Servicii Energetice - MS 12
[Master ]

Ce înseamnă ?

Programul de studii de masterat interdisciplinar Servicii Energetice (MS12) pregătește absolvenți cu cunoștințe și aptitudini pentru realizarea concepţiei și proiectarea integrată pe verticală (producere, transport, distribuţie, utilizare) a sistemelor energetice (energie electrică, energie termică, apă, ventilație și climatizare) - stabilire structură de ansamblu a sistemului, dimensionare componente, care să conducă la atingerea funcţiilor obiectiv (eficienţă energetică maximă, rentabilitate economică, impact minimizat asupra mediului şi societăţii).


Ce vei învăța?

Surse de energie termica;

Vectori energetici;

Piata de energie si reglementari energetic;

Sisteme de stocare a energiilor regenerabile;

Sisteme de producere descentralizată a energiei electrice;

Sisteme de alimentare cu energie termica;

Sisteme de ventilaţie şi climatizare;

Sisteme de alimentare cu apa si ape uzate;

Sisteme de alimentare cu energie electrica;

Gestiunea energiei termice;

Monitorizarea performanţelor energetic;

Dezvoltarea integrata a sistemelor energetic;

Managementul proiectelor de eficienţă energetică;

Mentenanta sistemelor energetice;

Proiectare asistata de calculator;

Elemente de statistică şi prelucrarea datelor.


Ce vei deveni?

Inginer proiectant energetician

Inginer de cercetare în energetică industrial

Ainginer de cercetare în electroenergetică

Inginer conducere și control sisteme de utilități energetice

Inginer management energetic

Manager proiect

... și lista se poate extinde.


Cine te angajează?

Companii idustriale;

Companii energetice;

Companii de servicii energetice (ESCO);

Institute de cercetare și proiectare în domeniul energetic;

ENGIE;

ENEL;

E.ON;

CEZ;

Asociaţia Companiilor de Utilităţi Energetice (ACUE);

VEOLIA;

VINCI Energies;

HONEYWELL;

RENAULT Technologie;

ELSACO;

ICPE CA;

ICEMENERG

....și lista este departe de a fi completă.

contact
Responsabil
Lecturer PhD.Eng. Mihaela NORIȘOR
mihaela.norisor@upb.ro