Examen diplomă
2021 - 2022

Domeniu

Inginerie Energetică

Energetică şi Tehnologii Nucleare - ETN
calendar
04 Jul 2022
calendar
09:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Niculae MIHĂILESCU – membru
3. Ş.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
4. Ş.l. dr. ing. Lazaro Gabriel PAVEL - membru
5. Ş.l. dr. ing. Roxana NISTOR – membru
6. Ş.l. dr.ing. Laurenţiu LIPAN – membru
7. As. drd. Ing. Cristian GHEORGHIU – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 23.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 4.07-5.07.2022 ora 9:00 in sala ENb 104.

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii Nucleare

Hidroenergetică - HE
calendar
06 Jul 2022
calendar
09:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Georgiana DUNCA – preşedinte
2. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – membru
3. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE – membru
4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
5. Ș.l. dr. ing. Angela NEAGOE –membru
6. As. drd. ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 22.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 6.07-7.07.2022, ora: 9:00 in sala ELa 217b.

02-ENERG-DIPLOMA-Hidroenergetica

Managementul Energiei - ME
calendar
04 Jul 2022
calendar
10:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Horia NECULA - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN - membru
3. Prof. dr. ing. Roxana PĂTRASCU - membru
4. Prof. dr. ing. Radu PORUMB - membru
5. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – membru 
6. Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU – membru
7. Ş.l. dr. ing. Virginia VASILE - secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 21.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 4.07-6.07.2022, ora: 9:00 in sala EH 017.

02-ENERG-DIPLOMA-Managementul Energiei

Ingineria Sistemelor Electroenergetice - ISE
calendar
04 Jul 2022
calendar
09:00
Comisie

Comisie ISE - 4 ani

  1. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – președinte
  2. Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru
  3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
  4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru
  5. Prof. dr. ing. Radu PORUMB – membru
  6. Ş.l. dr. ing. Tudor LEONIDA - membru
  7. As. drd. ing. Andrei TUDOSE – secretar

Comisie ISE - 5 ani

1. Prof. dr. ing. Radu PORUMB – președinte
2. Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru
3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru
5. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – membru
6. Ş.l. dr. ing. Tudor LEONIDA – membru
7. As. drd. ing. Andrei TUDOSE – secretar 
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 21.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 4.07-5.07.2022, ora: 9:00 in sala EI 204.

Sesiune examen diplomă ISE - 5 ani: 5.07.2022, ora: 8:30 in sala EI 204.

02-ENERG-DIPLOMA-Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Termoenergetică - TE
calendar
06 Jul 2022
calendar
09:00
Comisie
	1. Prof.dr.ing. George DARIE – preşedinte
2. Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU – membru
3. Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ – membru
4. Ş.l. dr.ing. Mihaela NORIŞOR – membru
5. Ş.l. dr.ing. Diana TUȚICĂ (BAN)– membru
6. Ş.l. dr.ing. Bogdan CARUTAȘIU– secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 24.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 6.07.2022 ora: 9.00 in salaEG 110.

02-ENERG-DIPLOMA-Termoenergetica

Energetică și Tehnologii de Mediu - ETM
calendar
07 Jul 2022
calendar
09:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
3. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – membru
4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
6. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – membru
7. Ș.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 23.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 7.07-8.07.2022, ora: 9:00 in sala ELa 024.

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii de Mediu

Energetică și Tehnologii Informatice - ETI
calendar
06 Jul 2022
calendar
09:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. George Cristian LAZAROIU - președinte
2. Prof. dr. ing. Daniela HOSSU - membru
3. Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC- membru
4. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU - membru
5. Ş.l. dr.ing. Valentin BOICEA – membru
6. Ş.l. dr. ing Alexandru MANDIS – secretar 
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 22.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 6.07-7.07.2022, ora: 9:00 in sala: EI 204.

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii Informatice

Energetică și Ingineria Fluidelor - EIF
calendar
13 Sep 2021
calendar
09:00
Comisie

Informațiile vor apărea în curând

Alte informații

Informațiile vor apărea în curând


Domeniu

Inginerie și Management

Inginerie Economică în Domeniul Electric Electronic Şi Energetic - ETM
calendar
07 Jul 2022
calendar
09:00
Comisie
1. Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC – preşedinte
2. Conf. dr. ing. Cătălina ALEXE – membru
3. Ş.l. dr. ing. Ionut ISTRATE BITIR – membru
4. Ş.l. dr. ing. Nela SLAVU – membru
5. Ş.l. dr. ing. Mirona Ana-Maria POPESCU – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 20.06-24.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 7.07.2022, ora: 9:00 in sala: EH 017.

02-ENERG-DIPLOMA-Inginerie Economica in Domeniul Electric, Electronic si Energetic


Domeniu

Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie - ETM
calendar
08 Jul 2022
calendar
14:00
Comisie
1. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – membru
3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
6. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – membru
7. Ș.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 20.06-24.06.2022.

Sesiune examen diplomă: 8.07.2022, ora: 14:00 in sala: ELa 024.

02-ENERG-DIPLOMA-Inginerie si Protectia Mediului in Industrie


PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 31.05.2022

  1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022 și Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2021-2022, semestrul II și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de licență în sesiunea iunie-iulie 2022.

  2. Se pot prezenta la examenul de diplomă numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2022;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de diplomă

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 20.06-24.06.2022 in intervalul orar 9-14, pentru fiecare program de studii de licenţă.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si conducator, se depune la Secretariatul Facultăţii și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) proiectul de diplomă si tema proiectului de diploma semnata, se incarca on-line pe platforma Moodle si se depun la Secretariatul Facultăţii;

c) dovada eliberata de secretarul comisiei de examen ca a incarcat on-line proiectul se depune la Secretariatul Facultăţii;

d) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului se depune la Secretariatul Facultăţii şi în format electronic, scanat, se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

e) declarația de originalitate a proiectului de diplomă; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si coordonator, şi se depune la Secretariatul Facultăţii, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

f) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale; astfel absolvenții promotiilor anterioare care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vor completa chestionarul prin accesarea link-ului: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2022;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății;

h) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Secretarul comisiei de diplomă va prelua toate documentele necesare pentru examen de la Secretariatul Facultăţii.