Laborator Surse Regenerabile de Energie

Laboratorul este utilizat pentru următoarele activități: Caracterizarea termo-fizico-chimică a combustibililor solizi și lichizi; Determinarea compoziției gazelor de ardere; Analiza termogravimetrică a combustibililor solizi; Producere de bio-uleiuri pentru obținere de biocombustibili; Experimente de combustie / piroliză / (vapo)-gazeificare în reactoare cu funcționare continuă și în șarje; Procese de captare CO2 cu diferite tipuri de solvenți și în diferite condiții de proces; Modelarea și simularea proceselor de captare CO2

Standuri: i) Stand co-combustie, piroliză, gazeificare integrată. Reactor rotativ încălzit electric zonal. Capacitate până la 30 kg/h. Temperatura de lucru până la 1000°C; ii) Stand co-combustie, gazeificare. Reactor pat fluidizat circulant. Capacitate până la 10 kg/h. Temperatura de lucru până la 900°C (în secțiunea secundară de ardere). Modul captare CO2 utilizând amine; iii) Cuptor calcinare model Nabertherm. Pentru determinarea fracției de volatile, carbon fix și inerte în combustibilii solizi. 5 rampe de încălzire. Temperaturi de lucru până la 1100°C; iv) Cuptor tubular concepție proprie pe structura Nabertherm. Pentru reproducerea proceselor de piroliză, gazeificare și combustie la nivel laborator. Capacitate până la 100g. Posibilitate injecție aer / oxigen / azot / vapori de apă. Posibilitate extracție gaze de proces, gudron; v) Reactor cu generator de microunde.

Echipamente: Micro GC; Calorimetru; Analizor de gaze arse Testo 350xl; Gas cromatograf –spectrometru de masă; Analizor diferențial termo-gravimetric TG-DTA; Spectrofotometru cu absorbție atomică; Spectrofotometru FT-IR; Spectrofotometru UV-VIS.

poza poza poza poza
lab

clădirea ENc

vr

Tur virtual

Responsabil

lab

Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU