Campus și servicii

POLI Jobs este singura Agenţie de Plasare a Forţei de Muncă lansată de către o universitate din România. Acest serviciu a fost înfiinţat ca urmare a identificării unei nevoi în rândul studenţilor, aceea de a li se facilita legătura cu piaţa muncii la nivel instituţional, dar şi pe fondul unei strânse legături care există între universitate şi mediul socio-economic.

Pentru a intra în legătură cu consultanții PoliJobs și pentru mai multe informații, vă rugăm accesați https://upb.ro/oferte-joburi-polijobs/