Departamente

Producerea și Utilizare a Energiei

Istorie

Departamentul de Producere și Utilizare a Energiei (DPUE) a luat ființă sub denumirea de Catedra de Centrale și Rețele Electrice, odată cu formarea Facultății de Energetică în anul 1950. În anul 1963 s-a desprins din aceasta, fiind denumită Catedra de Centrale Electrice, șef de catedră fiind profesorul Constantin Dinculescu.

Toate activitățile de cercetare ale DPUE vizează accelerarea tranziției unui sector bazat pe energia fosilă către un sector bazat pe energie durabilă cu emisii reduse de noxe.

DPUE este format din colective/laboratoare care acoperă din punct de vedere educațional și de cercetare următoarele domenii: generarea de energie din surse regenerabile de energie, centrale termoelectrice pe cărbune sau gaze naturale, optimizarea sistemelor, captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului, biocombustibili, decontaminarea solului, conversia biomasei în energie.

Scopul principal al DPUE constă în a oferi studenților o educație universitară de înaltă calitate orientată către aplicații, bazată pe echipamente tehnologice de ultimă generație asociate proceselor din centralele electrice alimentate cu combustibili fosili, proceselor bazate pe surse regenerabile de energie, sistemelor de încălzire centralizată, utilizării energiei, digitalizării sectorului energetic și impactului global asupra mediului a tuturor surselor de energie.

Responsabilități

DPUE este responsabil cu organizarea următoarelor programe de studii din cadrul Facultății de Energetică:

  • Managementul Energiei, licență;
  • Energetică și Tehnologii Nucleare, licență;
  • Termoenergetică, licență;
  • Surse Regenerabile de Energie, masterat;
  • Servicii Energetice, masterat;
  • Inginerie Nucleară, masterat;
  • Eficiență Energetică, masterat;
  • Energy Engineering, masterat în colaborare cu FILS.

Activitate

DPUE sprijină prin specialiștii săi derularea activităților didactice în celelalte programe de licență si de masterat ale Facultății de Energetică, dar și ale Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor.

DPUE participă la proiecte de cercetare europene și internaționale de anvergură, finalizate prin laboratoare, instalații și echipamente de înalt nivel tehnic, prin lucrări științifice remarcabile și prin brevete, recunoscute de comunitatea științifică și tehnică națională și internațională.

Mai multe detalii pe: http://dpue.upb.ro
Cristian Florian DINCĂ

Director de departament

Prof.dr.ing. Cristian Florian DINCĂ

Biografie ›