Laborator Producere a Energiei Electrice și Termice

Laboratorul de Producere a Energiei Electrice și Termice din Universitatea Politehnica București (PEET - UPB) este un ansamblu de instalații de tip industrial cu scopuri de învățământ, cercetare și producție locală de energie.

Centrala Electrică de Termoficare CET Laborator, pusă inițial în funcţiune în 1975, a fost modernizată în anul 2008 în cadrul unui program de eficiență energetică lansat de Universitatea POLITEHNICA din București, iar din 2010 funcționează în regim de cogenerare, energia electrică și termică livrată, acoperind necesarul de energie al universității.

Ansamblul este constituit dintr-o Centrală Electrică de Termoficare (CET), special concepută și amenajată pentru a servi ca laborator și instalație de producere a energiei. Acesta este alcătuit din două motoare termice Jenbacher de 800 de kWel fiecare, trei cazane de apă fierbinte (CAF-uri) Hoval cu 6800 de kWth, un punct de pompare şi un ansamblu de pregătire a apei de adaos.

Circuitul de gaz natural, împreună cu aparatele de măsură și control aferente, este utilizat pentru alimentarea cu gaz natural a celor 2 motoare cu piston și a celor 3 cazane de apă fierbinte (CAF-uri).

Laboratorul este dotat cu totalitatea instalațiilor reprezentative dintr-o centrală termoelectrică modernă, incluzând: camera de comandă, sala cazanelor și sala motoarelor.

poza poza
lab

CET laborator UPB

vr

Tur virtual