Mobilități Naționale

ARUT - Exchange - S

Mobilitățile studențești din cadrul Alianței Române a UniversitățilorTehnice (ARUT) facilitează schimbul de experiență între studenții universităților din ARUTpentru ca aceștia să beneficieze de cunoştinţele şi experienţa unui personal academic din cadrul altor universităţi membre ARUT, în vederea perfecţionării pregătirii lor profesionale.

Mobilităţile de studii se realizează pentru perioade de maximum 2 semestre pe ciclul de studii. Participarea la mobilităţi a studenților de la ciclul licență se poate face numai începând cu semestrul al 3-lea. Studenţii înmatriculaţi în an terminal, nu pot beneficia de mobilității în semestrul 2 al acestui an.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Regulamentul privind derularea mobilităților academic studențești în cadrul programului ARUT – Exchange S.

Regulament mobilități ARUT-S

Formular încriere mobilități ARUT 2019

Responsabil
Ion TRIȘTIU

Prodecan

Prof.dr.ing. Ion TRIȘTIU

Responsabil cu parteneriatele cu mediul socio-economic și mobilități studențești

Relația cu mediul socio-economic, practică, cursuri postuniversitare și de formare profesională, inserție absolvenți pe piața muncii, mobilități Erasmus și ARUT

Biografie ›