Eficiență Energetică - MS 4
[Master ]

Ce înseamnă ?

Programul de masterat Eficiență Energetică (MS4) te specializează în eficientizarea echipamentelor și instalațiilor termice și electrice industriale, tehnologii industriale eficiente energetic, cu consumuri și emisii specifice scăzute, utilizarea eficientă a energiei termice și electrice la consumatorii finali, precum și în sistemele de alimentare cu energie a acestora, cu un impact redus asupra mediului.


Ce vei învăța?

Elemente de statistică şi prelucrarea datelor;

Proiectare asistată de calculator;

Gestiunea energiei electrice;

Gestiunea energiei termice;

Sisteme pentru conducerea reţelelor electrice de distribuţie;

Digitalizarea în sectorul energetic;

Monitorizarea eficienţei energetice şi a calităţii energiei electrice;

Impactul utilizării energiei asupra mediului;

Instrumentaţie şi proceduri pentru audit electroenergetic;

Finanțarea proiectelor energetice;

Managementul proiectelor de eficiență energetică;

Managementul energiei la consumator;

Eficienţa energetică în clădiri;

Asigurarea calităţii serviciului energetic.


Ce vei deveni?

Cercetător în energetică industrială;

Auditor termoenergetică;

Auditor electroenergetică;

Inginer de cercetare în energetică industrială;

Inginer sisteme energetice;

Inginer proiectare tehnologii energetice;

Inginer management energetic

... și lista se poate extinde.


Cine te angajează?

Companii idustriale;

Companii energetice;

Companii de servicii energetice (ESCO);

Institute de cercetare și proiectare în domeniul energetic.

Exemple: ENEL; ENGIE; E.ON, CEZ, Asociaţia Companiilor de Utilităţi Energetice (ACUE), VEOLIA; VINCI Energies, HONEYWELL, RENAULT Technologie, ELSACO, ICPE CA, ICEMENERG

....și lista este departe de a fi completă

contact
Responsabil
Habil.Prof.phd.Eng. Roxana PĂTRAȘCU
roxana.patrascu@upb.ro