Laborator Acționări hidraulice și pneumatice

Laboratorul este compus din două laboratoare distincte (situate în săli adiacente: ELa 015a și ELa 015b), care acoperă întreaga gamă de încercări statice și dinamice a componentelor și sistemelor moderne de acționare, comandă și reglare din domeniile industriale actuale.

Laboratorul de Încercarea echipamentelor hidraulice proporționale (LEHP) din sala ELa 015a este destinat identificării experimentale, în condiții metrologice, a caracteristicilor statice si dinamice ale tuturor tipurilor de amplificatoare electrohidraulice, utilizate in toate sistemele de acționare si reglare hidraulice de înaltă presiune (350 bar). Asociația de Acreditare din România - RENAR a acordat acestui laborator Certificatul de acreditare nr. LI 821 la data de 19.10.2009. Laboratorul are implementat Sistemul de Management al Calității ISO 9001/2008b. In prezent este singurul laborator funcțional de acest tip din țară.

Laboratorul de Acționări hidraulice și pneumatice din sala ELa 015b este destinat încercării componentelor si sistemelor de acționare, comandă și reglare destinate aplicațiilor industriale din domeniile: energetică, inginerie mecanică si mecatronică, mașini hidraulice și pneumatice, autovehicule rutiere, sisteme aerospațiale, roboticii etc.

Laboratorul dispune de sisteme moderne de achiziție a datelor experimentale produse de corporația National Instruments, ce permit încercarea și simularea în timp real a sistemelor automate complexe electrohidraulice, încercarea echipamentelor electrohidraulice incluse în sistemele de reglare ale hidroagregatelor, turbinelor eoliene, turbinelor cu abur, autovehiculelor rutiere, aeronavelor, fiind asociat cu laboratoarele de profil ale corporației SIEMENS.

poza poza poza

Responsabil

lab

Prof.dr.ing. Daniela VASILIU