Mobilități Internaționale

DAAD

Serviciul German de Schimb Academic –– DAAD oferă mai multe burse pentru studenții români care doresc să studieze în Germania și celor care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele de limba germană în cadrul cursurilor internaționale organizate de universitățile germane.

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) are o ofertă atractivă de burse de studii și de cercetare pentru doctoranzi, cercetători și profesori:

  • Program de reinvitare pentru foști bursieri (1-3 luni).
  • Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – Burse de scurtă durată (1-6 luni).
  • Stagii de cercetare pentru profesori și cercetători (1-3 luni).
  • Burse pentru artiști și arhitecți – Stagii de muncă pentru cadrele didactice universitare (1-3 luni).

Bursele DAAD sunt compatibile cu alte burse finanțate de statul român. În aceste cazuri, sunt luate în considerare anumite prevederi.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

https://international.upb.ro/mobilities/student-mobility/daad https://www.daad.de/en/

Responsabil
Lucian TOMA

Prodecan

Conf.dr.ing. Lucian TOMA

Responsabil cu admiterea, managementul cercetării și internaționalizarea

Organizarea și desfășurarea admiterii, cercetare științifică, cercuri științifice studențești, raportare finanțare suplimentară, relații internaționale

Biografie ›