Surse Regenerabile de Energie - MS 9
[Master ]

Ce înseamnă ?

Pericolul asupra planetei noastre și a resurselor energetice este din ce în ce mai mare. Încălzirea globală, schimbările climatice și poluarea ridicată a aerului sunt efectele utilizăriii combustibillor fosili. Efectele negative ale acestora se pot reduce prin utilizarea de noi soluții de energie durabilă. Programul de masterat Surse Regenerabile de Energie (MS9) pregătește absolvenți cu cunoștințe și aptitudini pentru concepția, proiectarea și utilizarea tehnologiilor inovative de conversie a energiilor regenerabile (sisteme fotovoltaice, solar termic, pompe de căldură, eolian, energia apelor, hidrogen, biomasă), a sistemelor performante de stocare a energiei, precum și în elaborarea soluțiilor economico-financiare pentru implementarea eficientă a proiectelor în domeniul surselor regenerabile de energie.


Ce vei învăța?

Sisteme fotovoltaice;

Sisteme solare pasive;

Energia geotermală şi pompe de căldură;

Microhidrocentrale şi energia oceanelor;

Energia eoliană;

Hidrogen şi pile cu combustibil;

Sisteme de stocare a energiilor regenerabile;

Acționări electrice pentru SRE;

Mașini electrice pentru SRE;

Valorificarea energetică a combustibililor de suprafață;

Dezvoltare durabilă;

Impactul generării distribuite asupra rețelelor electrice;

Integrarea sistemelor de microgenerare distribuite în rețelele electrice;

Finanțarea proiectelor energetice.


Ce vei deveni?

Inginer specialist în energie regenerabilă;

Inginer specialist în energie eoliană;

Inginer specialist în energie solară;

Inginer de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale;

Inginer proiectare tehnologii energetice;

Manager proiect

... și lista se poate extinde.


Cine te angajează?

Companii industriale;

Companii energetice;

Institute de cercetare și proiectare în domeniul energetic;

Exemple: Engie, Honeywell, Electrica, Enel, TIAB, ICPE-CA, ICEMENERG, VINCI Energies, CAMUSAT

....și lista este departe de a fi completă.

contact
Responsabil
Assoc.Prof.PhD.Constantin IONESCU
ionescu.constantin@upb.ro