Inginerie Nucleară - MS 5
[Master ]

Ce înseamnă ?

Programul de masterat Inginerie Nucleară (MS5) pregătește absolvenți cu cunoștințe și aptitudini necesare pentru a asigura funcționarea sigură și economică a centralelor nucleare, controlul instalațiilor nucleare, precum și proiectarea de noi sisteme nucleare, cu stăpânirea mijloacelor moderne de modelare şi simulare și cu o solidă cunoaştere a legislaţiei în domeniul nuclear. Familiarizarea cu codurile de calcul utilizate pe scară largă în toate activităţile nucleare oferă posibilitatea unei integrări rapide în locurile de muncă de înaltă calificare pe care le oferă economia românească, dar şi cea europeană.


Ce vei învăța?

Fizica şi ingineria reactorilor precum şi utilizarea codurilor de calcul din domeniu;

Materiale nucleare pentru RN avansate;

Metode numerice;

Securitate nucleară şi influenţa factorului uman;

Modelarea / simularea regimurilor dinamice ale echipamentelor şi sistemelor CNE;

Sisteme CNE avansate;

Impactul radiaţiilor nucleare asupra mediului;

Protecţia contra radiaţiilor;

Termohidraulica RN;

Evaluarea probabilistică a securităţii nucleare;

Coduri de calcul;

Reglementări şi legislaţie nucleară;

Efectuare a analizelor de securitate nuclear;

Reactoare nucleare rapide.


Ce vei deveni?

Cercetator în centrale nuclearoelectrice

Inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice

Inginer in domeniul securitatii nucleare

... și lista se poate extinde.


Cine te angajează?

SN Nuclearelectrica, CNE Prod Cernavoda, ENERGONUCLEAR S.A., SCN Pitesti, CITON, CNCAN, Agentia Nucleara, Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive, Societăţi comerciale din asociaţia ROMATOM a utilizatorilor şi industriei nucleare din România (ROMIB, GENERAL CONCRETE, ONETECH ROMANIA, TRAPEC, ELCOMEX SA)

....și lista este departe de a fi completă.

contact
Responsabil
Prof. PhD.Eng. Daniel DUPLEAC
daniel.dupleac@upb.ro