Examen disertație
2022 - 2023

Domeniu

Inginerie Energetică

Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice - MS 2
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice

Eficiență Energetică - MS 4
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Eficienta Energetica

Inginerie Nucleară - MS 5
calendar
27 Feb 2023
calendar
12:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Inginerie Nucleara

Surse Regenerabile de Energie - MS 9
calendar
27 Feb 2023
calendar
12:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Surse Regenerabile de Energie

Informatică Aplicată în Energetică - MS 11
calendar
27 Feb 2023
calendar
08:30
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Informatica Aplicata in Energetica

Servicii Energetice - MS 12
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Servicii Energetice

Hidro-Informatică şi Ingineria Apei - MS 13
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Hidro-Informatică și Ingineria Apei

Energetica Oraşelor Inteligente - MS 14
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:30
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Energetica Orașelor Inteligente


Domeniu

Inginerie și Management

Managementul Sistemelor Energetice - MS 8
calendar
27 Feb 2023
calendar
12:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Sistemelor Energetice


Domeniu

Ingineria Mediului

Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă - MB 1
calendar
27 Feb 2023
calendar
12:00
Comisie
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023.

Susținerea va avea loc pe ... ora ..., sala ....

02-ENERG-DISERTATIE-Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila


Model de elaborare a temei lucrării de disertatie

Model de elaborare a lucrării de disertatie

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 14.07.2022

  1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022 și Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2021-2022, semestrul II și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de master în sesiunea septembrie 2022.

  2. Se pot prezenta la examenul de disertaţie numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2022;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de disertaţie

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de disertaţie se efectuează individual, ȋn perioada 29.08-09.09.2022 in intervalul orar 9-14, pentru fiecare program de studii de master.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si conducator, se depune la Secretariatul Facultăţii și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) lucrarea de disertatie si tema lucrarii de disertatie semnata, se incarca on-line pe platforma Moodle si se depun la Secretariatul Facultăţii; Modelul de elaborare a proiectului de disertatie poate fi descarcat de aici!

c) dovada eliberata de secretarul comisiei de examen ca a incarcat on-line lucrarea se depune la Secretariatul Facultăţii;

d) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului se depune la Secretariatul Facultăţii şi în format electronic, scanat, se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

e) declarația de originalitate a lucrării de disertaţie; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si coordonator, şi se depune la Secretariatul Facultăţii, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

f) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale; astfel absolvenții promotiilor anterioare care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vor completa chestionarul prin accesarea link-ului: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2022;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății;

h) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Secretarul comisiei de disertaţie va prelua toate documentele necesare pentru examen de la Secretariatul Facultăţii.