Monitorizarea şi Controlul Sistemelor Electroenergetice - MS 2
[Master ]

Ce înseamnă ?

Programul de masterat Monitorizarea și controlul sistemelor energetice (MS2) pregătește absolvenți cu cunoștințe și aptitudini privind monitorizarea, modelarea, simularea, controlul și optimizarea instalațiilor și sistemelor de transport/distribuție/utilizare a energiei electrice.


Ce vei învăța?

 • Managementul integrat al sistemelor electroenergetice;
 • Optimizare, siguranță și risc în exploatarea echipamentelor și sistemelor electroenergetice;
 • Tehnici de inteligență artificială în ingineria sistemelor electroenergetice;
 • Modelarea în regim dinamic a componentelor sistemului electroenergetic;
 • Stabilitatea la mici perturbaţii, stabilitatea tranzitorie şi stabilitatea pe termen lung a sistemelor electroenergetice inclusiv în prezenţa generării distribuite;
 • Sisteme SCADA;
 • Utilizarea produse software performante pentru analiza sistemelor electroenergetice interconectate – EUROSTAG, NEPLAN, EDSA, VSTAB, STABTEN, ETAP, MATLAB;
 • Analiza principalele categorii de probleme aferente eficienței energetice a sistemelor electroenergetice;
 • Utilizarea metodelor specifice programării nelineare pentru rezolvarea problemelor energetice;
 • Identificarea cauzelor și efectelor calității energiei electrice asupra sistemului electric şi asupra utilizatorilor de energie electrică;
 • Mentenanța echipamentelor

Ce vei deveni?

Inginer de cercetare în electroenergetică

Inginer rețele electroenergetice

Inginer tehnologii informatice în energetică

Inginer conducere și control sisteme de utilități energetice


Cine te angajează?

Companii/Administrații de Transport, Distribuție și Furnizare a energiei electrice naționale și regionale;

TRANSELECTRICA; ELECTRICA; ENEL; E.ON; DISTRIBUȚIE OLTENIA; HITACHI-ABB; SIEMENS; SCHNEIDER; GE; ENERGOBIT; EXIMPROD; ROMELECTRO; ENGIE; HONEYWELL; MONSSON; VEOLIA; NEOTRONIX

contact
Responsabil
Habil.Prof.PhD.Eng. Radu PORUMB
radu.porumb@upb.ro