Energetică și Tehnologii Informatice - ETI
[Licență ]

Ce înseamnă ?

ETI este un program care oferă o pregătire interdisciplinară în ceea ce privește conducerea supervizată, controlul și comanda sistemelor electroenergetice, respectiv conceperea și implementarea sistemelor de automatizare și conducere a proceselor energetice, astfel încât absolvenții să poată lucra în mod competitiv în toate domeniile și zonele din sectorul energetic dar și din zona automatizărilor industriale.


Ce vei învăța?

Teoria și ingineria reglării automate;

Microprocesoare și microcontrolere;

Circuite electrice și electronice;

Electronică de putere;

Sisteme de control supervizat și achiziție de date (SCADA);

Automatizarea și conducerea sistemelor energetice;

Tehnici de inteligență artificială;

Producerea, transportul și distribuția energiei electrice;

Utilizarea energiei electrice și termice;

Piața de energie;

Concepte ale rețelelor electrice inteligente, respectiv clădiri inteligente, integrarea automobilului electric în rețelele electrice, sisteme inteligente de comunicații și control;

Viziune asupra soluțiilor tehnico-economice de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră folosind sursele regenerabile de energie;

Optimizarea funcționării sistemelor energetice.


Ce vei deveni?

Inginer tehnologii informatice în energetică ;

Inginer programare si optimizare a instalațiilor și proceselor energetice;

Inginer conducere și control sisteme de utilități energetice;

Inginer proiectant energetician;

Inginer sisteme electroenergetice

și lista se extinde dacă îți continui studiile cu un program de masterat.


Cine te angajează?

Companii din domeniul serviciilor energetice;

Companii producătoare de echipamente energetice;

Companii de consultanță în domeniul ingineriei energetice;

Companii dezvoltatoare de soluții software și de automatizări;

Companii telecom.

contact
Responsabil
Ș.l dr. ing. Dorian SIDEA
dorian.sidea@upb.ro