Laborator „Dionisie GHERMANI” - Mecanica fluidelor aplicată

Mecanica fluidelor este o parte a fizicii care studiază fluidele în regimuri statice și dinamice. Domeniul de studiu acoperă diverse probleme, cum sunt: proprietățile fluidelor, hidrostatică, mișcarea fluidelor sub presiune sau cu suprafață liberă, interacțiunea fluidelor cu corpurile solide. Este important să se înțeleagă principiile și caracteristicile mișcării fluidelor, din punctul de vedere ingineresc.

Laboratorul „Dionisie GHERMANI” - Mecanica fluidelor aplicată servește ca bază materială pentru cursurile de Mecanica fluidelor, respectiv Mecanica fluidelor și mașini hidraulice (din anii II și III de studii de licență). Lucrările practice care se pot desfășura se referă la: presiunea hidrostatică (manometrul cu mai multe lichide, manometrul diferențial); acțiunea fluidelor pe suprafețe plane și curbe; vâscozitatea și densitatea fluidelor; curgerea prin orificii și ajutaje (măsurarea debitului prin diafragmă; pierderi locale de energie); curgerea fluidelor în conducte (pierderi liniare și locale de energie).

De asemenea, în acest laborator este derulată și activitate de cercetare științifică, cu participarea studenților masteranzi și doctoranzi.

Laboratorul „Dionisie GHERMANI” - Mecanica fluidelor aplicată este echipat cu standuri experimentale pentru: hidrostatică (măsurarea presiunii și a diferenței de presiune, principiul lui Arhimede); măsurarea vâscozității și a densității fluidelor; măsurarea debitului; pierderi de sarcină hidraulică; verificarea teoremei cantității de mișcare; încercarea ventilatoarelor.

Lucrările didactice din acest laborator se desfășoară în tandem cu cele din Laboratorul „Dumitru DUMITRESCU” - Mecanica fluidelor, situat în sala alăturată, Ela 115a.

poza poza poza poza
lab

ELa 115 b

vr

Tur virtual

Responsabil

lab

Conf. dr.ing. Georgiana DUNCA