Departamente

Sisteme Electroenergetice

Istorie

Departamentul de Sisteme Electroenergetice (DSEE) a luat ființă sub denumirea de Catedra de Centrale și Rețele Electrice, odată cu formarea Facultății de Energetică în anul 1950. În anul 1963 s-a desprins din aceasta, fiind denumită Catedra de Rețele Electrice, șef de catedră fiind profesorul Martin Bercovici.

DSEE este format din colective/laboratoare care acoperă din punct de vedere educațional și de cercetare următoarele domenii: Rețele electrice, Sisteme electroenergetice, Tehnica tensiunilor înalte, Utilizarea si calitatea energiei electrice, Optimizări și piața de energie, Smart grids, Aplicații ale tehnicilor de Inteligență Artificială în electroenergetică.

Responsabilități

DSEE este responsabil cu organizarea următoarelor programe de studii din cadrul Facultății de Energetică:

  • Ingineria Sistemelor Electroenergetice, licență;
  • Energetică și Tehnologii Informatice, licență;
  • Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice, masterat;
  • Informatică Aplicată în Energetică, masterat;
  • Managementul Sistemelor Energetice, masterat.

Activitate

DSEE sprijină prin specialiștii săi derularea activităților didactice în celelalte programe de licență si de masterat ale Facultății de Energetică, dar și ale altor facultăți din universitate: Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor și Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.

Din punct de vedere al activității științifice, DSEE a fost conectat în permanență cu partenerii tradiționali din Sistemul Energetic Național (Transelectrica, DEN, Electrica, Enel, EON, Hidroelectrica) pentru rezolvarea complexelor probleme tehnice și de cercetare inerente unui sistem atât de complex. DSEE participă constant și la realizarea de proiecte de cercetare europeană de înalt nivel, finanțate de-a lungul vremii de Comisia Europeană prin programele FP6, FP7 și Orizont 2020.

Mai multe detalii pe: http://dsee.upb.ro/
Virgilius Ionel DUMBRAVĂ

Director de departament

Prof.dr.ing. Virgilius Ionel DUMBRAVĂ

Biografie ›