Admitere licență - informații

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență anul universitar 2022-2023 poate fi consultat prin accesarea https://admitere.pub.ro/.

Admitere anticipată

Această sesiune este închisă, vezi Sesiunea 3

Admitere

Această sesiune este închisă, vezi Sesiunea 3

Admitere completare

calendar admitere Calendar

Situația locurilor vacante poate fi vizualizată aici.

În perioada 24 iulie - 14 septembrie 2023 va fi organizată Sesiunea III - Admitere completare, pentru ocuparea locurilor vacante.

În cadrul Sesiunii III, admiterea se face printr-un concurs de dosare, bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3) și desfășurat în trei faze succesive:

Faza I - Înscriere

Faza II – Admitere

Faza III – Validare și înmatriculare

 • SIII-1 : 24.07-26.07.2023 (înscriere: 24.07-25.07.2023 ; validare\înmatriculare: 26.07.2023)
 • SIII-2: 27.07-28.08.2023 (înscriere: 27.07-27.08.2023 ; validare\înmatriculare: 28.08.2023)
 • SIII-3: 29.08-08.09.2023 (înscriere: 29.08-07.09.2023 ; validare\înmatriculare: 08.09.2023)
 • SIII-4: 09.09-14.09.2023 (înscriere: 09.09.-13.09.2023 ; validare\înmatriculare: 14.09.2023)

Sesiunea SIII-1

 • 24 - 26 iulie 2023

**Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.**

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

Înscrierea se poate face și la sediul facultății, zilnic între orele 8:00 - 16:00.

În data de 26.07.2023 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați, precum și locurile vacante disponibile pentru SIII-2 se afișează la ora 16:00.

Sesiunea SIII-2

 • 27 iulie – 28 august 2023

**Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.**

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

În data de 28.08.2023 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați, precum și locurile vacante disponibile pentru SIII-3 se afișează la ora 16:00.

Sesiunea SIII-3

 • 29 august – 8 septembrie 2023

**Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.**

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

Înscrierea se poate face și la sediul facultății, zilnic între orele 8:00 - 16:00.

În data de 08.09.2023 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați, precum și locurile vacante disponibile pentru SIII-4 se afișează la ora 16:00.

Sesiunea SIII-4

 • 9 septembrie – 14 septembrie 2023

**Candidații se înscriu pe site-ul https://admitere.pub.ro/.**

Dosarele de concurs vor fi verificate de către Comisia Locală de Admitere (CLA), iar dacă este nevoie de informații suplimentare candidatul este contactat telefonic.

Înscrierea se poate face și la sediul facultății, zilnic între orele 10:00 - 16:00.

În data de 14.09.2023 are loc validarea și înmatricularea. Listele cu candidații admiși și înmatriculați se afișează la ora 16:00.

Desfășurarea sesiunii
 • Înscriere Sesiunea SIII-4

  calendar admitere 09.09.2023 - 13.09.2023

  Pachetul de documente necesar înscrierii on-line a candidaților (vezi Anexa VII):

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

  ***Notă Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2023, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu (liceu (vezi Anexa VI). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-11), sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-12). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro. Candidații care au participat în sesiunile anterioare de admitere (Sesiunea I Admitere anticipată, respectiv Sesiunea II Admitere) și care la finalul sesiunii au fost declarați candidați cu barem îndeplinit, nu vor mai plăti taxa de înscriere în Sesiunea III Admitere-completare. Ea se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază, la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:
   • direct, prin platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
   • prin transfer bancar (realizat printr-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maximum 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.
 • Admitere Sesiunea SIII-4

  calendar admitere 09.09.2023 - 13.09.2023

  Documentele încărcate pe platformă sunt verificate, respectiv validate, de către Comisia Locală de Admitere. Candidatul va fi contactat telefonic în cazul în care sunt necesare unele modificări și pentru înmatriculare.

  	** MODUL DE NOTARE**
   
  

  Ierarhizarea candidaților în vederea admiterii se face pe baza următoarelor probe:

  Proba 1: Media la disciplina Matematică (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) (40%)

  Proba 2: Media din clasele a IX-a si a X-a la disciplina Fizică sau media din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplina Informatică (40%)

  Proba P3: Media generală de la Examenul național de Bacalaureat (20%)

 • Validare si înmatriculare Sesiunea SIII - 4

  calendar admitere 14.09.2023 - 14.09.2023

  Pachetul de documente necesar înscrierii on-line a candidaților (vezi Anexa VII):

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

  ***Notă Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2023, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

  • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu (liceu (vezi Anexa VI). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.VII-11), sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.VII-12). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro. Candidații care au participat în sesiunile anterioare de admitere (Sesiunea I Admitere anticipată, respectiv Sesiunea II Admitere) și care la finalul sesiunii au fost declarați candidați cu barem îndeplinit, nu vor mai plăti taxa de înscriere în Sesiunea III Admitere-completare. Ea se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază, la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:
   • direct, prin platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
   • prin transfer bancar (realizat printr-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Comercială Română (BCR), sau

  • Universitatea POLITEHNICA din București

  IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

  CUI 4183199,

  deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

  • Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maximum 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.
Rezultate