Examen diplomă
2023 - 2024

Domeniu

Inginerie Energetică

Termoenergetică - TE
calendar
28 Feb 2024
calendar
12:00
Comisie
 1. Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU – președinte
 2. Prof.dr.ing. Gabriel NEGREANU - Membru
 3. Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ – Membru
 4. Ş.l. dr.ing. Mihaela NORIŞOR – Membru
 5. Ş.l. dr.ing. Diana BAN– Membru
 6. As.dr.ing. Cristian GHEORGHIU - secretar

Membrii supleanţi:

 1. Prof.dr.ing.Roxana PĂTRAȘCU - Membru
 2. Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC - Membru
 3. As.drd.ing. Ana-Victoria DUMITRESCU - Secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie-martie 2024

Data susţinerii examenului: 28 februarie 2024 ora 12:00, sala ENc001

Diploma - Termoenergetica (TE)

Energetică şi Tehnologii Nucleare - ETN
calendar
27 Feb 2024
calendar
10:00
Comisie
 1. Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – preşedinte
 2. Prof.dr.ing.Ioana OPRIȘ – Membru
 3. Ş.l. dr. ing. Andrei BUDU – Membru
 4. Ş.l. dr. ing. Roxana NISTOR – Membru
 5. Conf. dr.ing. Laurenţiu LIPAN – Membru
 6. As. drd. Ing. Ana-Victoria DUMITRESCU – secretar

Membrii supleanţi:

 1. Conf.dr.ing.Victor CENUȘĂ – Membru
 2. Ș.l.dr.ing.Nela SLAVU - Membru
 3. As.dr.ing. Cristian GHEORGHIU - Secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie -martie 2024

Data susţinerii examenului: 27 februarie 2024 ora 10:00, sala ENb 104

Diploma - Energetică și Tehnologii Nucleare (ETN)

Ingineria Sistemelor Electroenergetice - ISE
calendar
27 Feb 2024
calendar
12:00
Comisie
 1. Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – președinte
 2. Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru
 3. Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
 4. Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru
 5. Prof. dr. ing. Radu PORUMB – membru
 6. Ş.l. dr. ing. Tudor LEONIDA - membru
 7. As. drd. ing. Andrei TUDOSE – secretar

Membrii supleanți

 1. Prof.dr.ing. Mihai SĂNDULEAC - membru supleant
 2. Ș.l.dr.ing. Dorian SIDEA – membru supleant
 3. As. drd. ing. Nicolae ANTON - secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie - martie 2024

Data susţinerii examenului: 27 februarie 2024 ora 12:00, sala Sala EI 204

Diploma - Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISE)

Managementul Energiei - ME
calendar
26 Feb 2024
calendar
09:00
Comisie
 1. Prof. dr. ing. Horia NECULA - preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN - membru
 3. Prof. dr. ing. Roxana PĂTRAȘCU – membru
 4. Prof.dr.ing. Radu PORUMB - Membru
 5. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – membru
 6. Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU – membru
 7. Ş.l. dr. ing. Virginia VASILE – secretar

Membrii supleanţi:

 1. Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC - Membru
 2. Ș.l.dr.ing. Gabriela TANASIEV - Membru
 3. As.dr.ing. Cristian GHEORGHIU - secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie-martie 2024

Data susţinerii examenului: 26 februarie 2024 ora 9:00, sala EH 107

Diploma - Managementul energiei (ME)

Hidroenergetică - HE
calendar
01 Mar 2024
calendar
10:00
Comisie
 1. Conf.dr.ing. Georgiana DUNCA – Preşedinte
 2. Prof.dr.ing. Diana Maria BUCUR – Membru
 3. Conf.dr.ing. Daniela Elena GOGOAȘE – Membru
 4. Conf.dr.ing. Liana Ioana VUȚĂ – Membru
 5. Ș.l.dr.ing. Angela NEAGOE – Membru
 6. As.dr.ing. Ionuț Stelian GRECU – Secretar

Membrii supleanţi:

