Prodecan

S.l.dr.ing. Mihaela Amalia DIMINESCU

Responsabil cu relația cu studenții și elevii

Cazări, cămine, burse, tabere, tutorat, vizite elevi, Polifest

mihaela.diminescu@upb.ro
Mihaela Amalia DIMINESCU

Scurtă biografie

Mihaela Amalia Diminescu este șef de lucrări din anul 2007 la Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din București. Este absolventă a specializării Ingineria Mediului în Energetică, promoția 2000 a Facultăţii de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. În perioada 2000 – 2001 a urmat la aceeași facultate Studii Aprofundate, specializarea Impactul producerii şi utilizării energiei electrice asupra mediului şi societăţii, iar în perioada 2012-2014 a urmat și absolvit programul de masterat Controlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare, din cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor. În anul 2012 a obţinut titlul științific de doctor inginer în domeniului Energetică la Universitatea POLITEHNICA din București.

Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică este desfăşurată în Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului din Facultatea de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, începând cu anul 2001. În cei peste 20 de ani de carieră a coordonat 80 de studenți în elaborarea proiectelor de diplomă și disertație și a îndrumat 125 de lucrări științifice studențești.

Domeniile de interes sunt reprezentate de:

  • Chimie și Chimia mediului;
  • Poluarea râurilor și a apelor subterane;
  • Hidrodinamica apelor subterane;
  • Dinamica apei în medii poroase saturate și nesaturate;
  • Impactul energiei asupra calității apelor subterane;
  • Schimbări climatice;
  • Managementul mediului;
  • Calitatea apei și a solului;
  • Ingineria hidroenergetică.

A publicat peste 30 de articole şi lucrări ştiinţifice și este coautor la 4 cărți, îndrumare și culegeri de probleme și 6 cursuri on-line. A fost responsabil la 1 proiect de cercetare şi a participat la realizarea a mai multor contracte de cercetare din domeniul energetic.