Mobilități Internaționale

Erasmus plus

ERASMUS+ este programul prin care Uniunea Europeană sprijină educaţia, formarea, tineretul şi sportul în perioada 2014-2020, având principalele caracteristici: recunoaşterea şi validarea competenţelor şi calificărilor; diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele şi instrumentele mediatice create în cadrul programului; dimensiunea internaţională (cooperarea cu ţările partenere în domeniu învăţământului superior şi sportului); multiligvismul; echitate şi incluziune; protecţia şi siguranţa participanţilor.

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

În cadrul actiunii cheie 1 (KA1) ce vizează instituţiile academice se au în vedere următoarele tipuri de mobilităţi:

  • Mobilităţi de studiu pentru studenţi
  • Mobilităţi de plasament pentru studenţi (stagii de practică)
  • Mobilităţi de predare pentru cadre didactice

Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați https://upb.ro/erasmus/

Regulament mobilități studenți ERASMUS 2019

Responsabil
Ion TRIȘTIU

Prodecan

Prof.dr.ing. Ion TRIȘTIU

Responsabil cu parteneriatele cu mediul socio-economic și mobilități studențești

Relația cu mediul socio-economic, practică, cursuri postuniversitare și de formare profesională, inserție absolvenți pe piața muncii, mobilități Erasmus și ARUT

Biografie ›