 1. Prof.dr.ing. Sanda-Carmen GEORGESCU – Membru
 2. Ş.l.dr.ing. Vlad Florin PÎRĂIANU – Membru
 3. Ș.l.dr.ing. Georgiana Claudia VASILIU – Secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie-martie 2024

Data susţinerii examenului: 1 martie 2024. ora 10:00, sala ELa217b

Diploma - Hidroenergetică (HE)

Energetică și Tehnologii de Mediu - ETM
calendar
27 Feb 2024
calendar
09:00
Comisie
 1. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – Preşedinte
 2. Prof.dr.ing. Diana Mariana COCÂRȚĂ - Membru
 3. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – Membru
 4. Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – Membru
 5. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – Membru
 6. Ș.l.dr.ing. Andreya ȘERBAN – Secretar

Membrii supleanţi:

 1. Prof. dr.ing. Tiberiu APOSTOL – Membru
 2. Ș.l.dr.ing. Gabriela IONESCU
 3. Ş.l. dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – Secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie-martie 2024

Data susţinerii examenului: 27 februarie 2024 ora 9:00, sala ELa010-011

Diploma - Energetică și Tehnologii de Mediu (ETM)

Energetică și Tehnologii Informatice - ETI
calendar
27 Feb 2024
calendar
12:30
Comisie
 1. Prof. dr. ing. George Cristian LĂZĂROIU - președinte
 2. Prof. dr. ing. Eduard MINCIUC- membru
 3. Conf. dr. ing. Constantin IONESCU - membru
 4. Conf. dr.ing. Victor CENUŞĂ – membru
 5. S.l.dr. ing. Nela SLAVU – membru
 6. Ş.l. dr. ing Alexandru MANDIȘ– secretar

Membrii supleanți

 1. Prof. dr. ing. Daniela HOSSU - membru supleant
 2. Conf.dr.ing. Valentin BOICEA – membru supleant
 3. Ș.l.dr.ing. Mihaela NORIȘOR – secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie-martie 2024

Data susţinerii examenului: 27 februarie 2024 ora 12:30, sala EI 204

Diploma - Energetică și Tehnologii Informatice (ETI)


Domeniu

Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie - ETM
calendar
27 Feb 2024
calendar
08:30
Comisie
 1. Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – Preşedinte
 2. Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – Membru
 3. Conf.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – Membru
 4. Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – Membru
 5. Ș.l.dr.ing. Constantin STAN - membru
 6. Ș.l.dr.ing. Corina BONCESCU – Secretar

Membrii supleanţi:

 1. Prof.dr.ing. Tiberiu APOSTOL – Membru
 2. Conf.dr.ing. Gabriela IONESCU Membru
 3. Ş.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – Secretar
Alte informații

Examen de diplomă Sesiunea februarie-martie 2024

Data susţinerii examenului: 27 februarie 2024 ora 08:30, sala ELa 010-011

Diploma


Model de elaborare a temei lucrării de diplomă

Model de elaborare a lucrării de diplomă

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 18.01.2024

 1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2023-2024 și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de licență în sesiunea februarie-martie 2024.

 2. Se pot prezenta la examenul de diplomă numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2023;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.

3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de diplomă

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 12.02 - 16.02.2024 in intervalul orar 9-14, pentru fiecare program de studii de licenţă.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si conducator, se depune la Secretariatul Facultăţii și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) proiectul de diplomă si tema proiectului de diploma semnata, se incarca on-line pe platforma Moodle si se depun la Secretariatul Facultăţii;

c) dovada eliberata de secretarul comisiei de examen ca a incarcat on-line proiectul se depune la Secretariatul Facultăţii;

d) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului se depune la Secretariatul Facultăţii şi în format electronic, scanat, se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

e) declarația de originalitate a proiectului de diplomă; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent si coordonator, şi se depune la Secretariatul Facultăţii, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

f) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale; astfel absolvenții promotiilor anterioare care nu pot completa chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/, vor completa chestionarul prin accesarea link-ului: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2023;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății;

h) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Secretarul comisiei de diplomă va prelua toate documentele necesare pentru examen de la Secretariatul Facultăţii.