Laborator Sisteme de acționare hidraulice și pneumatice

Laboratorul de Sisteme de acționare hidraulice și pneumatice este realizat in colaborare cu firmele SIEMENS (Germania), FESTO (Germania), Parker Hannifin (SUA) și National Instruments (SUA), fiind destinat sintezei sistemelor automate hidraulice si pneumatice conduse cu automate programabile.

Laboratorul permite instruirea practica interactiva, cu ajutorul practicatoarelor specializate, a studenților din domeniile: energetică, inginerie mecanică si mecatronică, mașini hidraulice și pneumatice, autovehicule rutiere, sisteme aerospatiale, robotică etc. Practicatoarele de hidraulică și pneumatică FESTO permit studenților identificarea componentelor și proceselor de bază prin metoda “accesului direct”, în prezența personalului didactic aferent laboratorului.

Studenții au acces la 12 sisteme de achiziție a datelor din procesele electrohidraulice și electropneumatice de tip PXI-NI simultan cu posibilitatea simulării conducerii proceselor prin programul LabVIEW R15. O componentă importantă a sistemelor de simulare a conducerii proceselor complexe eterogene este interfațarea cu programele software-ului MATLAB, inclusiv Simulink, Control Toolbox și Identification Toolbox. Cea mai nouă facilitate oferită de acest laborator este rularea programelor MATLAB în timp real, prin includerea subrutinelor compilate în programele rulate de sistemele FPGA, larg utilizate în energetică, tehnologia aerospațială, industria automobilelor, robotică etc.

poza poza
lab

ELa 015s

Responsabil

lab

Prof.dr.ing. Daniela VASILIU