Laborator Sisteme SCADA în Energetică și Protecția Mediului

In cadrul Laboratorului Sisteme SCADA în Energetică și protecția mediului se desfășoară activități didactice si de cercetare aferente disciplinelor din domeniul ingineriei energetice și ingineriei mediului: Sisteme SCADA; Utilizarea GIS în energetică; Monitorizare si informatizare in mediu; Aplicații GIS și SCADA în energetica orașelor; Baze de date și conceptul Big Data.

Activitățile derulate în acest laborator se axează pe următoarele 3 direcții:

i) Sisteme SCADA: Sisteme de achiziții de date; Utilizarea mediului LabView; Aplicații SCADA specifice Energeticii și protecției mediului;

ii) Utilizarea GIS: Introducere în ArcGIS Desktop și QGis - funcțiile de bază ale programelor și noțiunile fundamentale ale Sistemelor Informatice Geografice (GIS); Realizarea hărților; Formate de ieșire GIS; Crearea hărților tipăribile; Utilizarea bazelor de date cu referință geografică; Importul de date spațiale și date atribut; Digitizarea; Realizarea unei aplicații specifice domeniului studiat.

iii) Baze de date: Noțiuni introductive: interfața sistemului de gestiune a bazelor de date Visual FoxPro, Oracle și MySQL; Limbajul SQL. Descriere, sintaxă, funcții uzuale; Structurarea bazelor de date specifice; Crearea rapoartelor și formularelor; Crearea interogărilor și meniurilor specifice aplicațiilor; Realizarea unei aplicații specifice domeniului studiat.

Laboratorului Sisteme SCADA în Energetică și protecția mediului este dotat cu 12 calculatoare pentru uzul studenților pe care sunt instalate programele necesare pentru realizarea activităților didactice, o Stație de monitorizare meteorologica Adcon A730 și o Microstație de monitorizare.

poza poza
lab

ELa 219

Responsabil

lab

Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