Campus și servicii

Cămine

Facultatea de Energetică oferă cazare studenților în căminele din Complexul Studențesc Regie, situat in Splaiul Independentei, nr. 290, sector 6, București:

Pentru fiecare cameră este asigurat accesul gratuit la internet.

Complexul Studențesc Regie cuprinde, de asemenea, o cantină, o spălătorie, un dispensar medical, un birou de poliție, mai multe magazine alimentare, centre de copiere, restaurante și cluburi.

Toate căminele U.P.B. au trecut în ultimii ani prin reparații capitale, acestea oferind la ora actuală condiții optime de cazare și studiu (în toate caminele au fost amenajate săli de lectură). Mobilierul – paturi, dulapuri, mese de studiu, scaune – și cazarmamentul (saltele, pilote, cearșafuri) sunt noi.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti, (reducere 100%);
 5. studenti cu dizabilitati, (reducere 50%);
 6. studenti aflati in regim de protectie speciala, (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie ce beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original/copie la Comisia de cazare a facultății (vor fi păstrate de comisie):

 • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/cadru didactic pensionar, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate (modelele de cereri sunt anexate: chiar dacă nu se respectă acest format toate cererile trebuie să conțină informațiile și semnăturile din modelele prezentate – în caz contrar nu vor fi luate în calcul) – în original;
 • certificat de deces părinte/părinți - copie;
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8)) - copie;
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces - copie;
 • urmași ai eroilor revoluției din 1989 - copie.
Poze cămin
Responsabil
Mihaela Amalia DIMINESCU

Prodecan

Conf.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU

Responsabil cu relația cu studenții, elevii și parteneriatele cu mediul socio-economic

Studenți (cazări, cămine, burse, tabere, tutorat, practica studențească); vizite elevi; organizare evenimente de promovare; materiale promoționale facultate.

Biografie ›