Conducerea facultății

Structurile de conducere la nivelul facultății sunt Consiliul Facultății și Biroul Executiv al Facultății. Consiliul Facultății este structura de conducere cea mai înaltă din facultate. Acesta este constituit reprezentanți ai cadrelor didactice titulare (75%) și ai studenților (minim 25%) și este prezidat de Decan.

Durata mandatului membrilor Consiliului Facultății este de patru ani. Consiliul Facultății are un Birou Executiv din care fac parte Decanul, Prodecanii și Directorul Școlii doctorale.

Funcțiile de conducere la nivelul facultății sunt decanul și prodecanii.

Lăcrămioara Diana ROBESCU

Decan

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Biografie ›
Mihaela Amalia DIMINESCU

Prodecan

Conf.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU

Responsabil cu relația cu studenții și elevii

Cazări, cămine, burse, tabere, tutorat, vizite elevi, Polifest

Biografie ›
Constantin IONESCU

Prodecan

Conf.dr.ing. Constantin IONESCU

Responsabil cu managementul calității, managementul administrativ și comunicare

Elaborarea documentelor și rapoartelor AQ, inițierea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii, evaluarea cadrelor didactice, concursuri posturi didactice, protecția muncii, baza materială, pagina web și transformare digitală, materiale promoționale facultate

Biografie ›
Eduard MINCIUC

Prodecan

Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC

Responsabil cu managementul academic

Note de comandă, formații de studii, planuri de învățământ, echivalări, repartizare studenți anul II, raportare date statistice și finațare de bază, secretariat

Biografie ›
Lucian TOMA

Prodecan

Prof.dr.ing. Lucian TOMA

Responsabil cu admiterea, managementul cercetării și internaționalizarea

Organizarea și desfășurarea admiterii, cercetare științifică, cercuri științifice studențești, raportare finanțare suplimentară, relații internaționale

Biografie ›
Ion TRIȘTIU

Prodecan

Prof.dr.ing. Ion TRIȘTIU

Responsabil cu parteneriatele cu mediul socio-economic și mobilități studențești

Relația cu mediul socio-economic, practică, cursuri postuniversitare și de formare profesională, inserție absolvenți pe piața muncii, mobilități Erasmus și ARUT

Biografie ›
Radu Florin PORUMB

Director

Prof.dr.ing. Radu Florin PORUMB

Școala Doctorală de Inginerie Energetică
Biografie ›