Admitere doctorat

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează continuu în perioada Aprilie-Septembrie 2022, conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în anul universitar 2022- 2023

Admiterea la doctorat se organizează la nivelul Şcolii doctorale de Inginerie Energetică (SDIEn) pentru domeniul de Inginerie energetică.

Informațiile despre admiterea la studii universitare de doctorat se găsesc la adresa http://doctorat.energetica.upb.ro/admitere.html