Prodecan

Prof.dr.ing. Ion TRIȘTIU

Responsabil cu parteneriatele cu mediul socio-economic și mobilități studențești

Relația cu mediul socio-economic, practică, cursuri postuniversitare și de formare profesională, inserție absolvenți pe piața muncii, mobilități Erasmus și ARUT

itristiu@upb.ro
Ion TRIȘTIU

Scurtă biografie

Ion Triştiu este absolvent al secţiei Electroenergetică, promoţia 1990 a Facultăţii de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. În anul 1998 a obţinut titlul de doctor inginer în specializarea Electroenergetică.

În perioada 2001-2003 a urmat cursurile Ciclului de studii postgrad în energie, organizat la Şcoala Politehnică Federală din Lausanne (EPFL), Elveţia, iar în paralel a efectuat un stagiu postdoctoral la Centrul de cercetări energetice şi municipale (CREM) din Martigny, Elveţia.

Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a fost desfăşurată în Catedra de Electroenergetică (1990-2011), respectiv în Departamentul de Sisteme Electroenergetice (după 2011) din Facultatea de Energetică din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. A parcurs succesiv gradele didactice de preparator, asistent, şef de lucrări, conferenţiar, iar în anul 2017 a fost numit pe postul de profesor.

În perioada 2012-2016 a îndeplinit funcţia de director al Departamentului de Sisteme Electroenergetice, iar din 2016 este prodecan al Facultăţii de Energetică, funcţie pe care a îndeplinit-o şi între anii 2008-2012. Atribuţiile funcţiei de prodecan vizează relaţia cu mediul socio-economic, stagiile de practică, cursuri postuniversitare şi de formare profesională, inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, mobilităţile Erasmus şi ARUT.

Domeniile de interes sunt reprezentate de Reţele şi sisteme electroenergetice, Generarea distribuită a energiei electrice şi integrarea surselor regenerabile de energie, Optimizarea reţelelor electrice de distribuţie, Dinamica liniilor electrice aeriene.

Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea a peste 70 de articole şi lucrări ştiinţifice, participarea în calitate de coautor la elaborarea a 11 cărţi şi tratate de specialitate şi publicarea unei cărţi ca unic autor şi. A fost responsabil la 20 de proiecte de cercetare şi lucrări consultanţă şi a participat la realizarea a peste 40 contracte de cercetare pentru companiile de transport şi distribuţie a energiei electrice, institute de cercetare sau agenţi economici din domeniul energetic.