Decan

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU

diana.robescu@upb.ro
Lăcrămioara Diana ROBESCU

Scurtă biografie

Lăcrămioara Diana Robescu (1968), profesor universitar abilitat, a devenit Decan al Facultății de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din București, în anul 2020.

A absolvit în anul 1991 Facultatea de Mecanică, Universitatea POLITEHNICA din București, specializarea Mașini Hidraulice și Pneumatice, și a obținut titlul de doctor în Energetică în anul 2000, la aceeași universitate. În martie 1993 s-a alăturat ca asistent universitar Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului, Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din București și a devenit profesor titular în 2009. S-a abilitat în 2016 cu teza de abilitare „Modelarea și simularea proceselor energetice și de mediu”. Din 2012 până în 2016 a ocupat funcția de prodecan responsabil cu asigurarea calității la Facultatea de Energetică. A fost director de departament al Departamentului de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului în perioada 2016 - 2020. La nivelul Universității POLITEHNICA din București a fost șef Serviciu Calitate începând cu anul 2015 și între 2018-2020 responsabil cu asigurarea calității programelor de studii.

Este responsabil a trei laboratoare de cercetare, cu domenii de interes care se concentrează pe tratarea și epurarea apelor, dinamica fluidelor polifazate și mașini hidraulice.

A fost implicată în 38 de proiecte de cercetare. A obținut peste 1 milion de euro din granturi externe competitive, fiind director de proiect sau responsabil partener pentru 16 granturi externe.

A participat la 11 proiecte de dezvoltare instituțională pentru îmbunătățirea asigurării calității, competențelor studenților, studiilor de masterat, studiilor doctorale și educației adulților în cadrul Programului Operațional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Leonardo da Vinci, Tempus și Erasmus plus, fiind expert în 13 proiecte și director de proiect în 2 proiecte.

A fost membră în comitetele științifice ale diferitelor conferințe și workshop-uri naționale și internaționale. Activitatea ei științifică și academică include 10 cărți tehnice, 8 manuale pentru studenți, trei brevete precum și peste 120 de publicații în lucrări și reviste de conferințe naționale și internaționale.