Conducerea facultății

Structurile de conducere la nivelul facultății sunt Consiliul Facultății și Biroul Executiv al Facultății. Consiliul Facultății este structura de conducere cea mai înaltă din facultate. Acesta este constituit reprezentanți ai cadrelor didactice titulare (75%) și ai studenților (minim 25%) și este prezidat de Decan.

Durata mandatului membrilor Consiliului Facultății este de patru ani. Consiliul Facultății are un Birou Executiv din care fac parte Decanul, Prodecanii și Directorul Școlii doctorale.

Funcțiile de conducere la nivelul facultății sunt decanul și prodecanii.

Lăcrămioara Diana ROBESCU

Decan

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Biografie ›
Mihaela Amalia DIMINESCU

Prodecan

Conf.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU

Responsabil cu relația cu studenții, elevii și parteneriatele cu mediul socio-economic

Studenți (cazări, cămine, burse, tabere, tutorat, practica studențească); vizite elevi; organizare evenimente de promovare; materiale promoționale facultate.

Biografie ›
Andreea Georgiana IANȚOC

Prodecan

S.l.dr.ing. Andreea Georgiana IANȚOC

Responsabil cu admiterea, managementul cercetării și internaționalizarea

Organizarea și desfășurarea admiterii; raportare cercetare științifică; sesiuni științifice studențești; raportare finanțare suplimentară; cursuri postuniversitare și de formare profesională; inserție absolvenți pe piața muncii; internaționalizare și mobilități studențești; învățământ dual

Biografie ›
Mihaela NORIȘOR

Prodecan

S.l.dr.ing. Mihaela NORIȘOR

Responsabil cu managementul academic și managementul calității

Note de comandă; formații de studii; planuri de învățământ; echivalări; repartizare studenți anul II; raportare date statistice și finanțare de bază; managementul calității

Biografie ›
Radu Florin PORUMB

Director

Prof.dr.ing. Radu Florin PORUMB

Director Școala Doctorală de Inginerie Energetică
Biografie ›