Mobilități Internaționale

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for Universities Studies) este o rețea de mobilitate academică în regiunea extinsă a Dunării, bazată pe un acord internațional, care finanțează mobilitățile studenților și profesorilor.

Țări membre actuale: Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia. Prishtina/Kosovo participă și ele.

Activitatea principală a CEEPUS este sprijinirea transferului de cunoștințe, schimbului de cunoștințe și experiență. CEEPUS finanțează în principal rețele de cooperare între universități din statele membre prin granturi de mobilitate pentru studenți și profesori.

Din 1995, aproximativ 75.000 de cereri de mobilitate au fost acordate în cadrul acsetui program. România este membră CEEPUS din 1998. Ministerul Educației, prin Oficiul Național CEEPUS, acordă anual 500 de burse pentru studenții și profesorii care ajung în universitățile din România pentru perioade de studiu și predare.

Pentru cei care urmează studii universitare de licență există o bursă lunară, echivalentă ca valoare cu suma de 120 EUR în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente;

Pentru cei care urmează cursuri de universitare de masterat, doctorat și postdoctorat se acordă o bursă lunară, echivalentă ca valoare cu suma de 150 EUR în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente;

Pentru cei care urmează cursuri intensive și cursuri de limbi străine, se va acorda jumătate din cuantumul sumei lunare menționate la punctele a) și b), dacă durata cursului nu depășește 15 zile, iar suma integrală va fi acordată. dacă durata cursului depășește 15 zile;

Cazare gratuită în căminele studențești sau în alte spații universitare în acest scop;

Sunt acoperite costurile de utilizare laboratorului legate de finalizarea programului de studii și de cercetare;

Costurile serviciilor medicale sunt acoperite, în conformitate cu legea.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://international.upb.ro/mobilities/student-mobility/ceepus https://www.ceepus.info

Responsabil
Lucian TOMA

Prodecan

Conf.dr.ing. Lucian TOMA

Responsabil cu admiterea, managementul cercetării și internaționalizarea

Organizarea și desfășurarea admiterii, cercetare științifică, cercuri științifice studențești, raportare finanțare suplimentară, relații internaționale

Biografie ›