Mesajul
Decanului

Viziunea Facultății de Energetică este să susţină şi să promoveze un sistem educaţional și de cercetare de excelenţă, deschis către spaţiul învățământului superior românesc şi internaţional.

Dragi studenţi / Stimaţi Colegi,

Energia a constituit, constituie şi va constitui, alături de apă şi aer, unul dintre vectorii vitali pentru societate și dezvoltarea economică. Politicile naționale și europene privind energia, în contextul dezvoltării durabile, solicită o cerere din ce în ce mai mare de ingineri energeticieni. Unul dintre domeniile de care vor fi legate meseriile viitorului este energie-mediu.

Înființată în anul 1950, Facultatea de Energetică este una dintre școlile de elită ale învățământului superior românesc, prima instituție academică de învățământ energetic din țară, recunoscută la nivel național și internațional pentru profesionalism, standarde academice și științifice de înaltă calitate.

Cu un corp profesoral de excepție, cu o infrastructură didactică și de cercetare modernă și cu o ofertă educațională vastă, facultatea s-a adaptat și transformat permanent, devenind un centru de educație, cercetare și inovare în energie și mediu, care joacă un rol esențial în abordarea provocărilor actuale și viitoare într-un domeniu strategic la nivel mondial.

Viziunea Facultății de Energetică este să susţină şi să promoveze un sistem educaţional și de cercetare de excelenţă, deschis către spaţiul învățământului superior românesc şi internaţional.

Cercetările se concentrează și valorifică expertiza specială a facultății printr-un portofoliu larg de cercetare într-o tematică de mare actualitate - Sisteme energetice eficiente, ecologice și inteligente.

Realizările din cercetare stau la baza educației pe care o oferim studenților noștri. Misiunea noastră este de a pregăti specialiștii și leaderii de mâine în diferite domenii tehnice specifice industriei energetice, cu cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase prin care să contribuie la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane.

În prezent, oferim studii de licență în domeniul ingineriei energetice, fiind singura facultate din țară care pregătește absolvenți în toate cele șapte specializări din acest domeniu. Acestea se completează cu 11 programe de masterat în domeniile ingineriei energetice, ingineriei mediului și științelor aplicate, precum și cu studii de doctorat în domeniul ingineriei energetice.

În educația studenților noștri acordăm o importanță deosebită competențelor soft, atât în cadrul programelor de studii oferite, cât și prin oferte educaționale dezvoltate împreună cu companii de prestigiu sau prin implementarea diverselor proiecte educaționale. Studenților noștri le oferim posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele în domeniul tehnologiilor digitale, de leadership, inovare și antreprenoriat, într-un mediu de învățare care încurajează responsabilitățile sociale, globale și dezvoltarea durabilă.

Pe tot parcursul anului universitar organizăm programe de tutorat și sprijin pentru studenți, în special pentru cei din anul I, o mulțime de evenimente de consiliere și orientare în carieră, concursuri studențești, excursii de studii și tabere și școli de vară.

Prin parteneriatele facultății cu companii importante din domeniul energetic, studenții au ocazia să obțină experiențe practice, din viața reală, în timp ce studiază. Ei pot efectua stagii de practică sau internship, să elaboreze proiecte de diplomă, lucrări de disertație sau teze de doctorat în colaborare cu acestea sau cu alte companii. Astfel, se asigură o integrare mai facilă pe piața muncii a absolvenților noștri.

Încurajăm studenții noștri să obțină experiențe internaționale în cadrul programelor cu dublă diplomă, stagii de studii sau intership în străinătate, la universități și companii partenere, prin programul Erasmus plus, Athens (Advanced Technology Higher Education Network) sau EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance).

Toți studenții Facultații de Energetică beneficiază de locuri de cazare asigurate în Complexul Regie, în cămine care au fost complet reabilitate în ultimii ani, și care asigură condiții optime.

Vă invit să descoperiți pe site-ul facultății aspectele interesante din viața facultății noastre, pentru fiecare dintre dumneavoastră.

Lăcrămioara Diana ROBESCU

Decan

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

Biografie ›