Examen diplomă
2022 - 2023

Domeniu

Inginerie Energetică

Energetică şi Tehnologii Nucleare - ETN
calendar
03 Mar 2023
calendar
10:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Niculae MIHĂILESCU – membru
3. Ş.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
4. Ş.l. dr. ing. Lazaro Gabriel PAVEL - membru
5. Ş.l. dr. ing. Roxana NISTOR – membru
6. Ş.l. dr.ing. Laurenţiu LIPAN – membru
7. As. drd. Ing. Cristian GHEORGHIU – secretar 
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 03.03.2023 ora 10:00, sala ENb104

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii Nucleare

Hidroenergetică - HE
calendar
27 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
1. Conf. dr. ing. Georgiana DUNCA – preşedinte
2. Conf. dr. ing. Diana Maria BUCUR – membru
3. Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE – membru
4. Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
5. Ș.l. dr. ing. Angela NEAGOE –membru
6. As. drd. ing. Ionuț Stelian GRECU – secretar
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 27.02.2023 ora 10:00, sala ELa217b

02-ENERG-DIPLOMA-Hidroenergetica

Managementul Energiei - ME
calendar
28 Feb 2023
calendar
09:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Horia NECULA - preşedinte
2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN - membru
3. Prof. dr. ing. Roxana PĂTRASCU - membru
4. Prof. dr. ing. Radu PORUMB - membru
5. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – membru 
6. Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU – membru
7. Ş.l. dr. ing. Virginia VASILE - secretar
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 28.02.2023 ora 9:00, sala EH017

02-ENERG-DIPLOMA-Managementul Energiei

Ingineria Sistemelor Electroenergetice - ISE
calendar
02 Mar 2023
calendar
12:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – președinte
2. Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru
3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru
5. Prof. dr. ing. Radu PORUMB – membru
6. Ş.l. dr. ing. Tudor LEONIDA - membru
7. As. drd. ing. Andrei TUDOSE – secretar 
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 12:00, sala EI204

02-ENERG-DIPLOMA-Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Termoenergetică - TE
calendar
28 Feb 2023
calendar
10:00
Comisie
  1. Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU – preşedinte
2. Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ – membru
3. Ş.l. dr.ing. Mihaela NORIŞOR – membru
4. Ş.l. dr.ing. Diana TUȚICĂ (BAN)– membru
5. Ş.l. dr.ing. Bogdan CARUTAȘIU– secretar
	
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 28.02.2023 ora 10:00, sala EHs002

02-ENERG-DIPLOMA-Termoenergetica

Energetică și Tehnologii de Mediu - ETM
calendar
02 Mar 2023
calendar
09:00
Comisie
1. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – preşedinte
2. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – membru
3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
6. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – membru
7. Ș.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 09:00, sala ELa024.

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii de Mediu

Energetică și Tehnologii Informatice - ETI
calendar
02 Mar 2023
calendar
12:30
Comisie
1. Prof. dr. ing. George Cristian LAZAROIU - președinte
2. Prof. dr. ing. Daniela HOSSU - membru
3. Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC- membru
4. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU - membru
5. Ş.l. dr.ing. Valentin BOICEA – membru
6. Ş.l. dr. ing Alexandru MANDIS – secretar 
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 12:30, sala EI206

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii Informatice


Domeniu

Inginerie și Management

Inginerie Economică în Domeniul Electric Electronic Şi Energetic - ETM
calendar
02 Mar 2023
calendar
10:00
Comisie
1. Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC – preşedinte
2. Conf. dr. ing. Cătălina ALEXE – membru
3. Ş.l. dr. ing. Ionut ISTRATE BITIR – membru
4. Ş.l. dr. ing. Nela SLAVU – membru
5. Ş.l. dr. ing. Mirona Ana-Maria POPESCU – secretar
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 10:00, sala EH017


Domeniu

Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie - ETM
calendar
02 Mar 2023
calendar
09:30
Comisie
1. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – preşedinte
2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – membru
3. Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
6. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN – membru
7. Ș.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar
Alte informații

Examen de diplomă sesiunea februarie-martie 2023

Susținerea va avea loc pe 02.03.2023 ora 09:30, sala ELa024


Model de elaborare a temei lucrării de diplomă

Model de elaborare a lucrării de diplomă

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 31.01.2023

  1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza **Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022 și Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2021-2022 ** și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de licență în sesiunea februarie-martie 2023.

  2. Se pot prezenta la examenul de diplomă numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2022;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de diplomă

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 13.02-17.02.2023 in intervalul orar 9-14, pentru fiecare program de studii de licenţă.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si conducator, se depune la Secretariatul Facultăţii și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) proiectul de diplomă si tema proiectului de diploma semnata, se incarca on-line pe platforma Moodle si se depun la Secretariatul Facultăţii;

c) dovada eliberata de secretarul comisiei de examen ca a incarcat on-line proiectul se depune la Secretariatul Facultăţii;

d) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului se depune la Secretariatul Facultăţii şi în format electronic, scanat, se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

e) declarația de originalitate a proiectului de diplomă; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si coordonator, şi se depune la Secretariatul Facultăţii, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

f) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale; astfel absolvenții promotiilor anterioare care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vor completa chestionarul prin accesarea link-ului: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2022;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății;

h) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Secretarul comisiei de diplomă va prelua toate documentele necesare pentru examen de la Secretariatul Facultăţii.