Studii

Activitatea de pregătire prin studii universitare de doctorat se asigură în domeniul Inginerie Energetică în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Energetică (SDE), înființată în anul 2012 ca urmare a restructurărilor generate de Legea nr. 1/2011, fiind partea componentă a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din Universitatea POLITEHNICA din București (IOSUD-UPB).

Mai multe informații găsiți pe: http://doctorat.energetica.upb.ro/prezentare.html