Mobilități Internaționale

EEA grants

Granturile pentru Spațiul Economic European (SEE) și Norvegia reprezintă contribuția Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 țări beneficiare din Europa de Est și de Sud și statele baltice.

Aceste mecanisme financiare se bazează pe Acordul privind Spațiul Economic European care reunește statele membre ale UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

Mobilitățile pentru studenți și profesori sunt posibile prin proiecte de mobilitate implementate între orice instituție de învățământ superior din Spațiul Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein, respectiv statele donatoare, DS) și țările beneficiare (Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia).

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați Direcția de Fonduri Europene: fondurieuropene@upb.ro

https://upb.ro/directia-fonduri-europene/granturi-see-2014-2021/

Responsabil
Lucian TOMA

Prodecan

Conf.dr.ing. Lucian TOMA

Responsabil cu admiterea, managementul cercetării și internaționalizarea

Organizarea și desfășurarea admiterii, cercetare științifică, cercuri științifice studențești, raportare finanțare suplimentară, relații internaționale

Biografie ›