Cercetare studențească

In fiecare primăvară, pentru studenții Facultății de Energetică sunt organizate sesiuni de comunicări științifice. Aceste sesiuni sunt deschise atât studenților de la cursurile de Licență, cât și celor de la programele de Master.

In zilele de 13 - 14 Mai 2022 va avea loc Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2022 (SCSS 2022), organizată la nivelul UPB și implicit la nivelul Facultății de Energetică.

Vă invităm să participaţi la lucrările acesteia, pentru a vă prezenta preocupările şi rezultatele activității de cercetare și documentare științifică. Sesiunea este dedicată atât studenţilor de la programele de licenţă, cât şi celor de la programele de masterat. Termenul limită pentru înscriere este 26 aprilie 2021, iar înscrierea se face prin intermediul linkului de mai jos.

Pentru cazuri deosebite există posibilitatea de a înscrie lucrarea până în ziua susţinerii, direct la comisia de examinare. În acest caz, lucrarea nu va apărea în programul tipărit, dar va fi inclusă în raportul desfăşurării secţiunii ca lucrare suplimentară şi va putea candida la premiile oferite.

În cadrul fiecărei secțiuni se acordă 5 premii, astfel: Premiul I - 300 lei, Premiul II - 200 lei, Premiul III - 100 lei, respectiv două Mențiuni - 50 lei. Programul fiecărei secţiuni va putea fi descărcat de pe aceasta pagină şi va avea specificate data şi ora desfăşurării acesteia, componenţa comisiei de examinare, precum şi lista lucrărilor înscrise şi a autorilor acestora.

La nivelul facultății se va alege cea mai bună lucrare prezentată de studenții de la ciclul de licență, respectiv cea mai bună lucrare prezentată de studenții de la ciclul de masterat, pentru a concura în cadrul competiției organizate la nivelul universității. Aceste lucrări vor primi un premiu suplimentar în valoare de cel puțin 500 de lei, acordat de IEEE PES Romania Chapter.

02-01 Comunicare profesională

Coordonator: Conf. dr. ing. Ștefania POPADIUC

Data: 13.05.2022

Ora: 13:00

Sala: EG 109

Program


02-02 Mecanica fluidelor și ingineria apei

Coordonator: Ș.l. dr. ing. Angela NEAGOE

Data: 13.05.2022

Ora: 9:00

Sala: ELa 115a

Program


02-03 Mașini și sisteme hidraulice

Coordonator: Prof. dr. ing. Daniela VASILIU

Data: 13.05.2022

Ora: 9:00

Sala: ELa 118

Program


02-04 Energie-apă-mediu în orașe inteligente

Coordonator: Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU

Data: 13.05.2022

Ora: 9:00

Sala: ELa 216

Program


02-05 Producerea energiei din surse convenționale și regenerabile

Coordonator: Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC

Data: -

Ora: -

Sala: -

Program


02-06 Tendințe de dezvoltare și digitalizare a echipamentelor și instalațiilor electrice

Coordonator: Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU

Data: 13-14.05.2022

Ora: 9:00

Sala: EH 017

Program


02-07 Electroenergetică

Coordonator: Conf. dr. ing. Lucian TOMA

Data: 13.05.2022

Ora: 9:00

Sala: EI 204

Program


02-08 Optimizări și piața de energie electrică

Coordonator: Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ

Data: 13.05.2022

Ora: 9:00

Sala: EI 206

Program


02-09 Digitalizare și tehnologii informatice în energetică

Coordonator: Conf. dr. ing. Mihai SĂNDULEAC

Data: 13.05.2022

Ora: 9:00

Sala: EI 206

Program


Ghid privind organizarea și desfășurarea Sesiunii de Comunicării Științifice Studențești 2021-2022

În anul 2021 au fost organizate 10 secții de comunicări științifice studențești, iar valoarea premiilor acordate de către facultate, sub forma unor burse speciale, este de 1000 lei pe secție, din care:

  • Premiul I – 400 lei;
  • Premiul II – 300 lei;
  • Premiul III – 200 lei;
  • Mențiune – 100 lei.

În tabelele următoare sunt prezentate secțiile de comunicări organizate în facultate, precum și numărul de lucrări înscrise în anii 2017-2021 (tabelul 2), respectiv numărul de lucrări prezentate (tabelul 3). Figurile 3 și 4 prezintă evoluția numărului total de lucrări înscrise (figura 3) și a numărului total de lucrări prezentate (figura 4), iar în figura 5 este prezentat raportul dintre numărul de lucrări prezentate și cele înscrise.

Tabelul 2: Lucrări înscrise
Cod secție Nume secție Număr lucrări înscrise
2017 2018 2019 2020 2021
02-01 Comunicare profesională 28 25 27 30 26
02-02 Mecanica fluidelor și ingineria apei 23 23 32 37 30
02-03 Mașini și sisteme hidraulice 42 21 45 24 19
02-04 Energie-apă-mediu în orașe inteligente 17 21 24 27 23
02-05 Producerea energiei electrice în CTE și CNE 20 18 18 --- 25
02-06 Eficiență energetică și surse regenerabile de energie 26 20 15 --- ---
02-07 Tendințe de dezvoltare și digitalizare a echipamentelor și instalațiilor electrice 24 16 28 18 24
02-08 Electroenergetică 45 15 36 17 20
02-09 Optimizări și Piața de energie electrică 24 21 27 20 33
02-10 Digitalizare și tehnologii informatice în energetică --- --- --- --- 18
Total facultate 249 180 252 173 218
Lucrări înscrise
Figura 3. Evoluția numărului de lucrări înscrise la sesiunile științifice studențești.
Tabelul 3: Lucrări prezentate
Cod secție Nume secție Număr lucrări prezentate
2017 2018 2019 2020 2021
02-01 Comunicare profesională 20 24 24 30 26
02-02 Mecanica fluidelor și ingineria apei 22 19 27 36 30
02-03 Mașini și sisteme hidraulice 34 19 26 18 18
02-04 Energie-apă-mediu în orașe inteligente 11 12 18 24 20
02-05 Producerea energiei electrice în CTE și CNE 12 17 13 --- 24
02-06 Eficiență energetică și surse regenerabile de energie 12 18 18 --- ---
02-07 Tendințe de dezvoltare și digitalizare a echipamentelor și instalațiilor electrice 22 14 28 26 25
02-08 Electroenergetică 25 13 26 15 15
02-09 Optimizări și Piața de energie electrică 19 15 17 14 17
02-10 Digitalizare și tehnologii informatice în energetică --- --- --- --- 18
Total facultate 177 151 197 163 193
Lucrări prezentate
Figura 4. Evoluția numărului de lucrări prezentate la sesiunile științifice studențești
Procentaj lucrări prezentate din lucrările înscrise (medie 83.178 %)
Figura 5. Evoluția raportului dintre numărul de lucrări prezentate si lucrări înscrise
Nu există știri momentan