Informatică Aplicată în Energetică - MS 11
[Master ]

Ce înseamnă ?

Programul de studii de masterat Informatică Aplicată în Energetică (MS11), te specializează în digitalizarea/informatizarea proceselor de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei, modelarea și simularea proceselor din echipamentele și sistemele energetice, precum și conducerea supervizată a instalațiilor energetice.


Ce vei învăța?

Automatizarea și informatizarea proceselor energetice;

Sisteme SCADA în conducerea sistemelor energetice;

Modelarea şi simularea instalațiilor electroenergetice bazate pe electronica de putere;

Modelarea şi simularea proceselor dinamice din sistemele electroenergetice;

Simularea dinamică a proceselor termohidraulice;

Programare matematică aplicată în optimizarea proceselor energetice;

Structuri de conducere ierarhizată în sistemele electroenergetice;

Mentenanţa staţiilor electrice;

Generarea dispersată şi impactul acesteia asupra reţelei electrice;

Compatibilitatea electromagnetică a instalaţiilor de automatizare;

Monitorizarea şi controlul calităţii energiei;

Aplicaţii ale tehnicilor de inteligenţă artificială în SEE;

Rețele electrice inteligente.


Ce vei deveni?

Inginer programare și optimizare a instalațiilor și proceselor energetice;

Inginer proiectant energetician;

Inginer tehnologii informatice în energetică;

Inginer de cercetare în electroenergetică;

Inginer conducere și control sisteme de utilități energetice.


Cine te angajează?

Companii din domeniul serviciilor energetice;

Companii producătoare de echipamente energetice;

Companii de consultanță în domeniul ingineriei energetice;

Companii dezvoltatoare de soluții software și de automatizări;

Companii telecom

... și lista se poate extinde.

Exemple: Siemens, General Electric, Hitachi ABB, EFACEC, Transelectrica, Teletrans, ASSYSTEM, Tractebel Engineering, Ernst & Young, KPMG, ENEL, ENGIE, E.ON, Delgaz Grid, Electrica, Enevo Group, Energobit, Eximprod, Hidroelectrica, VEOLIA, Monsson ... ....și lista este departe de a fi completă.

contact
Responsabil
Habil.Assoc.Prof.PhD.Eng. Lucian TOMA
lucian.toma@upb.ro