Proiecte de cercetare finalizate

Regenerabile in retele electrice stabile – RESERVE

coordinator
Coordonator: Conf.dr.ing. Lucian TOMA
budget
Buget: 4.996.652,50 EUR

Contactor membrane coupled with the chemical absorption process for capturing CO2 generated by power plants - MEMCAP

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Cristian DINCĂ

Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului şi climei – HORESEC

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Gheorghe LĂZĂROIU
budget
Buget: 5.287.500 lei

Optimizarea şi validarea instalaţiei pilot demonstrativa de captare CO2 utilizând tehnologia prin absorbţie chimică

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Cristian DINCĂ
budget
Buget: 600.000 lei

Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Tiberiu APOSTOL
budget
Buget: 10.666.000 lei

Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din Biomasă (BIONov-PyroTECH)

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Dorin BOLDOR (Louisiana State University, USA)
budget
Buget: 8.974.823 lei

BRIDGE GRANT – Transfer de cunoaștere la agentul economic

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC
budget
Buget: 460.000 lei

Sisteme energetice inteligente în arii protejate

coordinator
Coordonator: Conf.dr.ing. Georgiana DUNCA
budget
Buget: 2.746.371 lei / Buget UPB: 88.166 lei

Solutii de extindere a cotei de integrare a surselor de energie regenerabila conectate la reteaua electrica - ESERCON

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. George Cristian LĂZĂROIU
budget
Buget: 60.000 lei

Fundamentarea deciziei de remediere a siturilor poluate cu produse petroliere utilizând modelul sursă-cale-receptor şi analiza cost-beneficiu

coordinator
Coordonator: Conf.dr.ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ
budget
Buget: 263.250 lei

Reometria fluidelor complexe in prezenta suprafetelor structurate

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Corneliu BĂLAN
budget
Buget: 309.292 lei

Vector energetic inovativ hidrogen-biomasa solida

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Gheorghe LĂZĂROIU
budget
Buget: 246.845,94 lei

TURBINE hidraulice transversale pentru picosisteme bazate pe energii regenerabile ( PICOTURB)

coordinator
Coordonator: Ș.l.dr.ing Andrei DRAGOMIRESCU
budget
Buget: 70.000 lei

Dinamica bulelor cavitationale generate cu pulsuri de ultrasunete focalizate de mare intensitate

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Emil BRUJAN
budget
Buget: 1075725 lei

Strategii de conducere bazate pe tehnici de control avansat pentru optimizarea performantelor stațiilor de epurare a apelor uzate si reducerea consumurilor energetice

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Diana ROBESCU
budget
Buget: 70.000 lei

Clădiri inteligente cu consum foarte redus de energie

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Adrian BADEA
budget
Buget: 378.835 lei

Optimizarea tehnico-economica si a impactului asupra mediului a integrarii tehnologiilor CCS in centralele electrice pe combustibili fosili solizi si surse energetice regenerabile

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Cristian DINCĂ
budget
Buget: 698.563 lei

Linie tehnologica operationala pentru conversia deseurilor in gaz de sinteza superior si producere de energie electrica

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU
budget
Buget: 834.936 lei

Acumulator redox cu capacitate de încărcare rapidă, ca sursă principală de energie pentru autovehiculele electrice - EV-BAT

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. George Cristian LĂZĂROIU
budget
Buget: 69.908 lei

Tabacarie verde - modalitati de valorificare energetica a deseurilor biodegradabile - TANGREEN

coordinator
Coordonator: Raluca Cătălina MOCANU
budget
Buget: 323.806 lei

Instalatie hibrida pentru potabilizarea apei prin osmoza inversa de presiune scazuta si denitrificarea cu pile de biocombustie a apei reziduale - IPOIDEN

coordinator
Coordonator: Prof.dr.ing. Adrian CIOCĂNEA
budget
Buget: 456.080 lei