Centre cercetare

CENTRUL DE CERCETĂRI ENERGETICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

CCEPM este o organizație profesională creată în cadrul Universității “POLITEHNICA” din București în scopul participării la progresul științei, tehnicii și tehnologiei în țara noastră în domeniul energeticii și protecției mediului.

Centrul desfășoară activități în următoarele domenii:

 • monitorizarea și conducerea proceselor energetice și de protecția mediului;
 • concepția, realizarea și promovarea unor instalații performante în domeniul protecției mediului;
 • concepția, realizarea și implementarea unor instalații performante în domeniile acționărilor hidraulice și pneumatice, aparaturii de măsurare și control, echipamentelor electrice;
 • modelarea, simularea și proiectarea asistată de calculator a proceselor termohidraulice;
 • fiabilitatea, stabilitatea și securitatea sistemelor electroenergetice;
 • dezvoltarea metodelor avansate de sinteză a proceselor energetice bazate pe sistemele de inteligență artificială;
 • dezvoltarea simulatoarelor pentru sisteme energetice clasice și regenerative;
 • formarea specialiștilor în domeniul cercetării științifice aplicate;
 • determinarea eficienței energetice a echipamentelor și sistemelor energetice.

Domeniile de activitate pot fi orientate în acord cu potențialul științific existent și cu solicitările potențialilor beneficiari.

CONTACT

contact

Director centru, Prof.dr.ing. Nicolae VASILIU

CENTRUL NAȚIONAL INTERUNIVERSITAR PENTRU INGINERIA TENSIUNILOR ÎNALTE ȘI COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ 

Centrul Național Inter-universitar pentru Ingineria Tensiunilor Înalte (ITI) și Compatibilitate Electromagnetică (CEM), pe scurt TICEM, este o bază de cercetare cu utilizatori multipli (B.C.U.M.) realizată prin acțiunea comună a patru centre de cercetare, din Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea POLITEHNICA din Timișoara și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu scopul de a asigura facilități experimentale cercetării științifice și formării de specialiști în domeniul Compatibilității electromagnetice și în cel al Ingineriei Tensiunilor Înalte.

Obiectivele centrului de cercetare TICEM sunt:

 • dezvoltarea cercetării științifice, fundamentală și aplicativă;
 • integrarea sporită a cercetării științifice din România, în circuitul științific internațional;
 • formarea de resurse umane, înalt calificate, pentru învățământul superior/cercetare științifică/dezvoltare tehnologică;
 • oferirea de suport științific și tehnic întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul compatibilității electromagnetice și în cel al ingineriei tensiunilor înalte.

CONTACT

contact

Director centru, Prof.dr.ing. Ileana BĂRAN

Centrul de Cercetări Avansate pentru Materiale, Produse și Procese Inovative

Centrul de cercetare CAMPUS este atât un centru de cercetare de excelență universitară, cât și post-universitară (studii de licență, master, doctorat și post-doctorat), de educație permanentă și educație la distanță în domenii precum electronică, telecomunicații, automatică, tehnologia informației, inginerie electrică, chimie, energetică sau mecanică.

În cadrul CAMPUS, Facultatea de Energetică dispune de 8 laboratoare de cercetare-dezvoltare și inovare:

Infrastructura Integrată de Cercetări Complexe pentru aplicații din domeniul Energie-Mediu-Apă, IIC

IIC RENEWS este o infrastructură distribuită, cu localizare geografică / tematică în:

 • Universitatea POLITEHNICA din București – coordonator IIC RENEWS

 • INCD ICPE CA București – partener

 • INCDE ICEMENERG București – partener

 • INCD ICSI Râmnicu Vâlcea - partener.

RENEWS reprezintă un centru național de cercetare de excelență în domeniul energiei, mediului și apei în care facilitățile de cercetare, grupate pe laboratoare și având un anumit grad de flexibilitate în ce privește serviciile de prelucrare, stocare și furnizare a datelor, permit o evoluție pozitivă în abordarea temelor specifice, evaluarea sustenabilității infrastructurilor critice din energie, evaluarea și monitorizarea calității factorilor de mediu, a mecanismului schimbărilor climatice cât și modelarea și prognoza emisiilor de gaze cu efect de seră.

Activitățile de cercetare depășesc tratarea sectorială și se pot accesa teme care privesc întreaga rută energetică în corelare cu disponibilul de resurse și evoluția sistemelor inteligente, alături de teme care privesc utilizarea apei în contextul modificării sistemelor ecologice și schimbărilor climatice.

RENEWS reprezintă o facilitate unică în context românesc deoarece la nivel național nu mai există structuri de cercetare funcționale, modernizate, care să aibă abordarea conexată energie-mediu-apă. Această infrastructură complexă răspunde evoluțiilor din domeniile energiei, mediului și apei, la nivel național și internațional. Ea acoperă în mod complementar domeniul de specializare inteligentă: „Energie, Mediu și Schimbări Climatice” cu cele 3 subdomenii: Energie; Mediu și schimbări climatice; Sisteme inteligente pentru energie și mediu.

RENEWS permite și altor entități de cercetare să aibă acces la o serie de echipamente superioare sub aspectul performanțelor, dar și la un suport de cunoștinte care va constitui baza colaborării pentru alte proiecte colaborative.

Prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare RENEWS se creează condițiile ca UPB și partenerii săi (INCD ICPE CA, INCD ICSI Vâlcea și ICEMENERG) să poată aborda în cercetare tematici de vârf din domeniul energeticii – mediului-apei care să fie aliniate cu tendințele de nivel internațional.

CONTACT

contact

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU