Laborator Surse regenerabile de energie ”Mircea Dimitrie CAZACU”

Tematica tratată în cadrul Laboratorului Surse regenerabile de energie ”Mircea Dimitrie CAZACU” (LSRE ”Cazacu”) se încadrează în domeniul de studiu al captării și conversiei energiei provenite din surse regenerabile, în principal eoliene, solare, hidraulice și a valurilor, respectiv geotermale. De asemenea se studiază utilizarea energiei hidrogenului obținut prin procedee nepoluante, a energiilor neconvenționale ca cea a vibrațiilor, bioenergia ori a sistemelor de recuperare a energiei.

În LSRE ”Cazacu” sunt studiate cele mai reprezentative astfel de mașini și instalații: turbine și agregate eoliene precum cele cu ax orizontal sau vertical (de tip Savonius și Darrieus ori combinații între acestea); turbine hidrocinetice pentru ape curgătoare de tip axial sau cu dublă trecere (tip Banki); instalații de generare și captare a energiei valurilor; captatoare solare termice pentru apă și aer cu și fără stocare de energie; panouri fotovoltaice de diferite compoziții inclusiv cu bază flexibilă; pile de combustie directe (cu metanol sau combustibili slab concentrați); instalații hibrid care conțin combinații ale acestor sisteme precum și aplicații neconvenționale.

Activitățile conținute în laborator se referă la explicarea structurii și funcționării acestor mașini și instalații și constau practic în determinarea performanțelor funcționale ale acestora în mod direct de către studenți sub îndrumarea cadrelor didactice.

În LSRE ”Cazacu” există mai mult de 20 de standuri de încercare care utilizează: un tunel aerodinamic având viteze ale aerului de până la 40 m/s, o suflerie cu venă liberă dotată cu o elice propulsivă cu diametrul de 2 m; canale de valuri dotate pentru conversia energiei acestora; o suflerie deschisă pentru încercarea cu aer a turbinelor hidrocinetice; surse de lumină pentru studiul conversiei energiei solare. Standurile sunt dotate cu aparatură performantă, la care se adaugă dotări suplimentare: imprimante 3D și scannere 3D, alături de existența rețelei de calculatoare și software adecvat.

poza poza poza

Responsabil

lab

Prof.dr.ing. Adrian CIOCĂNEA