Campus și servicii

Cămine

Facultatea de Energetică oferă cazare studenților în căminele P8, P17 și P26 din Complexul Studențesc Regie, situat in Splaiul Independentei, nr. 290, sector 6, București:

 • P8 - camere cu patru locuri  și grup sanitar propriu;
 • P17 - camere cu patru locuri, lavoar în cameră și grupuri sanitare comune la capetele culoarelor;
 • P26 - camere cu două locuri, lavoar în cameră și grupuri sanitare comune la capetele culoarelor.

Pentru fiecare cameră este asigurat accesul gratuit la internet.

Complexul Studențesc Regie cuprinde, de asemenea, o cantină, o spălătorie, un dispensar medical, un birou de poliție, mai multe magazine alimentare, centre de copiere, restaurante și cluburi.

Toate căminele U.P.B. au trecut în ultimii ani prin reparații capitale, acestea oferind la ora actuală condiții optime de cazare și studiu (în toate caminele au fost amenajate săli de lectură). Mobilierul – paturi, dulapuri, mese de studiu, scaune – și cazarmamentul (saltele, pilote, cearșafuri) sunt noi.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti, (reducere 100%);
 5. studenti cu dizabilitati, (reducere 50%);
 6. studenti aflati in regim de protectie speciala, (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie ce beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri sunt anexate: chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în calcul) – în original;
 • certificat de deces părinte/părinți - copie;
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;
 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.
Poze cămin

STUDENȚI ANUL I

Studenții anului I-licență și anul I-master găsesc cererea de cazare în format editabil (word) aici. Cererea va fi completată, semnată și transmisă la adresa de e-mail: camine.energetica@upb.ro
Toți studenții de anul I-licență care solicită cazare vor beneficia de un loc în căminele facultății.


STUDENȚI ANUL II, III și IV

Studenții anilor II, III și IV (licența) și II-master trebuie să își completeze cererile de cazare din contul de student (atenție, este posbil ca la un moment dat accesul la completarea cererii de cazare să fie restricționat!!!). Fără cererea de cazare completată în contul de student nu este posibilă cazarea.

Responsabil
Mihaela Amalia DIMINESCU

Prodecan

S.l.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU

Responsabil cu relația cu studenții și elevii

Cazări, cămine, burse, tabere, tutorat, vizite elevi, Polifest

Biografie ›