Laborator „Dorin PAVEL” - Echipamente hidroenergetice

Laboratorul „Dorin PAVEL” - Echipamente hidroenergetice este utilizat atât pentru activitatea didactică cât și pentru cea de cercetare științifică în domeniul mașinilor și instalațiilor hidraulice utilizate în ingineria fluidelor.

În acest laborator se desfășoară aplicații de laborator și numerice la discipline de la Facultatea de Energetică, din programul de licență Hidroenergetică (Hidrodinamica turbomașinilor; Pompe și ventilatoare) și din programul de master Hidro-informatică și ingineria apei (Turbine pentru surse regenerabile de energie; Testarea mașinilor hidraulice; Modelarea regimurilor tranzitorii).

Baza materială a Laboratorului „Dorin PAVEL” - Echipamente hidroenergetice este formată din: machete și modele de mașini hidraulice (turbopompe și turbine hidraulice) realizate în mod tradițional din oțel, bronz etc., dar și obținute cu tehnologii moderne de printare 3D; standuri experimentale pentru micro-turbine hidraulice (turbina Turgo; turbine cinetice de tip Achard); stand experimental pentru regimuri tranzitorii de curgere în conducte monofazic și bifazic (de tipul lovitura de berbec); sistem de achiziție a datelor echipat cu senzori pentru monitorizarea parametrilor de funcționare ai mașinilor hidraulice; laptopuri; video-proiector si ecran de proiecție; smart board.

poza poza poza
lab

ELa 217b

Responsabil

lab

Conf.dr.ing. Diana Maria BUCUR