Laborator Optimizări și piața de energie

Laboratorul de Optimizări si Piața de energie electrica (OPEE) funcționează din anul 1988, fiind modernizat de-a lungul anilor prin strădania cadrelor didactice care lucrează în laborator, pe baza contractelor de cercetare precum și pe baza unei generoase sponsorizări asigurate de compania Crystal System în anul 2019.

Imediat după punerea sa în funcțiune, laboratorul de OPEE a început să fie utilizat în cadrul procesului de pregătire a studenților (studii de licență si master), în vederea însuşirii competențelor profesionale legate de aplicarea metodelor de optimizare în rezolvarea problemelor actuale ale sistemului electroenergetic național în condițiile funcționării pieţei libere de energie.

Din punct de vedere metodologic, s-a urmărit satisfacerea următoarelor obiective: lucrul direct, individual, al studenților cu un sistem de calcul, folosind aplicații software specializate si dedicate procesului de instruire; introducerea în procesul de pregătire a studenților a metodelor de instruire și auto-instruire asistată de calculator. Laboratorul dispune de echipamente multimedia si de calcul performante.

poza

Responsabil

lab

Prof.dr.ing. Virgil DUMBRAVĂ