. Cătălina ALEXE - membru
4. Ş.l. dr. ing. Paula TUDOR - membru
5. Ş.l. dr. ing. Petruța MIHAI – membru
6. As. dr. ing. Georgiana BALABAN – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 13:30, sala EI206

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Sistemelor Energetice

Ingineria Mediului în Energetică - MS 7
calendar
02 Mar 2023
calendar
11:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL - preşedinte
2. Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - membru
3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
5. Ș.l. dr. ing. Constantin STAN – membru
6. Ș.l. dr. ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 11:00, sala ELa024


Domeniu

Ingineria Mediului

Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă - MB 1
calendar
02 Mar 2023
calendar
10:30
Comisie
1. Conf. dr. ing. Gabriela DUMITRAN - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU - membru
3. Prof. dr. ing. Tiberiu APOSTOL - membru
4. Conf. dr. ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ – membru
5. Ș.l. dr. ing. Gabriela IONESCU – membru
6. Ș.l. dr. ing. Constantin STAN – secretar
Alte informații

Examen de disertatie sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 10:30, sala ELa024

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila


Model de elaborare a temei lucrării de disertatie

Model de elaborare a lucrării de disertatie

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 31.01.2023

  1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022 și Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2021-2022, semestrul II și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de master în sesiunea februarie-martie 2023.

  2. Se pot prezenta la examenul de disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2022;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de disertaţie

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023 in intervalul orar 9-14, pentru fiecare program de studii de master.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si conducator, se depune la Secretariatul Facultăţii și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) lucrarea de disertatie si tema lucrarii de disertatie semnata, se incarca on-line pe platforma Moodle si se depun la Secretariatul Facultăţii;

c) dovada eliberata de secretarul comisiei de examen ca a incarcat on-line lucrarea se depune la Secretariatul Facultăţii;

d) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului se depune la Secretariatul Facultăţii şi în format electronic, scanat, se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

e) declarația de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si coordonator, şi se depune la Secretariatul Facultăţii, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

f) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale; astfel absolvenții promotiilor anterioare care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vor completa chestionarul prin accesarea link-ului: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2022;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății;

h) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Secretarul comisiei de disertaţie va prelua toate documentele necesare pentru examen de la Secretariatul Facultăţii.