Laborator Microprocesoare și Microcontrolere

Scopul principal al Laboratorului de Microprocesoare și Microcontrolere este de a forma concepte fundamentale ce stau la baza utilizării sistemelor microprocesor. Astfel, în cadrul laboratorului se pune accent atât pe dezvoltarea de programe software, cât și pe înțelegerea arhitecturilor actuale bazate pe microprocesoare și microcontrolere. Activitățile de laborator vizează dobândirea următoarelor noțiuni: înțelegerea arhitecturii microprocesorului și a setului de instrucțiuni cu care operează; cunoașterea modului de funcționare, tipurile și funcțiile circuitelor de memorare; înțelegerea modului de funcționare a interfețelor digitale I/O; analiza întreruperilor generate de microprocesor; înțelegerea modului de funcționare și utilitatea unui timer; înțelegerea modului de funcționare a interfețelor de comunicare SCI, RS232, SPI, I2C. De asemenea, în cadrul laboratorului de microprocesoare și microcontrolere, pe lângă înțelegerea modului de funcționare a arhitecturii hardware, se urmărește transmiterea de cunoștințe ce vizează înțelegerea părții logice a unei arhitecturi de calcul. În acest sens, studenții parcurg câteva laboratoare care tratează logica combinațională și automatele cu stări finite.

Laboratorul deservește și disciplina Informatica Aplicată prin care se urmărește prezentarea modului de evoluție a sistemelor de calcul, arhitectura unui sistem de calcul, bazele aritmeticii booleene, precum și bazele logice ale calculatoarelor numerice. In plus, in cadrul activităților de laborator se pune accent pe realizarea de aplicații software. Pentru fixarea acestor cunoștințe, se utilizează limbajul de programare Python. Un capitol important în structura laboratorului de informatică aplicată îl reprezintă ancorarea cunoștințelor teoretice prin activități practice. În acest sens, in cadrul laboratorului se utilizează 15 montaje compuse dintr-un SBC (Raspberry pi) și un kit de senzori analogici. Pe parcursul semestrului, studenții au posibilitatea să testeze aplicațiile software prin intermediul montajelor realizate în cadrul laboratoarelor.

poza
lab

sala EH 002

vr

Tur virtual

Responsabil

lab

Conf.dr.ing. Vladimir TANASIEV