Examen diplomă
2022 - 2023

Domeniu

Inginerie Energetică

Energetică şi Tehnologii Nucleare - ETN
calendar
13 Sep 2023
calendar
10:00
Comisie

Componenţa comisiei:

Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – preşedinte

Prof.dr.ing.Ioana OPRIȘ – Membru

Ş.l. dr. ing. Andrei BUDU – Membru

Ş.l. dr. ing. Roxana NISTOR – Membru

Ş.l. dr.ing. Laurenţiu LIPAN – Membru

As. drd. Ing. Ana-Victoria DUMITRESCU – secretar

Membrii supleanţi:

Conf.dr.ing.Victor CENUȘĂ – Membru

Ș.l.dr.ing.Nela SLAVU - Membru

As.dr.ing. Mădălina BARBU - Secretar

Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 13 septembrie 2023 ora 10:00, sala ELa123

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii Nucleare

Hidroenergetică - HE
calendar
12 Sep 2023
calendar
10:00
Comisie

Componenţa comisiei:

Conf.dr.ing. Georgiana DUNCA – Preşedinte

Conf.dr.ing. Diana Maria BUCUR – Membru

Conf.dr.ing. Daniela Elena GOGOAȘE – Membru

Conf.dr.ing. Liana Ioana VUȚĂ – Membru

Ș.l.dr.ing. Angela NEAGOE – Membru

As.drd.ing. Ionuț Stelian GRECU – Secretar

Membrii supleanţi:

Prof.dr.ing. Sanda-Carmen GEORGESCU – Membru

Ş.l.dr.ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – Membru

Ș.l.dr.ing. Georgiana Claudia VASILIU – Secretar

Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 12 septembrie 2023 ora 10:00, sala ELa-217b.

02-ENERG-DIPLOMA-Hidroenergetica

Managementul Energiei - ME
calendar
11 Sep 2023
calendar
09:00
Comisie

Componenţa comisiei:

Prof. dr. ing. Horia NECULA - preşedinte

Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN - membru

Prof. dr. ing. Roxana PĂTRAȘCU – membru

Prof.dr.ing. Radu PORUMB - Membru

Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – membru

Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU – membru

Ş.l. dr. ing. Virginia PETRE – secretar

Membrii supleanţi:

Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC - Membru

Ș.l.dr.ing. Gabriela TANASIEV - Membru

As.dr.ing. Cristian GHEORGHIU - secretar

Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 11 septembrie 2023 ora 9:00, sala Sala EH-017

02-ENERG-DIPLOMA-Managementul Energiei

Ingineria Sistemelor Electroenergetice - ISE
calendar
11 Sep 2023
calendar
09:00
Comisie

Componenţa comisiei:

Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – președinte

Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru

Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru

Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru

Prof. dr. ing. Radu PORUMB – membru

Ş.l. dr. ing. Tudor LEONIDA - membru

As. drd. ing. Andrei TUDOSE – secretar

Membrii supleanți

Prof.dr.ing. Mihai SĂNDULEAC - membru supleant

Ș.l.dr.ing. Dorian SIDEA – membru supleant

As. drd. ing. Nicolae ANTON - secretar

Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 11 septembrie 2023 ora 9:00, sala EI-204

02-ENERG-DIPLOMA-Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Termoenergetică - TE
calendar
13 Sep 2023
calendar
12:00
Comisie

Componenţa comisiei

Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU – Președinte

Prof.dr.ing. Gabriel NEGREANU - Membru

Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ – Membru

Ş.l. dr.ing. Mihaela NORIŞOR – Membru

Ş.l. dr.ing. Diana BAN– Membru

As. dr.ing. Mădălina BARBU – Secretar

Membrii supleanţi:

Prof.dr.ing.Roxana PĂTRAȘCU - Membru

Prof.dr.ing. George DARIE - Membru

As.drd.ing. Ana-Victoria DUMITRESCU - Secretar	 
	
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 13 septembrie 2023. ora 12:00, sala EG-214

02-ENERG-DIPLOMA-Termoenergetica

Energetică și Tehnologii de Mediu - ETM
calendar
12 Sep 2023
calendar
09:00
Comisie

Componenţa comisiei:

Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – Preşedinte

Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – Membru

Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – Membru

Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – Membru

Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – Membru

Ș.l.dr.ing. Corina BONCESCU – Secretar

Membrii supleanţi:

Prof. dr.ing. Tiberiu APOSTOL – Membru

Ș.l.dr.ing. Gabriela IONESCU

Ş.l. dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – Secretar   
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 12 septembrie 2023 ora 9:00, sala ELa-024

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii de Mediu

Energetică și Tehnologii Informatice - ETI
calendar
11 Sep 2023
calendar
11:00
Comisie

Componenţa comisiei:

Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU - președinte

Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC- membru

Conf. dr. ing. Constantin IONESCU - membru

Conf. dr.ing. Victor CENUŞĂ – membru

S.l.dr. ing. Nela SLAVU – membru

Ş.l. dr. ing Alexandru MANDIȘ– secretar

Membrii supleanți

Prof. dr. ing. Daniela HOSSU - membru supleant

Conf.dr.ing. Valentin BOICEA – membru supleant

Ș.l.dr.ing. Mihaela NORIȘOR – secretar

Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 11 septembrie 2023 ora 11:00, sala EI-204

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii Informatice


Domeniu

Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie - ETM
calendar
12 Sep 2023
calendar
12:00
Comisie

Componenţa comisiei:

Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – Preşedinte

Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – Membru

Ș.l.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – Membru

Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – Membru

Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – Membru

Ș.l.dr.ing. Corina BONCESCU – Secretar

Membrii supleanţi:

Prof.dr.ing. Tiberiu APOSTOL – Membru

Ș.l.dr.ing. Gabriela IONESCU Membru

Ş.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – Secretar

Alte informații

Examen de diplomă sesiunea septembrie 2023

Data susţinerii examenului: 12 septembrie 2023 ora 12:00, sala ELa-024


Model de elaborare a temei lucrării de diplomă

Model de elaborare a lucrării de diplomă

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 18.07.2023

  1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023 și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de licență în sesiunea iunie-iulie 2023.

  2. Se pot prezenta la examenul de diplomă numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2023;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de diplomă

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 28.08 – 08.09.2023 in intervalul orar 9-14, pentru fiecare program de studii de licenţă.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si conducator, se depune la Secretariatul Facultăţii și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) proiectul de diplomă si tema proiectului de diploma semnata, se incarca on-line pe platforma Moodle si se depun la Secretariatul Facultăţii;

c) dovada eliberata de secretarul comisiei de examen ca a incarcat on-line proiectul se depune la Secretariatul Facultăţii;

d) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului se depune la Secretariatul Facultăţii şi în format electronic, scanat, se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

e) declarația de originalitate a proiectului de diplomă; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si coordonator, şi se depune la Secretariatul Facultăţii, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

f) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale; astfel absolvenții promotiilor anterioare care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vor completa chestionarul prin accesarea link-ului: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2023;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății;

h) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Secretarul comisiei de diplomă va prelua toate documentele necesare pentru examen de la Secretariatul Facultăţii.