Mobilități Internaționale

EELISA

Începând din anul 2020, Universitatea POLITEHNICA din București are privilegiul de a fi partener al alianței de Universități Europene EELISA - „European Engineering Learning Innovation and Science Alliance”.

EELISA este prima alianță a nouă instituții de învățământ superior din diferite țări din Europa, cu misiunea de transforma educația în inginerie și societatea prin definirea și implementarea unui model comun de inginer european care să răspundă provocărilor sociale și să îmbine tehnologiile inteligente cu nevoile de dezvoltare durabilă, pentru ocuparea unor poziții de înaltă calificare într-un mediu paneuropean.

Studenții pot beneficia de diverse oportunități oferite în cadrul alianței:

  • diploma EELISA (EELISA degree) - studenții își stabilesc programul de studii, având posibilitatea de a învăța la mai multe instituții partenere
  • certificatul EELISA (EELISA Credential), prin care se recunoaște implicarea studenților în comunitățile EELISA și contribuțiile acestora în identificarea, înțelegerea și soluționarea provocărilor sociale, de a contribui la soluții sustenabile și la crearea unui sentiment real al cetățeniei europene.
  • suplimentul EELISA (EELISA supplement) va fi acordat oricărui student care, pe lângă diploma și certificatul EELISA, a obținut cel puțin 6 cst, printr-una sau mai multe mobilități, de orice tip - lungă sau scurtă, fizică, online, hibridă - la alți parteneri din alianță

De asemenea, studenții, cadrele didactice și cercetătorii se pot implica în comunitățile EELISA. Acestea sunt grupuri de lucru, în care sunt implicați studenți, cercetători, profesori, membrii personalului și părțile interesate externe, dedicate găsirii de soluții inovative pentru cele mai importante provocări ale societății: schimbări climatice, digitalizare, arhitectură, aeronautică și multe altele.

Pentru mai multe informații vizitați: https://upb.ro/eelisa/ https://eelisa.eu/

Responsabil
Ion TRIȘTIU

Prodecan

Prof.dr.ing. Ion TRIȘTIU

Responsabil cu parteneriatele cu mediul socio-economic și mobilități studențești

Relația cu mediul socio-economic, practică, cursuri postuniversitare și de formare profesională, inserție absolvenți pe piața muncii, mobilități Erasmus și ARUT

Biografie ›