Laborator Dinamica fluidelor polifazate. Tratarea și epurarea apei

Laboratorul este destinat activității didactice și de cercetare în două domenii de actualiate: dinamica fluidelor polifazate și tratarea și epurarea apei.

Curgerile polifazice (gaz-lichid, solid-gaz, solid-lichid și solid-lichid-gaz) sunt frecvent întâlnite în natură și în numeroase domenii. Aplicațiile acestora se regăsesc în producția de energie, industria petrolului, instalații de captarea energiei solare, instalații de climatizare și frigorifice, reactoare nucleare, producția apei potabile, epurarea apelor uzate, ingineria mediului, medicină, diferite industrii etc. Ploaia, ceața, zăpada, alunecările de teren, dispersia poluanților, curgerea sângelui, dispersia aerosolilor virali, pulverizarea, fierberea, condensarea, instalații de ardere, paturile fluidizate, producția de biocombustibili, poșta pneumatică, instalțiile de extracție și transport al petrolului sunt câteva exemple de aplicații ale dinamicii fluidelor polifazate.

Laboratorul de Dinamica fluidelor polifazate. Tratarea și epurarea apei este dotat cu instalații experimentale pentru studiul curgerilor fluidelor polifazate gaz-solid (regimuri de curgere, instalații de fluidizare pe orizontală/verticală, transportul pneumatic în tuburi) și lichid-gaz (regimuri de curgere, instalație de gaz-lift, determinarea mărimii hidraulice, separarea prin efect Coandă, dispersia unui poluant în apă), precum și cu software pentru programare în Python și simulare cu FlexPDE.

Tratarea și epurarea apei: Apa din râuri, lacuri și puțuri poate conține diferiți poluanți care trebuie îndepărtați, prin procese de tratare, pentru a fi sigură pentru băut sau pentru a o folosi. O apă care nu este tratată corect duce la îmbolnăviri grave. Apa pe care o utilizăm acasă - la chiuvete, dușuri, căzi, toalete, mașini de spălat haine și vase - sau în diferite industrii, devine apă uzată. Ea conține deșeuri umane, resturi alimentare, uleiuri, săpunuri și substanțe chimice. Tehnologia de epurare a apelor uzate reprezintă o succesiune foarte complexă a operațiunilor și proceselor unitare, fiecare dintre acestea fiind proiectată pentru a elimina un anumit poluant.

Laboratorul de Dinamica fluidelor polifazate. Tratarea și epurarea apei este dotat cu instalații experimentale pentru studiul proceselor de tratare și epurare a apei: ultrafiltrare, sedimentare, aerare pneumatică și cu diverse echipamente mecanice, amestecare cu echipament cu rotor cu palete reglabile, îndepărtarea grăsimilor în peliculă cu echipamente mecanice, separare cu hidrociclon, epurare biologică duală, precum și software pentru simularea proceselor de tratare și epurare – STOAT și BioWin.

poza poza poza poza poza poza poza

Responsabil

lab

Prof.dr.ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU