Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă - MB 1
[Master ]

Ce înseamnă ?

Marile provocări cu care se confruntă omenirea, identificate prin obiectivele de dezvoltare durabilă, necesită formarea interdisciplinară a unor specialiști cu cunoștințe aprofundate în problemele de mediu și sustenabilitate, care să poată găsi soluții la aceste provocări și să promoveze și aplice principiile de dezvoltare durabilă în managementul și formularea strategiilor și politicilor de mediu ale companiilor. În cadrul programului de masterat complementar Managementul Mediului și Dezvoltare Durabilă (MB1), te vei specializa în monitorizarea și controlul mediului; metode de evaluare a impactului asupra mediului; tratarea deșeurilor solide; impactul generării distribuite asupra mediului și valorificarea energetică a biomasei; modelarea și simularea proceselor energetice și de mediu; tehnologii avansate pentru îndepărtarea poluanților din aer, apă și sol.


Ce vei învăța?

Tehnologii avansate de depoluare a aerului, apei și solului; Monitorizarea și informatizarea mediului; Tratarea deșeurilor solide; Sisteme sustenabile pentru tratarea apei; Reabilitarea surselor naturale de apă; Managementul sistemelor de mediu; Metode de evaluare a impactului asupra mediului; Valorificarea energetică a biomasei; Riscuri pentru sănătate în industria energetică; Impactul generării electrice distribuite asupra mediului; Dezvoltare durabilă și sustenabilitate.


Ce vei deveni?

Cercetător în ecologie și protecția mediului;

Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului;

Inginer de cercetare în inginerie sanitară și protecția mediului;

Specialist în management și remediere situri contaminate;

Expert ecolog;

Specialist în domeniul protecției mediului;

Responsabil de mediu;

Inspector protecţia mediului;

Consultant de mediu;

Expert în dezvoltare durabilă

... și lista se poate extinde.


Cine te angajează?

Institute de cercetare, dezvoltare, inovare;

Institute de învățământ superior;

Companii de consultanță în domeniul ingineriei mediului;

Companii implicate în proiectarea de echipamente și instalații pentru ingineria mediului;

Companii producătoare de echipamente din domeniul protecției mediului;

Companii de apă și administrații de apă;

Agenții de protecția mediului;

Garda Națională de Mediu;

Ministere și structuri administrative (primării, prefecturi, consilii locale);

Instituții publice și private;

ONG-uri;

Organizații internaționale din domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile

... și lista este departe de a fi completă.

contact
Responsabil
Assoc. Prof. PhD.Eng. Gabriela DUMITRAN
gabriela.dumitran@upb.ro