Laborator Măsurarea Mărimilor Neelectrice

Laboratorul de Măsurarea Mărimilor Neelectrice (MMNE) este un laborator didactic destinat studiului metodelor de măsură a unor mărimilor neelectrice: temperaturi, presiuni, debite, umiditate atmosferică. Laboratorul este baza didactică pentru disciplina cu același nume, din planul de învâțământ al anului III din ciclul de licență de la Facultatea de Energetică.

Laboratorul dispune de standuri experimentale pentru: măsurarea temperaturilor și a umidității atmosferice, măsurarea presiunilor și calibrarea traductoarelor de presiune, măsurarea debitelor, măsurarea pierderilor locale și lineare de presiune în conducte. Standurile sunt prevăzute cu aparatură locală de măsură şi control. Pentru aparatele care folosesc mărimi electrice, standurile au posibilitatea de achiziţie, stocare, vizualizare şi prelucrare ulterioară a datelor. Experimentele de laborator se concentrează asupra modului de efectuare a măsurătorilor și a modului în care acestea sunt utilizate pentru determinarea altor valori de interes (pierderi lineare și locale de presiune în conducte), De asemenea, sunt utilizate pentru verificarea și pentru determinarea parametrilor specifici aparatelor de măsură (precizie, acuratețe, timp de răspuns).

Activități de cercetare sunt efectuate în direcția realității augmentate, rezultatele fiind utilizate în scop didactic, precum ajustarea software a semnalului în traductoare hibride de presiune, estimarea software a temperaturii pentru termometrele cu timp de răspuns ridicat. Direcțiile de cercetare viitoare vizează evoluția către sisteme inteligente de măsurare.

poza poza
lab

sala EH 105b

vr

Tur virtual

Responsabil

lab

Conf.dr.ing. Ioana Opriș