Laborator Mașini Hidraulice

Mașinile hidraulice sunt de o importanță primordială în aproape toate domeniile ingineriei. Ele utilizează energia fluidului pentru a produce energie electrică sau pentru a realiza diverse acțiuni. În Laboratorul de Mașini hidraulice se desfășoară activități didactice și de cercetare științifică în domeniul ingineriei energetice. Standurile experimentale din dotare permit: studiul funcționării energetice și cavitaționale a pompelor pentru apă curată (diferite pompe centrifuge monoetajate/multietajate și pompă cu canal lateral); pompele pot funcționa individual sau cuplate în paralel/serie, cu turație constantă sau variabilă; studiul funcționării pompelor pentru apă uzată (diferite pompe submersibile de tip vortex și agitator); pompele pot funcționa individual sau în paralel; studiul funcționării turbinelor hidraulice cu acțiune (turbină Pelton; turbină vortex); studiul proceselor de epurare a apelor, cu film biologic.

Lucrările experimentale didactice derulate în laborator sunt atașate cursurilor de “Mașini hidraulice”, „Stații de pompare și rețele hidraulice”, “Tehnologii și echipamente pentru epurarea apelor”, „Managementul pierderilor în rețelele de apă”. Activitatea de cercetare este derulată preponderent de către masteranzi și doctoranzi.

Laboratorul de Mașini hidraulice este echipat cu următoarele standuri moderne: stand cu 2 pompe cuplate în paralel, cu turație variabilă, comandat prin software și touch screen; stație de pompare cu 3 pompe multietajate cuplate în paralel, cu turație variabilă, cu panou de automatizare și control HMI (Human Machine Interface); stand multifuncțional cu 3 pompe cuplate în serie/paralel, cu turație variabilă, cu panou HMI; stand multifuncțional pentru încercarea a 5 pompe diferite, dintre care două pot fi montate în serie sau în paralel; stand cu 2 pompe submersibile pentru apă uzată, cu funționare în paralel, cu panou HMI; stand cu o pompă vortex și un agitator pentru ape uzate, cu panou HMI; stand pentru încercarea unei pompe de vid cu inel de lichid; stand demonstrativ cu turbină Pelton; stand demonstrativ cu turbină vortex; stație de epurare monobloc cu elemente mobile plutitoare.

poza poza poza poza poza poza

Responsabil

lab

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU, Prof.dr.ing. Sanda Carmen GEORGESCU